Direct naar de inhoud
EURES
Nieuwsartikel24 januari 2019Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

Skills for Jobs: Hoe haal je het maximale uit de OESO-databank?

Het beroepsleven verandert te midden van technologische ontwikkelingen en mondialisering. Voor werknemers en werkgevers is het belangrijk te weten naar welke vaardigheden vraag is en welke er in overvloed zijn in bepaalde landen en beroepen. Hierbij komt de databank Skills for Jobsvan pas.

Skills for Jobs: How to get the most out of the OECD’s database
OECD

Wat is de databank Skills for Jobs?

Skills for Jobsis in 2017 door OESO geïntroduceerden geeft informatie over tekorten en overschotten aan vaardigheden in 40 landen en detecteert beroepsonevenwichtigheden.

De databank kijkt naar cognitieve, sociale en fysieke vaardigheden en laat zien welke vaardigheden moeilijk te vinden en welke er in overvloed zijn, ongeacht of u op zoek bent naar een baan om uw vaardigheden te optimaliseren of u als werkgever probeert vakkundig personeel te vinden.

Waarom is het zo belangrijk?

Indien u een arbeidskracht bent met vaardigheden die overvloedig aanwezig zijn, zou u wel eens terecht kunnen komen in een baan die niet aansluit op uw specialisme of die onder uw opleidingsniveau ligt, hetgeen tot onvrede kan leiden. Indien u niet over de vaardigheden beschikt die u voor uw carrièrekeuze nodig hebt, kan het evenzeer moeilijk zijn een bevredigende baan te vinden.

Voor u als werkgever kan het lastig zijn vacatures te vervullen of loopt u gevaar achterop te raken bij de introductie van nieuwe technologieën, indien u niet op de hoogte bent van de laatste informatie over vaardigheden.

De databank Skills for Jobs kan u helpen inzicht te krijgen in onevenwichtigheden in vaardigheidsniveaus en hoe dit u of uw bedrijf kan schaden of juist helpen.

Dus, naar welke banen en vaardigheden is er vraag en welke zijn er in overvloed?

In de OESO-landen (waaronder 21 EU-lidstaten) vallen 5 van de 10 moeilijk te vervullen vacatures onder de hooggeschoolde beroepen. Daarentegen gaat het bij minder dan 1 op de 10 moeilijk te vervullen vacatures om werk voor laagopgeleiden.

In termen van sectoren laten onderwijs, informatica en gezondheidszorg de hoogste niveaus aan arbeidstekorten zien. Met name in de sectoren groothandel, kleinhandel en bouwnijverheid is er sprake van een overaanbod, met een combinatie van te veel arbeidskrachten en te weinig vraag.

Kennis van computers en elektronica (bijv. programmeren) staat bovenaan de lijst van vaardigheden waarnaar grote vraag is, op de voet gevolgd door oordeelvormende en besluitvormende vaardigheden enerzijds en communicatieve en verbale vaardigheden voor probleemoplossing anderzijds.

Welk effect hebben onevenwichtigheden in vaardigheidsniveaus op werknemers?

Gemiddeld genomen is meer dan een derde (36%) van de werknemers in OESO-landen ofwel over- ofwel onvoldoende gekwalificeerd voor hun baan (respectievelijk 17% en 19%), als gevolg van zowel een zwakke vraag naar vaardigheden als onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

Indien u afgestudeerd bent in de kunsten of menswetenschappen, bent u hoogstwaarschijnlijk werkzaam in een baan die niet gerelateerd is aan uw specialisme, gevolgd door afgestudeerden in exacte en landbouwwetenschappen. Indien u daarentegen afgestudeerd bent in sociale wetenschappen, bedrijfskunde, rechten, gezondheid of welzijn, hebt u een grotere kans om werkzaam te zijn in uw eigen vakgebied.

Hoe kan de databank Skills for Jobs mij helpen?

De databank biedt een groot aantal functies.

Indien u een loopbaanverandering overweegt, biedt de functie Loopbaanverandering?u de mogelijkheid uw huidige baan te vergelijken met de baan die u wilt, om te zien over welke vijf belangrijkste vaardigheden, bekwaamheden en kennis u moet beschikken.

Defunctie Onevenwichtigheden in vaardigheidsniveauslaat zien naar welke vaardigheden in 40 landen vraag is en welke er in overvloed zijn. Door een vaardigheid aan te klikken, ziet u een definitie en gedetailleerde informatie over aanverwante beroepen. Ook kunt u de resultaten uit verschillende landen en – in een aantal landen – uit verschillende regio's met elkaar vergelijken.

Defunctie Pers & publicatiesis met name nuttig voor werkgevers, omdat deze functie een overzicht biedt van onevenwichtigheden in vaardigheidsniveaus in elk van de 40 landen, zodat u een nuttige momentopname ziet van de nationale situaties. Met de databank kunt u de beschikbare vaardigheden binnen de beroepsbevolking van uw land beter benutten.
 

Verwante links:

DatabankSkills for Jobs

Loopbaanverandering?

Onevenwichtigheden in vaardigheidsniveaus

Pers & publicaties

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een Eures-adviseur

Levens- en arbeidsomstandigheden in EURES-landen

Eures-vacaturebank

Eures-diensten voor werkgevers

Eures-evenementenkalender

Komende online-evenementen

Eures op Facebook

Eures op Twitter

Eures op LinkedIn

Onderwerpen
Extern EURES-nieuwsHints en tipsArbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuwsNieuws/rapporten/statistiekenWervingstrendsJeugd
Sector
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.