Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)
Novinski članak10. siječnja 2020.Europsko nadzorno tijelo za rad, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanjePredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Pripremanje za buduće vještine

Tehnološka dostignuća poput automatizacije, umjetne inteligencije i robotike imaju znatan utjecaj na radna mjesta današnjice, kao što će imati i na ona u budućnosti. Mijenjaju se potrebe za vještinama, a EU i nacionalne vlade na to su pružile odgovor u obliku širokog raspona inicijativa. Međutim, što sami radnici misle o toj situaciji?

Preparing for the future of skills
EURES

Da bi steklo uvid u mišljenja ljudi o načinu na koji se mijenja radni svijet,revizorsko društvo Deloitte nedavno je provelo Anketu o europskoj radnoj snazi. Tijekom 15-mjesečne ankete ispitano je više od 15 000 ljudi u deset europskih zemalja. Ovdje smo saželi ključne rezultate.

Većina radnika utjecaj tehnoloških promjena smatra pozitivnim.

Prema saznanjima revizorskog društva Deloitte, stav radnika većinom je pozitivan kada je riječ o utjecaju tehnoloških promjena na vještine:

 • 51 % radnika smatra da će automatizacija za deset godina poboljšati kvalitetu njihova rada;
 • 50 % radnika smatra da im automatizacija pruža priliku za razvoj novih vještina;
 • 48 % radnika smatra da će zbog automatizacije postati produktivniji;
 • svega 24 % radnika smatra da će zbog automatizacije njihov rad postati suvišan;
 • svega 26 % radnika smatra da će automatizacija umanjiti sigurnost njihova radnog mjesta.

Uzevši u obzir razinu obrazovanja, radnici s višim stupnjem obrazovanja pozitivniji su kada je riječ o utjecaju tehnologije, dok je stav radnika s nižim stupnjem obrazovanja negativniji.

Većina radnika osjeća se pripremljenima za budućnost

Gotovo 90 % radnika smatra da su „do određene mjere pripremljeni” ili su „vrlo dobro pripremljeni” za budućnost.

U pogledu glavnih vještina na visokoj razini:

 • 52 % radnika smatra da su im napredne informacijske vještine već na visokoj razini (23 % njih izjavilo je kako moraju usavršiti postojeće vještine);
 • 45 % radnika već posjeduje visoku razinu tehničkog znanja (20 % njih mora usavršiti postojeće vještine);
 • 38 % radnika već posjeduje visoku razinu vještina učenja (19 % njih mora usavršiti postojeće vještine).

Isto tako, radnici se smatraju bolje pripremljenima od drugih dionika za novonastale okolnosti koje su rezultat razvoja novih tehnologija:

 • 26 % radnika smatra da su vrlo dobro pripremljeni;
 • 22 % radnika smatra da je njihov poslodavac vrlo dobro pripremljen;
 • 19 % radnika smatra da je njihov sektor vrlo dobro pripremljen;
 • 14 % radnika smatra da su njihove državne / političke institucije vrlo dobro pripremljene.

Većina radnika smatra da bi se mjere politike trebale usmjeriti na obrazovanje i osposobljavanje

Odgovarajući na pitanje o različitim mjerama koje bi vlada mogla poduzeti, radnici najviše važnosti pridaju obrazovanju i osposobljavanju:

 • 52 % radnika smatra da bi se mjerama politike prednost trebala dati poboljšanju dostupnosti strukovnog osposobljavanja;
 • 52 % radnika smatra da bi se mjerama prednost trebala dati poboljšanju srednjoškolskog obrazovanja;
 • 46 % radnika smatra da bi se mjerama prednost trebala dati poboljšanju pristupa novim tehnologijama;
 • 42 % radnika izjavilo je da bi se mjerama prednost trebala dati poboljšanju sveučilišnog obrazovanja;
 • samo 21 % radnika smatra da bi se mjerama prednost trebala dati ograničenju upotrebe tehnologija koje ugrožavaju radna mjesta.

Ako se u obzir uzme stupanj obrazovanja, radnici s nižim stupnjem obrazovanja češće će podržati ograničenje upotrebe novih tehnologija.

Glavni zaključci i preporuke

 • Većina radnika spremna je prihvatiti potencijal tehnologije. To se kosi s uvriježenim stavom da se radnici plaše tehnoloških promjena i da pokazuju otpor prema njima. Deloitte smatra da bi tvorci politika trebali pronaći način za uključivanje radnika u proces tranzicije i da bi se javna tijela trebala usredotočiti na izgradnju pozitivnijeg javnog diskursa o digitalnoj revoluciji (npr. potencijal tehnologije za stvaranje radnih mjesta).
 • Niskokvalificirani radnici izloženi su riziku od zaostajanja za drugima ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere. Visokoobrazovani zaposlenici optimističniji su u pogledu budućnosti rada od onih s nižom razinom obrazovanja. Deloitte preporučuje vladama da poduzmu mjere kako bi osigurale jednaku razinu osviještenosti i pripremljenosti za stvarnosti četvrte industrijske revolucije, osobito uz pomoć prilagođenih mjera politike kojima bi se pomoglo osobama najviše izloženima riziku od zaostajanja.
 • Radnici od vlade očekuju da pruži primjer i osigura sveobuhvatni okvir. Činjenica da se visok postotak radnika smatra pripremljenima za budućnost upućuje na to da neki možda podcjenjuju utjecaj promjena u budućnosti te da postoji opća nedovoljna osviještenost o potrebi za nadogradnjom vještina i prekvalifikacijom. Deloitte preporučuje vladama i javnim tijelima da pruže informacije radnicima i pruže pozitivan primjer prihvaćanjem novih tehnologija.
 • Vlade bi trebale osigurati odgovarajuće okruženje za dionike radi smanjivanja razlika u vještinama. Radnici smatraju da bi trebalo dati prednost politikama obrazovanja i osposobljavanja, ali jednako tako smatraju i da je pružanje osposobljavanja velikim dijelom odgovornost poslodavaca, a ne javnih tijela. Deloitte preporučuje poduzećima da preuzmu vodstvo u tehnološkoj tranziciji uspostavljanjem kulture učenja i da vlade trebaju ulagati u strukovno obrazovanje i osposobljavanje te cjeloživotno učenje.

Više informacija o Anketi o europskoj radnoj snazi za 2019. i nalazima društva  Deloitte dostupno je na internetskim stranicama Deloitte Insights.

 

Korisne poveznice:

Deloitte Insights

 

Pročitajte više:

Europski dani poslova

Drop’pin@EURES

Pronađite savjetnike EURES-a

Životni i radni uvjeti u zemljama u kojima djeluje EURES

EURES-ova baza poslova

EURES-ove usluge za poslodavce

EURES-ov kalendar događanja

Uskoro na internetu

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedInu

Teme
 • Posao /Poduzetništvo
 • Vanjske vijesti EURES-a
 • Vijesti o tržištu rada/vijesti o mobilnosti
 • Vijesti/izvješća/statistike
 • Trendovi zapošljavanja
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Odricanje

Članci su namijenjeni korisnicima portala EURES pružiti informacije o aktualnim temama i trendovima te potaknuti raspravu i debatu. Njihov sadržaj ne odražava nužno stav Europske uprave za rad (ELA) ili Europske komisije. Nadalje, EURES i ELA ne podržavaju gore navedene web stranice trećih strana.