Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Σεπτεμβρίου 2021Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Εποχιακός εργαζόμενος: Οδηγός των δικαιωμάτων σας

Η εποχιακή απασχόληση αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για να γνωρίσει κανείς τον κόσμο, αλλά οι συναρπαστικές ευκαιρίες που παρέχει ενδέχεται να ενέχουν περισσότερους κινδύνους απ’ ό,τι άλλες μορφές απασχόλησης. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για να μάθετε σχετικά με τη διαθέσιμη προστασία και τα σημεία που χρήζουν προσοχής.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισής σας

Η προστασία των εποχιακών εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ. Όταν εργάζεστε σε άλλο κράτος μέλος, ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και απαγόρευσης των διακρίσεων. Μπορείτε να αναμένετε την ίδια υποστήριξη και τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους εγχώριους εργαζόμενους όταν εργάζεστε σε άλλα κράτη μέλη, και θα έπρεπε να είστε έτοιμοι να ζητήσετε τον λόγο εάν αυτό δεν συμβαίνει.

Όταν απασχολείστε σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να τυγχάνετε της ίδιας μεταχείρισης με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους όσον αφορά τις αμοιβές, το ωράριο απασχόλησης, τις απολύσεις, την υγεία και την ασφάλεια. Εάν ο εργοδότης σας δεν σας προσφέρει σύμβαση εργασίας, επιμείνετε στη σύναψη σύμβασης που θα διασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη θέση σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προστατέψετε τα δικαιώματά σας, καθώς ο εργοδότης σας θα πρέπει να σεβαστεί τους όρους απασχόλησής σας.

Πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση

Όταν εργάζεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να υπάγεστε σε ένα μόνο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μόλις εγγραφείτε στο εκάστοτε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αποκτάτε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σε οικογενειακές παροχές και επιδόματα ανεργίας, εξίσου εύκολα με τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας.

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τη δική του νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, εφαρμόζονται κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα άτομα που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος δεν στερούνται της προστασίας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να καταβάλλετε εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου εργάζεστε, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής σας. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει εάν ο εργοδότης σας σάς ζητήσει να εργαστείτε στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Άτομα που χάνουν τη δουλειά τους χωρίς τη θέλησή τους

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζουν ότι εάν χάσετε τη δουλειά σας χωρίς τη θέλησή σας όταν εργάζεστε στο εξωτερικό ως εποχιακός εργαζόμενος ή με οιοδήποτε άλλο καθεστώς, πρέπει να έχετε την ίδια μεταχείριση με τους κατοίκους αυτής της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διατηρήσετε την ιδιότητα του εργαζομένου στο σχετικό κράτος μέλος για έξι μήνες εφόσον εγγραφείτε στις υπηρεσίες απασχόλησης του κράτους αυτού.

Παροχή περαιτέρω βοήθειας και ενημέρωσης

Η πύλη EURES παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με την εργασία στο εξωτερικό, η οποία υποστηρίζεται περαιτέρω από τους τοπικούς συμβούλους EURES.

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που θα πρέπει να εξετάζετε όταν αναζητείτε εποχιακή εργασία, καθώς και με τα όσα μπορείτε να αναμένετε από αυτήν, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA). Εδώ μπορείτε να κάνετε «κλικ» στο εκάστοτε κράτος μέλος και να ακολουθήσετε τους συνδέσμους που οδηγούν σε διάφορους σχετικούς πόρους. Η οδηγία της ΕΕ για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει επίσης τα δικαιώματά σας ως εργαζόμενου στην Ευρώπη.

Για να παραμένετε ενήμερος σχετικά με τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων, ακολουθήστε την εκστρατεία της ELA στο Facebook και στο Twitter σχετικά με τους εποχιακούς εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας την ετικέτα (hashtag) #Rights4AllSeasons

Σε συνεργασία με το EURES, την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πύλη EURES

Πληροφορίες σχετικά με τους εποχιακούς εργαζόμενους και τους εργοδότες

Οδηγία της ΕΕ για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στο Facebook

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Αναζητήστε σύμβουλο EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
Επιχειρήσεις /ΕπιχειρηματικότηταΕργαλειοθήκη ΕΕ για την κινητικότητακατάρτιση EURESΤάσεις προσλήψεωνΝεολαία
Σχετικές ενότητες
Διαβίωση και εργασία
Τομέας
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.