Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta6 Meán Fómhair 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Conas aiseolas ó do bhainisteoir a úsáid mar spreagadh fáis

Tá aiseolas ó do bhainisteoir riachtanach maidir le d’fhorbairt gairme agus le d’fhás gairmiúil. San airteagal seo, roinnimid na bealaí is fearr chun freagra a thabhairt agus chun gníomhú ar aiseolas ó do bhainisteora ar bhealach dearfach agus éifeachtach.

The secret to using your manager’s feedback as a catalyst for growth

Bíodh dearcadh dearfach agat

Ní rud maith é aiseolas diúltach a fháil agus is minic a dhéanann sé daoine a dhíspreagadh. Mar sin féin, déan iarracht gan aon aiseolas diúltach a ghlacadh go pearsanta – tá do bhainisteoir ar do thaobhsa. Ná bíodh deifir ort gníomh a dhéanamh, agus tóg roinnt ama sula dtabharfaidh tú freagra. Ba chóir duit iarracht a dhéanamh an t-aiseolas a ghlacadh mar dheis chun foghlaim agus chun fás. Éist leis agus intinn oscailte agat agus cuir ceisteanna chun na pointí a ardaíodh a shoiléiriú. Taispeánfaidh sé seo do do bhainisteoir go bhfuil tú gairmiúil agus tá fonn ort forbairt a dhéanamh. Cuimhnigh gur mian le do bhainisteoir go n-éireoidh leat agus ba mhaith leis nó léi cabhrú leat do spriocanna agus do mhianta a bhaint amach laistigh den chuideachta.

Cruthaigh plean gníomhaíochta

Oibrigh le do bhainisteoir chun plean gníomhaíochta a chruthú agus tú ag bogadh ar aghaidh. Anseo, tá sé ríthábhachtach céimeanna sonracha agus inghníomhaithe is féidir leat a ghlacadh a aithint chun aiseolas ó do bhainisteoir a chur i bhfeidhm. Ina dhiaidh sin, smaoinigh ar na gníomhaíochtaí agus ar na gníomhartha is gá duit a ghlacadh chun do spriocanna a bhaint amach. Déan iarracht ionas gur féidir na gníomhaíochtaí agus ar na gníomhartha a bhaint amach agus a bhainistiú, agus bíodh spriocdhátaí agus leibhéil tosaíochta agat maidir le gach tasc. Ní gá gur doiciméad nithiúil é plean gníomhaíochta; is féidir leat é a nuashonrú agus a athbhreithniú. Smaoinigh ar conas a dhéanfaidh tú monatóireacht agus meastóireacht ar do dhul chun cinn agus ar an gcaoi a bhfuil sé mar aidhm agat d’fheidhmíocht agus do thorthaí a rianú. Tá sé seo tábhachtach chun a áirithiú go bhfuil tú ag glacadh go rathúil le haiseolas do bhainisteora.

Sainaithin do chuid láidreachtaí

Tá aiseolas riachtanach chun cabhrú leat feabhsuithe a dhéanamh i bpríomhréimsí agus tú a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile i d’fhorbairt ghairmiúil. Bíonn claonadh againn díriú ar ár gcuid laigí, ach bí cinnte do chuid láidreachtaí a aithint freisin. Tá sé seo tábhachtach, mar is féidir le do chuid láidreachtaí cabhrú leat aiseolas do bhainisteora a chur i bhfeidhm ar an iomlán. Scríobh liosta de do chuid láidreachtaí go léir i gcolún amháin, agus i gcolún eile scríobh síos aiseolas agus pointí gníomhaíochta do bhainisteora. Ón áit seo, ba chóir go mbeadh sé soiléir cé acu láidreacht is féidir a úsáid chun pointe gníomhaíochta a chur i bhfeidhm go rathúil. Mar shampla, má tá scileanna cumarsáide láidre agat, is féidir leat an láidreacht sin a úsáid chun gné rathúil oibre do phoist a fheabhsú. Tá sé tábhachtach cuimhneamh ar do láidreachtaí agus conas is féidir leo cur le do chuideachta.

Obair leantach agus nuashonrú

Is é ceann de na bealaí is fearr chun a léiriú go bhfuil tú ar an mbóthar ceart chun a gcuid aiseolais a chur i bhfeidhm ná dul i dteagmháil rialta le do bhainisteoir tar éis duit aiseolas a fháil. Déan cruinnithe gach dara seachtain nó go míosúil ar líne nó go pearsanta a sceidealú chun do dhul chun cinn agus aon dúshláin a d’fhéadfadh a bheith romhat a phlé. Má tá tú ag streachailt, is fearr é seo a chur in iúl. Ba cheart duit samplaí sonracha a ullmhú roimh ré chun a thaispeáint do do bhainisteoir an dóigh a bhfuil aghaidh á tabhairt agat ar aiseolas roimhe seo. Cuimhnigh go bhfuil do bhainisteoir ann chun cabhrú leat, mar sin ná bíodh drogall ort tuilleadh aiseolais agus tacaíochta a iarraidh.

Ar mhaith leat tuilleadh comhairle a fháil maidir le conas a éireoidh leat i do ghairm bheatha? Féach ár n-alt ar ‘na scileanna boga a chuirfidh le dul chun cinn i do ghairm bheatha’.

 

Naisc ghaolmhara:

Cuirfidh na scileanna boga seo le dul chun cinn i do ghairm bheatha

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtLeideanna agus Moltaí
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus MoltaíFoghlaimMaireachtáil & Obair
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.