Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet30 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Ħaddiem/a staġonali: Gwida għad-drittijiet tiegħek

Ix-xogħol staġonali huwa mod tajjeb ħafna biex naraw id-dinja, iżda l-opportunitajiet eċċitanti jistgħu jġibu magħhom aktar riskji minn forom oħra ta’ impjieg. Kompli aqra biex titgħallem dwar il-protezzjoni disponibbli u dwar x'għandek tfittex.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Id-dritt tiegħek għal trattament ugwali

Il-protezzjoni tal-ħaddiema staġonali hija prijorità tal-UE. Meta taħdem fi Stat Membru ieħor, bħala ċittadin tal-UE għandek id-dritt għal trattament ugwali u nondiskriminazzjoni. Tista’ tistenna li tirċievi l-istess assistenza u kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-ħaddiema lokali meta taħdem fi Stati Membri oħra, u għandek tkun lest li tistaqsi mistoqsijiet jekk dan ma jkunx il-każ.

Meta tkun impjegat fi Stat Membru ieħor, trid tiġi ttrattat l-istess bħaċ-ċittadini nazzjonali f’termini ta’ paga, ħinijiet tax-xogħol, tkeċċija, u saħħa u sikurezza. Jekk l-impjegatur tiegħek ma joffrilekx kuntratt, kun ċert li tinsisti li wieħed jagħmel il-pożizzjoni tiegħek sikura kemm jista’ jkun. Dan se jipproteġi drittijietek peress li l-impjegatur tiegħek se jkollu jonora t-termini tal-impjieg tiegħek.

Aċċess għas-sigurtà soċjali

Meta taħdem barra pajjiżek tista’ tkun soġġett biss għal sistema waħda ta’ sigurtà soċjali kull darba. Ladarba tkun assoċjat ma’ waħda, tkun tista’ taċċessa l-kura tas-saħħa, il-benefiċċji tal-familja u l-benefiċċji tal-qgħad bl-istess faċilità bħaċ-ċittadini nazzjonali.

Kull Stat Membru għandu l-liġijiet tas-sigurtà soċjali tiegħu. Madankollu, hemm fis-seħħ regoli li jiżguraw li l-persuni li jiċċaqalqu lejn Stat Membru ieħor ma jitilfux il-kopertura tas-sigurtà soċjali tagħhom. Ikollok tħallas għas-sigurtà soċjali tal-pajjiż fejn qed taħdem, irrispettivament minn fejn tgħix, għalkemm dan ma japplikax għalik, jekk min iħaddmek talbek taħdem barra minn pajjiżek għal inqas minn sentejn.

Persuna qiegħda involontarjament

Il--linji gwida tal-Kummissjoni Ewropeajiddikjaraw li jekk tispiċċa bla xogħol b’mod involontarju meta tmur taħdem barra minn pajjiżek bħala ħaddiem staġonali jew b’xi mod ieħor, xorta trid tiġi ttrattat l-istess bħar-residenti lokali. Dan ifisser li tista’ żżomm l-istatus ta’ ħaddiem fl-Istat Membru għal sitt xhur sakemm tirreġistra mas-servizzi tal-impjieg tiegħu.

Kif issib aktar għajnuna u informazzjoni

Il-portal tal-EURES joffri informazzjoni u gwida dwar ix-xogħol barra mill-pajjiż, li huwa appoġġjat aktar mill-Konsulenti lokali tal-EURES.

Tista’ ssib ukoll informazzjoni utli dwar dak li għandek tfittex meta tikkunsidra x-xogħol staġonali u x’għandek tistenna fuq is-sit web tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA). Hawnhekk se tkun tista’ tikklikkja fuq Stat Membru speċifiku u ssegwi links għal diversi riżorsi rilevanti. Id-Direttiva tal-UE dwar kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea  tistabbilixxi wkoll id-drittijiet tiegħek bħala ħaddiem fl-Ewropa.

Biex tibqa’ aġġornat mad-drittijiet tal-ħaddiema staġonali, segwi l-l-kampanja tal-ħaddiema staġonali tal-ELA fuq Facebook u fuqTwitter, bl-użu tal-hashtag #Rights4AllSeasons

Fi sħubija mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol.

 

Links relatati:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Linji gwida tal-Kummissjoni Ewropea

Il-portal tal-EURES

Informazzjoni għall-ħaddiema staġonali u għall-impjegaturi

Direttiva tal-UE dwar kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

Il-kampanja tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol fuq Facebook

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Kaxxa tal-għodda tal-UE għall-mobilità
 • Taħriġ EURES
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.