Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok30. septembra 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Sezónny pracovník: Príručka o vašich právach

Sezónna práca je vynikajúcim spôsobom, ako spoznať svet, avšak tieto zaujímavé príležitosti môžu so sebou priniesť viac rizík ako iné formy zamestnania. Prečítajte si viac o dostupných formách ochrany, ako aj o tom, na čo si dávať pozor.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Vaše právo na rovnaké zaobchádzanie

Ochrana sezónnych pracovníkov je pre EÚ prioritou. Ako občan EÚ pracujúci v inom členskom štáte máte právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu. Pri práci v iných členských štátoch môžete očakávať rovnakú úroveň pomoci a pracovných podmienok ako miestni pracovníci a mali by ste byť pripravení klásť otázky, ak tomu tak nie je.

Ak ste zamestnaný v inom členskom štáte, musí sa s vami zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o mzdu, pracovný čas, prepustenie a bezpečnosť a ochranu zdravia. V prípade, že vám zamestnávateľ neponúkne pracovnú zmluvu, trvajte na tom, aby ju s vami uzavrel, aby vaša pozícia bola čo najbezpečnejšia. Takýmto spôsobom sa ochránia vaše práva, pretože zamestnávateľ musí dodržiavať podmienky vášho zamestnávania.

Prístup k sociálnemu zabezpečeniu

Ak pracujete v zahraničí, môžete patriť len do jedného systému sociálneho zabezpečenia. Ak už doňho patríte, máte prístup ku zdravotnej starostlivosti, rodinným dávkam a dávkam v nezamestnanosti rovnako, ako občania daného štátu.

Každý členský štát má vlastné právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia. Uplatňujú sa však predpisy na zaistenie toho, aby ľudia, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu, nestratili svoje sociálne poistenie. Budete musieť prispievať na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej pracujete, a to bez ohľadu na to, kde žijete. To však neplatí, ak vás zamestnávateľ požiadal, aby ste pracovali v zahraničí menej ako dva roky.

Nedobrovoľná nezamestnanosť

usmerneniach Európskej komisie sa uvádza, že ak ste nedobrovoľne prepustení z práce v zahraničí ako sezónny pracovník alebo inak, musí sa s vami zaobchádzať rovnako ako s miestnymi obyvateľmi. To znamená, že si môžete zachovať postavenie pracovníka v hostiteľskom členskom štáte počas šiestich mesiacov, ak sa zaevidujete na príslušnom úrade služieb zamestnanosti.

Získanie osobitnej pomoci a informácií

Na portáli siete EURES nájdete informácie a usmernenia týkajúce sa práce v zahraničí, ktoré vám poskytnú aj poradcovia siete EURES.

Ďalšie užitočné informácie o tom, ako postupovať pri hľadaní sezónnej práce, a čo možno očakávať, nájdete na webovej stránke Európskeho orgánu práce (ELA). Na nej môžete kliknúť na konkrétny členský štát a použiť odkazy na rôzne príslušné zdroje. V smernici EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii sa takisto uvádzajú vaše práva pracovníka v EÚ.

Ak chcete dostávať najnovšie informácie týkajúce sa sezónnych pracovníkov, sledujte kampaň ELA týkajúcu sa sezónnych pracovníkov na Facebooku a na Twitteri pomocou hashtagu #Rights4AllSeasons

V rámci partnerstva so sieťou EURES, Európskym portálom pre pracovnú mobilitu.

 

Súvisiace odkazy:

Európske dni pracovných príležitostí

Usmernenie Európskej komisie

Portál siete EURES

Informácie pre sezónnych pracovníkov a zamestnávateľov

Smernica EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

Kampaň Európskeho orgánu práce na Facebooku

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSúbor nástrojov EÚ pre mobilituEURES školeniaTrendy náboruMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.