Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Ιουλίου 2017Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

ΜΚΟ: Τι, γιατί και πού;

Πιθανώς έχετε συναντήσει το αρκτικόλεξο «ΜΚΟ» στο Drop’pin@EURES, στο ίδιο το EURES και σε διάφορους άλλους δικτυακούς τόπους που σχετίζονται με την απασχόληση. Αλλά τι είναι οι ΜΚΟ, για ποιους λόγους θα θέλατε να εργαστείτε για μια ΜΚΟ και που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτές;

NGOs: What, why and where?
shutterstock

ΤΙ… είναι οι ΜΚΟ;

Οι ΜΚΟ, ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Συχνά έχουν τη μορφή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και τείνουν να δραστηριοποιούνται ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της ανεπαρκούς υγειονομικής περίθαλψης, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι ΜΚΟ μπορούν να λάβουν ποικίλες μορφές, από τοπικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινότητας έως διεθνείς οργανώσεις με δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ΜΚΟ, που χρηματοδοτούνται συνήθως από δωρεές, συνενώνουν ανθρώπους που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον και επιδιώκουν να επιτύχουν κάτι ξεχωριστό ή να συμβάλουν στην επίτευξη μιας αλλαγής.

ΠΟΙΕΣ… ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη;

Στον ετήσιο κατάλογο κατάταξης ‘Top 500 NGOs World 2016’ (Οι 500 κορυφαίες ΜΚΟ το 2016 στον κόσμο) του δικτυακού τόπου «NGO Advisor» περιλαμβάνονταν 185 οργανώσεις με έδρα την Ευρώπη, οι οποίες αντιστοιχούν σε πάνω από  το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού. Οι ΜΚΟ της Ευρώπης διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τους στόχους και τον χαρακτήρα τους, και παρέχουν ευρύ φάσμα πιθανών ευκαιριών απασχόλησης. Ορισμένες από τις γνωστότερες ΜΚΟ είναι οι ακόλουθες:

  • Oxfam (Ηνωμένο Βασίλειο): Η Oxfam ιδρύθηκε το 1942 και είναι μια διεθνής ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στους τομείς της εξάλειψης της φτώχειας, της παροχής ανακούφισης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Médecins Sans Frontières (Γαλλία/Ελβετία): Η οργάνωση Médecins Sans Frontières, γνωστή και ως «Γιατροί χωρίς σύνορα», είναι πασίγνωστη για τα προγράμματά της σε αναπτυσσόμενες και χειμαζόμενες από πόλεμο χώρες, ενώ έλαβε επίσης το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1999.
  • Foundation for Environmental Education (Ίδρυμα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση) (Δανία): Μια διεθνής κεντρική οργάνωση με μέλη σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως, η FEE προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • APOPO (Βέλγιο/Τανζανία): Η APOPO, μια ΜΚΟ που έχει υιοθετήσει μια μοναδική προσέγγιση για την ανίχνευση ναρκοπεδίων και της φυματίωσης, εκπαιδεύοντας γιγάντιους αφρικανικούς αρουραίους. οι οποίοι φέρουν ειδικές δομές-θήκες στα μάγουλά τους για την αποθήκευση τροφής.
  • Greenpeace (Καναδάς/Κάτω Χώρες): Η παγκοσμίως γνωστή ΜΚΟ Greenpeace ιδρύθηκε στον Καναδά, έχει σήμερα την έδρα της στις Κάτω Χώρες και διαθέτει γραφεία σε πάνω από 40 χώρες.

ΤΙ… κάνει η ΕΕ για να συνδέσει τις ΜΚΟ της Ευρώπης μεταξύ τους;

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία και την ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών στην Ευρώπη.

