Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy30 września 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 3 min

Pracownik sezonowy: Przewodnik po przysługujących ci prawach

Praca sezonowa jest doskonałym sposobem na poznanie świata, ale z drugiej strony te ekscytujące możliwości mogą też wiązać się z większym ryzykiem niż inne formy zatrudnienia. Dowiedz się więcej o dostępnej ochronie i na co należy uważać.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Twoje prawo do równego traktowania

Ochrona pracowników sezonowych stanowi priorytet dla UE. Pracując w innym państwie członkowskim, jako obywatel UE masz prawo do równego traktowania i niedyskryminacji. Będąc zatrudnionym w innym państwie członkowskim, możesz oczekiwać takiej samej pomocy i takich samych warunków pracy jak pracownicy miejscowi. Jeśli zostaniesz potraktowany w inny sposób, to powinieneś zwrócić się o wyjaśnienie.

Jeżeli jesteś zatrudniony w innym państwie członkowskim, to przysługują ci takie same prawa pod względem wynagrodzenia, czasu pracy, zwolnienia, zdrowia i bezpieczeństwa, jak obywatelom tego państwa. Jeśli twój pracodawca nie zaoferuje ci podpisania umowy o pracę, nalegaj na jej podpisanie, aby mieć jak najlepszą ochronę. W ten sposób twoje prawa będą chronione, ponieważ twój pracodawca będzie zobowiązany do przestrzegania warunków umowy o pracę.

Dostęp do zabezpieczenia społecznego

Pracując za granicą, możesz podlegać tylko jednemu systemowi ubezpieczenia społecznego. Gdy zostaniesz beneficjentem tego systemu, to będziesz mieć dostęp do opieki zdrowotnej, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla bezrobotnych, w taki sam sposób co obywatele danego kraju.

Każde państwo członkowskie posiada własne przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego. Istnieją jednak przepisy gwarantujące osobom przenoszącym się do innego państwa członkowskiego zachowanie prawa do ubezpieczenia społecznego. Będziesz miał obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne kraju, w którym pracujesz, niezależnie od miejsca zamieszkania, chyba że twój pracodawca skierował cię do pracy za granicą na krócej niż dwa lata.

Niezamierzone bezrobocie

W przypadku niezamierzonego zakończenia stosunku pracy za granicą w charakterze pracownika sezonowego lub na podstawie innego rodzaju umowy o pracę wytyczne Komisji Europejskiej nakazują traktowanie takiego pracownika w identyczny sposób, jak miejscowych osób. Oznacza to, że przez sześć miesięcy można zachować status pracownika w państwie członkowskim pod warunkiem rejestracji swojego statusu w miejscowym urzędzie pracy.

Szukanie dodatkowej pomocy i informacji

Portal EURES przy pomocy miejscowych doradców EURES udostępnia informacje i porady dotyczące pracy zagranicą.

Na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA)znajdują się użyteczne informacje dla osób poszukujących pracy sezonowej. Tutaj możesz kliknąć na konkretne państwo członkowskie, a następnie na linki do różnych właściwych zasobów. Wdyrektywie UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiejrównież opisane są prawa pracownicze w Europie.

Aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi praw pracowników sezonowych, zachęcamy do śledzenia kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotyczącej pracowników sezonowych na Facebooku i Twitterze przy użyciu hasztaga #Rights4AllSeasons.

We współpracy z EURES, Europejskim Portalem Mobilności Zawodowej

 

Powiązane linki:

Europejskie Dni Pracy

Wytyczne Komisji Europejskiej

Portal EURES

Informacje dla pracowników sezonowych i pracodawców

Dyrektywa UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Kampania Europejskiego Urzędu ds. Pracy na Facebooku

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Zestaw narzędzi UE do mobilności
 • Szkolenie EURES
 • Trendy rekrutacyjne
 • Młodzież
Powiązane sekcje
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.