Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva10. ledna 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Příprava na budoucnost v oblasti dovednosti

Technologický pokrok, například v oblasti automatizace, umělé inteligence a robotiky, má zásadní dopad na pracoviště, jak je dnes známe, a na jejich budoucí podobu. Mění se požadované dovednosti a EU i vlády členských států na to reagují širokou škálou iniciativ. Co si však o situaci myslí samotní pracovníci?

Preparing for the future of skills
EURES

Společnost Deloitte nedávno provedla průzkum evropské pracovní síly s cílem získat přehled o názorech lidí na to, jak se mění svět práce. 15měsíční studie zkoumala více než 15 000 lidí v 10 evropských zemích. Její hlavní závěry jsme shrnuli do tohoto článku.

Většina pracovníků vnímá dopad technologických změn pozitivně

Společnost Deloitte zjistila, že pracovníci mají obecně pozitivní postoj k důsledkům, které technologické změny přinášejí v oblasti dovedností:

 • 51 % pracovníků je přesvědčeno, že do 10 let se díky automatizaci zlepší kvalita jejich práce,
 • 50 % je přesvědčeno, že díky automatizaci budou mít příležitost rozvíjet nové dovednosti,
 • 48 % se domnívá, že díky automatizaci budou produktivnější,
 • pouze 24 % je přesvědčeno, že budou kvůli automatizaci propuštěni pro nadbytečnost,
 • pouze 26 % uvádí, že kvůli automatizaci se sníží jejich jistota zaměstnání.

Pokud zohledníme úroveň dosaženého vzdělání, platí, že pracovníci s vyšším vzděláním se stavějí k dopadům technologií pozitivněji, zatímco pracovníci s nižším vzděláním negativněji.

Většina pracovníků má za to, že jsou připraveni na budoucnost

Téměř 90 % pracovníků je přesvědčeno, že jsou „do určité míry připraveni“ nebo „do značné míry připraveni“ na budoucnost.

Z hlediska zdatnosti v hlavních oblastech dovedností:

 • 52 % se domnívá, že jsou již nyní zdatní co do pokročilých dovedností v oblasti IT (a 23 % uvádí, že budou muset zlepšit své stávající dovednosti),
 • 45 % již má vysokou úroveň technických znalostí (a 20 % potřebuje zlepšit své stávající dovednosti),
 • 38 % již má vysokou úroveň dovedností v oblasti učení (a 19 % potřebuje zlepšit své stávající dovednosti).

Pracovníci se domnívají, že jsou připravenější na změny, které přinesou nové technologie, než jiní aktéři:

 • 26 % je přesvědčeno, že jsou do značné míry připraveni,
 • 22 % je přesvědčeno, že jejich zaměstnavatel je do značné míry připraven,
 • 19 % je přesvědčeno, že jejich odvětví je do značné míry připraveno,
 • 14 % je přesvědčeno, že jejich vládní/politické instituce jsou do značné míry připraveny.

Většina pracovníků je přesvědčena, že politická opatření se mají soustředit na vzdělávání a odbornou přípravu

V odpovědích na otázku, jaká jiná opatření by vláda mohla zahájit, považují pracovníci za největší prioritu vzdělávání a odbornou přípravu:

 • 52 % pracovníků je přesvědčeno, že by se politická opatření měla přednostně zaměřit na zlepšení dostupnosti odborné přípravy,
 • 52 % se domnívá, že by se opatření měla přednostně zaměřit na zlepšení sekundárního vzdělávání,
 • 46 % je přesvědčeno, že by se opatření měla přednostně zaměřit na zlepšení přístupu k novým technologiím,
 • 42 % uvádí, že by se opatření měla přednostně zaměřit na zlepšení univerzitního vzdělávání,
 • pouze 21 % je přesvědčeno, že by se opatření měla přednostně zaměřit na omezení používání technologií, které ohrožují existenci pracovních míst.

Z hlediska úrovně dosaženého vzdělávání je vyšší pravděpodobnost podpory omezování nových technologií u pracovníků s nižším vzděláním.

Hlavní závěry a doporučení

 • Většina pracovníků je připravena využít potenciál technologií. To je v rozporu s obecným názorem, že se pracovníci bojí technologických změn a že se k nim staví zdráhavě. Společnost Deloitte doporučuje, aby tvůrci politik našli způsob, jak zapojit pracovníky do procesu transformace, a aby se orgány veřejné moci soustředily na rozvíjení pozitivního způsobu prezentace digitální revoluce (např. s ohledem na potenciál technologií vytvářet pracovní místa).
 • Pracovníkům s nízkou kvalifikací hrozí, že zůstanou stranou, nebudou-li podniknuty vhodné kroky. Zaměstnanci s vyšší úrovní dosaženého vzdělání se staví k budoucnosti práce optimističtěji než ti, kteří dosáhli nižší úrovně.Společnost Deloitte doporučuje, aby vlády podnikly kroky s cílem zajistit, aby si každý uvědomoval, co přinese průmysl 4.0, a byl na to připraven, a to zejména prostřednictvím na míru upravených politických opatření, která pomohou těm, jimž nejvíce hrozí, že zůstanou stranou.
 • Pracovníci očekávají, že vláda půjde příkladem a nabídne zastřešující rámec. Skutečnost, že se vysoký podíl pracovníků domnívá, že jsou připraveni na budoucnost, svědčí o tom, že někteří mohou podceňovat dopad budoucích změn a že existuje obecně nedostatečné povědomí o nutnosti rozšiřovat dovednosti a podstupovat rekvalifikaci. Společnost Deloitte doporučuje, aby vlády a orgány veřejné moci poskytovaly pracovníkům informace a šly příkladem tím, že přijmou nové technologie.
 • Vlády by měly vytvořit vhodné prostředí pro zúčastněné strany, pokud jde o řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Ačkoliv jsou pracovníci přesvědčeni, že je třeba upřednostnit politiky vzdělávání a odborné přípravy, mají také pocit, že za poskytování odborné přípravy nesou z velké části odpovědnost zaměstnavatelé, nikoli orgány veřejné moci. Společnost Deloitte doporučuje, aby se podniky staly průkopníky technologických změn tím, že zavedou kulturu učení, a aby vlády investovaly do odborného vzdělávání a přípravy a do celoživotního učení.

Více informací o průzkumu evropské pracovní síly za rok 2019 a o závěrech společnosti Deloitte lze najít na webové stránce Deloitte Insights.

 

Související odkazy:

Deloitte Insights

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhledejte poradce sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníExterní zprávy EURESZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistikyTrendy náboru
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.