Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel18. oktober 2018Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion3 min læsetid

Sociale virksomheder: Iværksætterkultur med social virkning

Siden 2010 har fremme afiværksætterkultur og selvstændig beskæftigelse været et centralt element i EU's Europa 2020-strategi for beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Som Europa-Kommissionen påpeger, er iværksætterkultur og selvstændig beskæftigelse med til at skabe job, udvikle færdigheder og give arbejdsløse og sårbare mulighed for at tage fuld del i samfundet og økonomien.

Selvstændige tegner sig for 14 % af den samlede beskæftigelse og spiller dermed en vigtig rolle i EU's økonomi. De seneste Eurostat-tal viser, at 30,6 millioner personer i alderen 15-64 år i EU var selvstændige i 2016. Da SMV’er udgør 99 % af virksomhederne i EU og tegner sig for to tredjedele af den samlede beskæftigelse, er det indlysende, at Kommissionen støtter disse virksomheder.

For at fremme iværksætterkultur og selvstændig beskæftigelse –

 • fokuserer Kommissionen på opstartsvirksomheder etableret af arbejdsløse og personer fra udsatte grupper

Sociale virksomheder: Forretning med et menneskeligt anstrøg

I de seneste år har der været stigende interesse for sociale virksomheder i hele Europa. F.eks. er der i Spanien omkring 43 000 sociale virksomheder, som tegner sig for over 2,2 millioner direkte og indirekte job ifølge en undersøgelse, der er bestilt af Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Samme rapport viser, at omsætningen i den sociale økonomi udgør 10 % af det nationale BNP.

Det voksende antal sociale virksomheder er drevet af en stigende erkendelse af den rolle, de kan have med hensyn til at tackle sociale og miljømæssige udfordringer og stimulere inklusiv vækst. Ved at fokusere på mennesker skaber de en følelse af social samhørighed og fremmer almenvellet.

Grundlæggende kendetegn ved sociale virksomheder

Sociale virksomheder:

 • tjener samfundsinteresser (sociale, samfundsmæssige og miljømæssige mål) fremfor profitmaksimering
 • har en innovativ karakter gennem de varer eller tjenesteydelser, de tilbyder, og gennem de organisations- eller fremstillingsmetoder, de anvender
 • beskæftiger samfundets mest skrøbelige medlemmer (socialt udstødte) og bidrager dermed til social samhørighed, beskæftigelse og mindskelse af ulighed.

I henhold til Kommissionen skal en social virksomhed desuden opfylde følgende betingelser:

 • være engageret i en økonomisk aktivitet
 • forfølge et eksplicit, primært socialt mål
 • have begrænsninger med hensyn til udlodning af overskud og/eller aktiver
 • være uafhængig
 • have inklusiv forvaltning.

I nogle medlemsstater er disse virksomheder stadig i deres spæde begyndelse, men har allerede en social følgevirkning.

Bedste praksis: Grækenlands Klimax Plus

Klimax Plus udvikler bæredygtige forretningsaktiviteter i den sociale og grønne økonomi ved skræddersyet integration af personer med psykiske problemer og socialt udstødte (f.eks. hjemløse, romaer, tidligere straffede, flygtninge og indvandrere). Dette græske sociale kooperativ, der blev oprettet i 2005, skaffer sig indtægter fra indsamling af papir og fra genbrugstjenester for virksomheder i den private sektor (f.eks. virksomheder inden for sundhedspleje, hospitaler og bankkoncerner) og offentlige organer. Det tilbyder også catering og driver en restaurant. På dets kulturcenter, Porfyra, kan personer med forskellig kulturel og sociale baggrund mødes, dele oplevelser og ideer og lære om psykisk sygdom og social udstødelse. Centret er desuden åbent for tredjeparter med hensyn til kultur-, uddannelses- og virksomhedsarrangementer.

Klimax Plus har derudover en online-radiostation, som producerer shows, hvor underholdning kombineres med information om dårligt stillede. Medarbejderne kan endvidere deltage i fremstilling af vægure. Hidtil har over 150 personer fået beskæftigelse i det sociale kooperativ.

 

Relevante links:

Iværksætterkultur og selvstændig beskæftigelse

Europa-Kommissionen

Eurostat

Beskæftigelse og social innovation

Den Europæiske Socialfond

Undersøgelse bestilt af Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Sociale virkninger

Klimax Plus

Socialt kooperativ

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop’pin@EURES

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Forretning/iværksætteri
 • EURES bedste praksis
 • Eksterne interessenter
 • Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyheder
 • Nyheder/rapporter/statistik
 • Ungdom
Relaterede sektion(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.