Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok5. januára 2022Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Našich 5 najlepších tipov pre zamestnávateľov, ktorí sa vracajú na pracovisko

Hoci pravidlá a predpisy v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú stále v každej krajine rôzne, je dôležité, aby zamestnávatelia boli pripravení na návrat na pracovisko. Tu je našich päť najlepších tipov, ako bezpečne privítať svojich zamestnancov späť v práci.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Prispôsobenie pracoviska

Pred tým, ako vyzvete zamestnancov, aby sa vrátili do práce, zvážte rozloženie a usporiadanie pracoviska tak, aby sa zamedzilo šíreniu vírusov, ako je COVID-19. Môže byť potrebný väčší priestor medzi pracovnými stanicami, podrobný a pravidelný plán čistenia a označenia, ktorými sa zamestnancom oznamuje, aké opatrenia môžu vykonávať, aby sa cítili bezpečnejšie a chránili sa.

Mnohé organizácie využívali na komunikáciu a spoluprácu s kolegami elektronické platformy, takže na pracovisku bude potrebné tieto nové spôsoby práce zvážiť a umožniť ich. Napríklad môže byť potrebné zabezpečiť slúchadlá s mikrofónom alebo súkromný priestor na online hovory a stretnutia.

2. Preskúmajte spôsoby, ako zabrániť nákaze

Zvyšovanie informovanosti o rizikách šírenia nákazy a propagáciu spôsobov, ako mu predchádzať, podporuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA).

Ak sa pri práci zaviedli nové postupy, zabezpečte, aby sa o otázkach týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti jasne informovalo pred návratom do práce a počas neho, aby zamestnanci neboli zmätení. Označenie týkajúce sa nových protokolov čistenia, systémov hot-deskingu, používania rúšok a iných nových postupov pomôže zamestnancom, aby sa cítili príjemne a bezpečne.

3. Pristupujte k návratu do práce postupne

Počas posledného roka a pol vaši zamestnanci možno pracovali z rôznych miest, pričom návrat na zvyčajné pracovisko môže byť pre nich šokom. Aby si zvykli na veľkú zmenu vo svojom dennom režime, odporúčame vyzvať zamestnancov, aby na pracovisko začali chodiť postupne a mali tak čas zvyknúť si na nové prostredie a opäť ho spoznať. Na začiatok môže ísť o jeden deň v týždni v práci a postupne po niekoľkých mesiacoch pridávať ďalšie dni.

Okrem toho, že to zamestnancom pomôže opäť si zvyknúť na dochádzanie do práce, poskytne im to aj čas na zorganizovanie si iných záväzkov, ako je starostlivosť o deti podľa nového harmonogramu.

4. Pripravte si plán

Celá pandémia je sprevádzaná neistotou, preto je vhodné vypracovať plán, ako zvládať šírenie ochorenia v budúcnosti, ako aj iné núdzové zdravotné situácie, čo takisto môže pomôcť znížiť obavy a úzkosť v práci. V pláne by ste mali riešiť, ako sa podnik prispôsobí a bude pokračovať v prevádzke, ak sa zníži počet pracovníkov v dôsledku zdravotných problémov alebo lokálnych cestovných obmedzení. Takisto by mal zahŕňať usmernenia týkajúce sa pracovného voľna zo zdravotných dôvodov a informácie a podporu, ktoré majú zamestnanci k dispozícii.

Poskytnite vypracovaný plán všetkým zainteresovaným v podniku. Vďaka tomu sa zlepší dôvera a istota, pokiaľ ide o organizáciu, ako aj schopnosť odpovedať na prípadné otázky zamestnancov.

5. Propagujte dostupnú podporu

Fungovanie na pracovisku sa v dôsledku pandémie môže zmeniť v porovnaní s minulosťou a zamestnanci budú chcieť odpovede na mnohé otázky. Pri oznamovaní prevádzkových zmien odporúčame poskytnúť kolegom príležitosť klásť otázky, ako aj prístup k spoľahlivým informáciám. Otázky by mohli nasmerovať na vedúcich pracovníkov alebo oddelenie ľudských zdrojov, prípadne ich položiť súkromne v rámci online rozhovorov vo dvojici.

Ďalším spôsobom, ako motivovať zamestnancov po zdravotnej kríze, v ktorej mnohí trpeli izolovanosťou a osamelosťou, je presadzovanie osvedčených postupov zameraných na pohodu.

Ďalšie informácie o návrate na pracovisko po pandémii si môžete prečítať v článku Našich 5 najlepších tipov pre zamestnancov, ktorí sa vracajú na pracovisko.

 

Súvisiace odkazy:

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Našich 5 najlepších tipov pre zamestnancov, ktorí sa vracajú na pracovisko

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.