Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel28. jaanuar 2022Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat4 min lugemist

Hooajatöö Madalmaades: Tomáši ja Lívia lugu

2020. aastal innustusid Tomáš ja tema tüdruksõber välismaal Madalmaades töötamisest, kuid ei olnud kindlad, kuidas seda teostada. EURESe võrgustik viis nad kokku Madalmaade asutusega Flexible Human Services, kes suutis aidata.

Seasonal work in the Netherlands: The story of Tomáš and Lívia

Töö leidmine välismaal

Slovakkia tudengid Tomáš ja Lívia innustusid töötamisest Madalmaades 2020. aasta suvevaheajal. „Reisimine on üks meie harrastustest,“ selgitab Tomáš, „ning soovime julgustada igas vanuses inimesi mitte kartma välismaale tööleminekut, millel on kindlasti lugematuid eeliseid.“

Nad proovisid alguses võtta ühendust hooajatöötajaid otsivate vahendajatega, kuid see ei õnnestunud nende erinõudmiste tõttu. Lõpuks leidsid nad Slovakkia EURESe, kes tegi koostööd Madalmaade EURESega, et viia nad kokku Madalmaade asutusega Flexible Human Services. Flexible Human Services korraldas neile alates 2020. aasta juulist kaheksanädalase töö Põhja-Hollandis, ettevõttes Triple A Logistics BV.

Kaheksa nädalat Põhja-Hollandis

Tomáš ja Lívia sõitsid Slovakkiast Põhja-Hollandisse bussi ja rongiga. „Esimesel nädalal kohanesime töörežiimiga,“ ütleb Tomáš. „Kuigi alguses oli raske, olime pärast kaht nädalat loonud head suhted meie rühma ja ülemusega.“

Tomáš ja Lívia valisid töö Madalmaades väärilise töötasu ning liberaalse ja salliva suhtumise tõttu välismaalastesse. Neil oli hea meel seda kohe kogeda. „Tundsime, et oleme teretulnud,“ lausub Tomáš. „Nad aitasid meid kõiges: kui meil oli probleeme, pöördusime kas meie vahendusasutuse või ettevõtte poole, kus töötasime.“

Vabal ajal kasutasid Tomáš ja Lívia võimalust tutvuda kõigega, mida Põhja-Holland pakub. „Kaheksa nädala jooksul leidsime aega, et saada osa nüüdisaegsetest kaunitest linnadest ja mitmesugustest vaatamisväärsustest,“ meenutab Tomáš. „Üldjuhul meie reisiplaanid toimisid ja reisisime läbi kogu Madalmaade põhjaosa.“

Madalmaadesse naasmine

Pärast nende suurepärast kogemust 2020. aastal otsustasid Tomáš ja Lívia otsida 2021. aasta suvel taas tööd Madalmaades ja olid tänulikud EURESelt saadud abi eest. „Meie teine reis algas palju lihtsamalt, sest teadsime, kuhu pöörduda,“ lausub Tomáš.

Seekord viis EURES nad kokku teise Madalmaade asutusega Sagius. Juunis 2021 sõitsid nad bussiga Lõuna-Hollandisse (nende piletid hüvitas Sagius), et töötada ettevõttes XPO Logistics.

Suhtlusprobleemid

Kahjuks pidid Tomáš ja Lívia saabumisel Lõuna-Hollandisse kogema pikka viivitust seoses nende majutusega. Kuigi nad saabusid pühapäeval, ei antud neile tööülesandeid kuni järgmise neljapäevani.

Lõpuks selgus, et Sagiusel ei olnud kindlat esindust ettevõttes XPO Logistics, ja seetõttu koordineeris tööd teine asutus, Adecco. Korraldusprobleemide tõttu Adeccos töötasid Tomáš ja Lívia ettveõttes XPO Logistics oldud neljast nädalast ainult 15 päeva. Kuigi see valmistas pettumust, tekkis seetõttu ka võimalus riigis reisida. „Kuna olime nüüd Madalmaade lõunaosas, oli meil võimalus tutvuda uue maastikuga,“ ütleb Tomáš.

Üleviimine ettevõttesse Rhenus

Seejärel, nädala jooksul pärast probleemide teatamist Sagiusele, pakuti Tomášile ja Líviale alternatiivina kahekuist tööd ettevõttes Rhenus. „Olime kuulnud Sagiusest ainult head ning nõustusime nendega,“ ütleb Tomáš. „Nad teadsid, et meil oli alguses probleeme, ning püüdsid ettevõttena juba paremini suhelda oma töötajatega.“

Tomášile ja Líviale avaldasid muljet ka hüvitised töötajatele, mida neile pakuti. „Meile pakuti töötajahüvitisi nagu igale ettevõtte töötajale, Sagius üritab hoolitseda oma töötajate eest, mis tekitab paremat rühmavaimu ja tõhustab tööd.“

Nõuanded teistele tööotsijatele

Mõeldes oma teisele suvele Madalmaades, tunnustab Tomáš EURESe pakutud tuge. „Meil oli teine ilus uute kogemustega suvi,“ ütleb ta. „Soovitame EURESe võrgustikku. See lihtsustab töö leidmist välismaal ja teeb seda tasuta.“

Tomáš ja Lívia soovisid eelkõige esile tõsta ühe EURESe ametniku tuge. „Soovime eriti tänada Zuzana Kubovičovát, kes on vastutanud suhtluse, koostöö ja teabevahetuse eest Madalmaade asutustega EURESe võrgustikus alates 2006. aastast,“ ütleb Tomáš. „Zuzana edastas meie CV-d õigetele inimestele, kes hoolitsesid meie eest hästi, ning me soovime tänada teda selle eest.“

Tulevikku vaadates

„Oleme väga õnnelikud, et kliendid naasevad meie juurde isegi neil rasketel aegadel,“ ütleb Zuzana. „Nad mõistavad, et saame tagada ohutud töökohad ja tasuta teenused, mida nad vajavad muus Euroopa riigis töötamise kogu aja vältel. Olen väga õnnelik, et 2022. aastal jätkub meie hooajatöö projekt koostöös Madalmaade EURESega, ning loodan kuulda paljude rahulolevate klientide edulugusid.“

Kas soovid alustada oma seiklust välismaal? Vaatamata pandeemiale on EURESe nõustajad valmis andma nõu ja toetama tööotsijaid võimaluste leidmisel kogu Euroopas. Võta ühendust EURESe kasutajatoega, et saaksid alustada juba täna.

 

Seotud lingid:

Flexible Human Services

Sagius

Adecco

Võta ühendust EURESe kasutajatoega:

 

Lisateave:

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • Ettevõtlus
 • ELi liikuvuse tööriistakast
 • EURESe parim tava
 • EURESe välisuudised
 • Välised sidusrühmad
 • EURESe siseuudised
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Värbamistrendid
 • Sotsiaalmeedia
 • Edulood
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.