Direct la conținutul principal
EURES (EURopean Employment Services)
Știre10 ianuarie 2020Autoritatea Europeană a Muncii, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune5 min de lectură

Pregătirea pentru viitorul competențelor

Progresele tehnologice, precum automatizarea, inteligența artificială și robotica, au un impact profund asupra locurilor de muncă din prezent și din viitor. Nevoile de competențe sunt în schimbare, iar UE și guvernele naționale au răspuns cu o gamă largă de inițiative. Dar ce cred lucrătorii înșiși despre situație?

Preparing for the future of skills
EURES

Pentru a afla părerea oamenilor despre modul în care se schimbă universul muncii, Deloitte a realizat recent un Sondaj european în rândul forței de muncă. Sondajul, desfășurat pe o perioadă de 15 luni, a cuprins peste 15 000 de persoane din 10 țări europene. O sinteză a principalelor constatări se regăsește aici.

Majoritatea lucrătorilor consideră că impactul schimbărilor tehnologice este pozitiv

Deloitte a constatat că lucrătorii consideră că impactul schimbărilor tehnologice asupra competențelor este, în general, pozitiv:

 • 51 % din lucrători consideră că, în 10 ani, automatizarea va îmbunătăți calitatea muncii lor;
 • 50 % consideră că automatizarea le oferă posibilitatea de a dezvolta noi competențe;
 • 48 % cred că automatizarea le va crește productivitatea;
 • doar 24 % consideră că automatizarea va face să dispară locul lor de muncă;
 • doar 26 % afirmă că automatizarea va reduce siguranța locului lor de muncă.

Dacă se ia în considerare nivelul educației, lucrătorii cu nivel mai ridicat sunt mai optimiști în ceea ce privește impactul tehnologiei, în timp ce lucrătorii cu nivel mai scăzut au o părere mai proastă despre impactul acesteia.

Majoritatea lucrătorilor se simt pregătiți pentru viitor

Aproape 90 % din lucrători consideră că sunt „pregătiți într-o anumită măsură” sau „foarte pregătiți” pentru viitor.

În ceea ce privește pregătirea în principalele domenii de competențe:

 • 52 % consideră că au deja competențe informatice avansate (23 % declarând că ar trebui să își îmbunătățească competențele existente);
 • 45 % au deja un nivel ridicat de cunoștințe tehnice (20 % având nevoie să își îmbunătățească competențele existente);
 • 38 % au deja un nivel ridicat de competențe de învățare (19 % având nevoie să își îmbunătățească competențele existente).

De asemenea, lucrătorii se consideră mai pregătiți pentru schimbările aduse de tehnologiile emergente decât alți actori:

 • 26 % consideră că ei înșiși sunt foarte pregătiți;
 • 22 % consideră că angajatorul lor este foarte pregătit;
 • 19 % consideră că sectorul lor este foarte bine pregătit;
 • 14 % consideră că instituțiile lor politice/guvernele lor sunt foarte pregătite.

Majoritatea lucrătorilor consideră că măsurile de politică ar trebui să se axeze pe educație și formare

Când au fost întrebați care sunt diferitele măsuri pe care guvernul ar putea să le adopte, lucrătorii au acordat cea mai mare prioritate educației și formării:

 • 52 % din lucrători consideră că măsurile de politică ar trebui să acorde prioritate îmbunătățirii disponibilității formării profesionale;
 • 52 % cred că măsurile ar trebui să acorde prioritate îmbunătățirii învățământului secundar;
 • 46 % consideră că măsurile ar trebui să acorde prioritate îmbunătățirii accesului la noile tehnologii;
 • 42 % afirmă că măsurile ar trebui să acorde prioritate îmbunătățirii învățământului universitar;
 • doar 21 % consideră că măsurile ar trebui să acorde prioritate restricționării utilizării tehnologiilor care pun în pericol locurile de muncă.

Dacă se ia în considerare nivelul educației, lucrătorii cu un nivel mai scăzut de educație sunt mai înclinați să susțină restricționarea noilor tehnologii.

Principalele constatări și recomandări

 • Majoritatea lucrătorilor sunt pregătiți să valorifice potențialul tehnologiei. Contrar părerii generale, lucrătorii nu se tem de schimbările tehnologice și nu se opun acestor schimbări. Deloitte recomandă factorilor de decizie politică să găsească o modalitate de a implica lucrătorii în procesul de tranziție, iar autorităților publice le recomandă să se concentreze pe crearea unui discurs pozitiv privind revoluția digitală (de exemplu, potențialul tehnologiei de a crea locuri de muncă).
 • Lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare riscă să rămână în urmă dacă nu se iau măsuri corespunzătoare. Angajații cu un nivel ridicat de educație sunt mai optimiști în ceea ce privește viitorul muncii decât cei cu un nivel mai scăzut. Deloitte recomandă guvernelor să ia măsuri pentru a se asigura că toată lumea este conștientă de realitățile industriei 4.0 și este pregătită pentru acestea, în special prin utilizarea unor măsuri de politică adaptate care să-i ajute pe cei care prezintă cel mai mare risc de a rămâne în urmă.
 • Lucrătorii se așteaptă ca guvernul să constituie un exemplu și să ofere un cadru global. Faptul că un procent ridicat de lucrători consideră că sunt pregătiți pentru viitor sugerează că unii dintre ei ar putea să subestimeze impactul viitoarelor schimbări și că există o lipsă generală de sensibilizare cu privire la nevoia de perfecționare și de recalificare profesională. Deloitte recomandă guvernelor și autorităților publice să furnizeze informații lucrătorilor și să dea un exemplu pozitiv prin adoptarea de noi tehnologii.
 • Guvernele ar trebui să asigure un mediu propice în care părțile interesate să se ocupe de lipsa de competențe. Deși lucrătorii consideră că ar trebui să se acorde prioritate politicilor în materie de educație și formare, ei cred, de asemenea, că formarea este în mare măsură responsabilitatea angajatorilor și nu a autorităților publice. Deloitte recomandă întreprinderilor să conducă tranziția tehnologică prin introducerea unei culturi a învățării și guvernelor să investească în educația și formarea profesională și în învățarea pe tot parcursul vieții.

Mai multe informații despre Sondajul european în rândul forței de muncă 2019 și constatările Deloitte sunt disponibile pe site-ul Deloitte Insights.

 

Linkuri conexe:

Deloitte Insights

 

Mai multe informații:

Zilele europene ale locurilor de muncă

Drop’pin@EURES

Căutare consilieri EURES

Condiții de viață și de muncă în țările participante la EURES

Baza de date cu locuri de muncă a EURES

Servicii EURES pentru angajatori

Calendarul evenimentelor EURES

Următoarele evenimente online

EURES pe Facebook

EURES pe Twitter

EURES pe LinkedIn

Teme
 • Afaceri / Antreprenoriat
 • Știri externe EURES
 • Știri despre piața muncii/știri despre mobilitate
 • Știri/rapoarte/statistici
 • Tendințe de recrutare
Sectorul
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Disclaimer

Articolele sunt menite să ofere utilizatorilor portalului EURES informații despre subiecte și tendințe actuale și să stimuleze discuțiile și dezbaterile. Conținutul acestora nu reflectă neapărat punctul de vedere al Autorității Europene a Muncii (ELA) sau al Comisiei Europene. În plus, EURES și ELA nu aprobă site-urile web ale terților menționate mai sus.