Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel24 januari 2019Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Skills for Jobs: använd OECD:s databas på bästa sätt

Arbetslivet förändras till följd av teknisk utveckling och globalisering. Såväl arbetstagare som arbetsgivare måste veta vilka kompetenser som efterfrågas – och vilka det finns ett överskott av – i olika länder och inom olika yrken. Här kommer databasen Skills for Jobs väl till pass.

Skills for Jobs: How to get the most out of the OECD’s database
OECD

Vad är databasen Skills for Jobs?

Skills for Jobs lanserades av OECD under 2017 och innehåller information om kompetenser som saknas och vilka det finns ett överskott av i 40 länder. Det finns även information om yrkesmässiga obalanser.

Databasen omfattar kognitiva, sociala och fysiska kompetenser och kan bidra till att öka kännedomen om vilka kompetenser som är svåra att hitta och vilka det finns ett överskott av – oavsett om du är arbetssökande och vill optimera dina kompetenser eller arbetsgivare som vill hitta arbetstagare med rätt kompetens.

Varför är det här viktigt?

Om du är arbetstagare och har en kompetens som det finns ett överskott av, så kanske du tvingas ta ett jobb inom ett annat område än ditt eget eller under din utbildningsnivå, vilket kan leda till att du blir missnöjd med din situation. Om du tvärtom inte har den kompetens som krävs för den karriär du har valt, kan du få svårt att hitta ett tillfredsställande jobb.

Som arbetsgivare kan du få problem med att tillsätta lediga tjänster eller så riskerar du att hamna på efterkälken om du inte anammar den nya tekniken och utgår från aktuell information om kompetenser.

Databasen Skills for Jobs kan hjälpa dig att bättre förstå vad kompetensrelaterad obalans är och hur den kan inverka negativt på eller hjälpa dig och din verksamhet.

Vilka jobb och kompetenser efterfrågas och vilka finns det för mycket av?

I OECD-länderna (däribland 21 av EU:s medlemsländer) avser fem av tio svårtillsatta jobb högkvalificerade yrken. Färre än ett av tio svårtillsatta jobb finns inom lågkvalificerade yrken.

Den största bristen på arbetskraft finns inom sektorer som utbildning, information och sjukvård. Partihandeln, detaljhandeln och byggbranschen är branscher med överskott på kompetens, vilket beror på en kombination av alltför många arbetstagare och låg efterfrågan.

Störst efterfrågan på kompetens finns inom it och elektronik (till exempel programmering), tätt följt av kompetens inom beslutsfattande, kommunikation och verbal förmåga kopplad till problemlösning.

Hur påverkas arbetstagare av kompetensrelaterade obalanser?

I genomsnitt är mer än en tredjedel (36 procent) av arbetstagarna i OECD-länderna antingen över- eller underkvalificerade för sina jobb (17 respektive 19 procent), vilket är ett tecken på både svag efterfrågan på kompetens och otillräckligt utbud av kvalificerade arbetstagare.

Om du har examen inom humaniora eller konst kommer du sannolikt att få ett jobb utanför ditt kompetensområde. Detsamma gäller för personer med examen inom naturvetenskap och jordbruk, om än i mindre utsträckning. Om du däremot har tagit examen inom ämnen som samhällsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sjukvård eller social omsorg har du större chans att få jobb inom ditt område.

Hur kan databasen Skills for Jobs hjälpa mig?

Databasen har en rad användningsområden.

Om du funderar på att byta karriär kan du använda verktyget Changing career?för att jämföra ditt nuvarande jobb med det jobb du vill ha och se vilka fem viktiga kompetenser, förmågor och kunskaper du behöver.

Med verktyget Skills imbalancesser du vilka kompetenser som är eftertraktade och vilka det finns ett överskott av i 40 länder. Om du klickar på en kompetens ser du en definition av och utförlig information om relaterade yrken. Du kan också jämföra resultat från olika länder och för vissa länder kan du även jämföra olika regioner.

Avsnittet Press & publications är särskilt användbart för arbetsgivare. Här finns en översikt över kompetensrelaterade obalanser i alla 40 länder, vilket ger en bra bild av hur läget ser ut på nationell nivå. På så sätt kan du som arbetsgivare bättre använda den kompetens som arbetskraften har i ditt land.
 

Länkar:

Databasen Skills for Jobs

Changing career?

Skills imbalances

Press & publications

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Externa EURES-nyheterRåd och tipsArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikRekryteringstrenderUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.