Επίσης, συγκεκριμένες ΓΔ της Επιτροπής συνεργάζονται στενά με ΜΚΟ μέσω δραστηριοτήτων όπως οι εξαμηνιαίες συνεδριάσεις, στο πλαίσιο των οποίων ΜΚΟ καλούνται να συζητήσουν τρέχοντα κοινοτικά θέματα (οργανώνονται από τη ΓΔ JUST σε συνεργασία με την Κοινωνική Πλατφόρμα),), και αναπτύσσουν διάλογο ενδιαφερόμενων μερών με ευρωπαϊκές ΜΚΟ και κοινωνικούς εταίρους (ΓΔ EMPL, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού).

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι συμβουλευτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέλη του οποίου εκπροσωπούν εργοδότες, εργαζόμενους και ποικίλους φορείς συμφερόντων. Ένα από τα κύρια αντικείμενα της επιτροπής είναι η κοινωνία των πολιτών και, ιδίως, το πώς τα άτομα και οι οργανώσεις που αφιερώνονται σε έναν σκοπό είναι απαραίτητα για την πολιτική πρόοδο. Στην προσφάτως διοργανωθείσα εκδήλωση Ημερίδες για την κοινωνία των πολιτών 2017 (26-27 Ιουνίου) τονίστηκε ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών ως γέφυρας μεταξύ των ανθρώπων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσφέρουν νέες προοπτικές και λύσεις για την ΕΕ.

ΓΙΑΤΙ… να εργαστείτε για μια ΜΚΟ;

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη από την εργασία για μια ΜΚΟ είναι το αίσθημα ότι κάνετε κάτι ξεχωριστό για τον κόσμο ή για τις ζωές των ανθρώπων. Οι ΜΚΟ μπορούν να σας δώσουν τη δυνατότητα να διαπιστώσετε οι ίδιοι το αποτέλεσμα της σκληρής σας εργασίας, γεγονός που προσφέρει τεράστια ικανοποίηση σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Επίσης, δεδομένου ότι η επιχειρηματική δομή των ΜΚΟ είναι συνήθως λιγότερο ιεραρχική σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, μπορεί να έχετε περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξετε πολλαπλές δεξιότητες εργαζόμενοι σε διαφορετικούς τομείς.

ΠΟΥ… μπορώ να μάθω περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας σε ΜΚΟ;

Στον δικτυακό τόπο του EURES φιλοξενείται ευρύ φάσμα ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση και μαθητεία από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ.

Οι επιγραμμικοί πίνακες θέσεων εργασίας σας επιτρέπουν συνήθως να πραγματοποιείτε αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων εργασίας ανά «είδος οργάνωσης» και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίο εργαλείο για τον εντοπισμό ευκαιριών στον τομέα του ενδιαφέροντός σας που προσφέρουν ΜΚΟ. Με μια σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να εντοπίσετε τους κύριους διαδικτυακούς τόπους εύρεσης εργασίας στη χώρα σας.

Διαδικτυακοί τόποι όπως οι Euro Brussels, Global Jobs και Impact Pool περιλαμβάνουν πλήθος ευκαιριών απασχόλησης σε ΜΚΟ, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, οπότε γιατί να μην τους επισκεφτείτε και αυτούς;

Ο εντοπισμός μιας ευκαιρίας είναι μόνο η αρχή. Τελειοποιήστε το βιογραφικό σας, συντάξτε μια πολύ καλή συνοδευτική επιστολή και αριστεύστε στη συνέντευξη… και εμείς σας καλύπτουμε σε κάθε στάδιο της διαδρομής!

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

‘Top 500 NGOs World 2016’ (Οι 500 κορυφαίες ΜΚΟ το 2016 στον κόσμο)

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Ημερίδες για την κοινωνία των πολιτών 2017

ευρύ φάσμα ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση και μαθητεία

συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

συντάξτε μια πολύ καλή συνοδευτική επιστολή

αριστεύστε στη συνέντευξη

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε σύμβουλο EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς εκδηλώσεις επί γραμμής

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Το EURES στο Google+

Λεπτομέρειες

Θέματα
Χρήσιμες συμβουλέςΕιδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχείαΝεολαία
Τομέας
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.