Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Ιανουαρίου 2020Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Προετοιμασία για το μέλλον των δεξιοτήτων

Η τεχνολογική πρόοδος, όπως η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, έχει βαθύ αντίκτυπο στους εργασιακούς χώρους του σήμερα και του μέλλοντος. Οι ανάγκες σε δεξιότητες μεταβάλλονται και τόσο η ΕΕ όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν αντιδράσει με ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών. Αλλά τι πιστεύουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την κατάσταση;

Preparing for the future of skills
EURES

Για να αποκτήσουμε μια εικόνα για το πώς βλέπουν οι άνθρωποι τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει ο κόσμος της εργασίας, ηDeloitteανέλαβε πρόσφατα τη διεξαγωγή ευρωπαϊκής έρευνας για το εργατικό δυναμικό. Η 15μηνη μελέτη εξέτασε πάνω από 15.000 άτομα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Συνοψίζουμε εδώ τα βασικά πορίσματα.

Η πλειονότητα των εργαζομένων θεωρούν θετικό τον αντίκτυπο της τεχνολογικής αλλαγής

ΗDeloitte διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι εν γένει θετικοί όσον αφορά τον αντίκτυπο της τεχνολογικής αλλαγής στις δεξιότητες:

 • Το 51 % των εργαζομένων πιστεύουν ότι σε 10 χρόνια, η αυτοματοποίηση θα βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας τους·
 • Το 50 % πιστεύει ότι η αυτοματοποίηση τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες·
 • Το 48 % θεωρεί ότι η αυτοματοποίηση θα τους καταστήσει παραγωγικότερους·
 • Μόνο το 24 % πιστεύει ότι η αυτοματοποίηση θα καταστήσει την εργασία τους περιττή·
 • Μόνο το 26 % δηλώνει ότι η αυτοματοποίηση θα μειώσει την εργασιακή τους ασφάλεια.

Όταν λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο της εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι πιο θετικοί όσον αφορά τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, ενώ οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν πιο αρνητική εικόνα.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται έτοιμοι για το μέλλον

Σχεδόν το 90 % των εργαζομένων πιστεύουν ότι είναι «σε κάποιο βαθμό προετοιμασμένοι» ή «πολύ προετοιμασμένοι» για το μέλλον.

Όσον αφορά την επάρκεια στους κύριους τομείς δεξιοτήτων:

 • Το 52 % αισθάνονται ότι γνωρίζουν ήδη τις προηγμένες δεξιότητες ΤΠ (με 23 % να δηλώνουν ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τις υφιστάμενες δεξιότητές τους)·
 • Το 45 % διαθέτει ήδη υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων (με το 20 % να χρειάζεται να βελτιώσει τις υφιστάμενες δεξιότητές του)·
 • Το 38 % διαθέτει ήδη υψηλό επίπεδο μαθησιακών δεξιοτήτων (με το 19 % να χρειάζεται να βελτιώσει τις υφιστάμενες δεξιότητές του).

Οι εργαζόμενοι θεωρούν επίσης ότι είναι πιο προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις που επιφέρουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες από ό, τι άλλοι παράγοντες:

 • Το 26 % πιστεύει ότι είναι πολύ προετοιμασμένοι·
 • Το 22 % πιστεύει ότι ο εργοδότης τους είναι πολύ προετοιμασμένος·
 • Το 19 % πιστεύει ότι ο τομέας τους είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένος·
 • Το 14 % πιστεύει ότι τα κυβερνητικά/πολιτικά θεσμικά τους όργανα είναι πολύ προετοιμασμένα.

Η πλειονότητα των εργαζομένων πιστεύουν ότι τα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Σε ερώτηση σχετικά με τα διάφορα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η κυβέρνησή τους, οι εργαζόμενοι δίνουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση:

 • Το 52 % των εργαζομένων πιστεύουν ότι τα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της διαθεσιμότητας της επαγγελματικής κατάρτισης·
 • Το 52% δηλώνει ότι τα μέτρα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·
 • Το 46 % πιστεύει ότι τα μέτρα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της πρόσβασης στη νέα τεχνολογία·
 • Το 42 % δηλώνει ότι τα μέτρα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης·
 • Μόνο το 21 % πιστεύει ότι τα μέτρα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στον περιορισμό της χρήσης τεχνολογιών που θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας.

Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης είναι πιθανότερο ο περιορισμός των νέων τεχνολογιών να υποστηρίζεται από εργαζομένους που διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Βασικά συμπεράσματα και συστάσεις

 • Η πλειονότητα των εργαζομένων είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Αυτό αντιβαίνει στην παραδοσιακή αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι φοβούνται και ανθίστανται στις τεχνολογικές αλλαγές. Η Deloitte συνιστά στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να βρουν τρόπο να συμπεριλάβουν τους εργαζόμενους στη διαδικασία μετάβασης και στις δημόσιες αρχές να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός θετικού αφηγήματος γύρω από την ψηφιακή επανάσταση (π.χ. το δυναμικό της τεχνολογίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας).
 • Οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, εκτός εάν ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Οι εργαζόμενοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι πιο αισιόδοξοι για το μέλλον της εργασίας από τους εργαζομένους χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου.Η Deloitte συνιστά στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν ότι όλοι θα γνωρίζουν και θα είναι προετοιμασμένοι για την πραγματικότητα της Βιομηχανίας 4.0, ιδίως χρησιμοποιώντας ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα πολιτικής για να βοηθήσουν όσους διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν στο περιθώριο.
 • Οι εργαζόμενοι αναμένουν από τις κυβερνήσεις να δώσουν το παράδειγμα και να παράσχουν το γενικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων αισθάνονται ότι είναι προετοιμασμένοι για το μέλλον υποδηλώνει ότι ορισμένοι ενδέχεται να υποτιμούν τις επιπτώσεις των μελλοντικών αλλαγών και ότι υπάρχει γενική έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης. Η Deloitte συνιστά στις κυβερνήσεις και στις δημόσιες αρχές να ενημερώσουν τους εργαζομένους και να αποτελέσουν θετικό παράδειγμα υιοθετώντας νέες τεχνολογίες.
 • Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον στους ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες. Ενώ οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, θεωρούν επίσης ότι η παροχή κατάρτισης αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των εργοδοτών και όχι των δημόσιων αρχών. Η Deloitte συνιστά στις εταιρείες να δώσουν προβάδισμα στην τεχνολογική μετάβαση, καθιερώνοντας κουλτούρα μάθησης και στις κυβερνήσεις να επενδύσουν στην ΕΕΚ και τη διά βίου μάθηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό 2019 και τα πορίσματα της Deloitteδιατίθενται στον δικτυακό τόπο Deloitte Insights.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Deloitte Insights

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε συμβούλους του EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
Επιχειρήσεις /ΕπιχειρηματικότηταΕξωτερικές ειδήσεις EURESΝέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότηταΕιδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχείαΤάσεις προσλήψεων
Τομέας
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.