Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva3. července 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 6 min

Nevládní organizace: co, proč a jak?

Se zkratkou NGO jste se na stránkách Drop’pin@EURES, EURES a mnoha dalších stránkách s nabídkou pracovních míst již nejspíš setkali. Ale co si pod ní máte představit, proč byste měli chtít pracovat pro nevládní organizaci a kde najdete více informací?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

CO… jsou to NGO?

NGO neboli nevládní organizace jsou neziskové organizace, které působí nezávisle na vládách jednotlivých států. Často fungují jako charitativní organizace a aktivně se angažují zejména v boji proti chudobě, zdravotní péči o chudé, problematice životního prostředí a otázkách sociálního vyloučení.

Mezi nevládními organizacemi můžete najít různé subjekty od iniciativ zaměřených na místní komunitu až po mezinárodní organizace působící po celém světě. Zpravidla jsou financovány z darů, sdružují lidi, kteří mají společný zájem a chtějí něco změnit nebo nějakou změnu ovlivnit.

JAKÉ… nevládní organizace najdete v Evropě?

Organizace NGO Advisor do svého seznamu prvních 500 nevládních organizací na světě v roce 2016 zařadila 185 organizací se sídlem v Evropě, což je více než třetina organizací uvedených na seznamu. Evropské nevládní organizace se liší velikostí, cíli a povahou a nabízejí širokou škálu potenciálních pracovních příležitostí. Mezi nejznámější patří:

 • Oxfam (Spojené království): Mezinárodní nevládní organizace Oxfam byla založena v roce 1942 a angažuje se v boji proti chudobě, poskytování pomoci při katastrofách a ochraně lidských práv.
 • Médecins Sans Frontières (Francie/Švýcarsko): Organizace Médecins Sans Frontières, v Čechách známá také jako „Lékaři bez hranic“, je humanitární nevládní organizace známá díky svým projektům v rozvojových a válkou zasažených zemích a také nositel Nobelovy ceny míru za rok 1999.
 • Foundation for Environmental Education (Dánsko): FEE je mezinárodní zastřešující organizace, jejíž členy jsou organizace z více než 70 zemí z celého světa a která podporuje udržitelný rozvoj prostřednictvím vzdělávání v oblasti životního prostředí.
 • APOPO (Belgie/Tanzanie): APOPO je nevládní organizace s unikátním přístupem, která se zabývá výcvikem afrických krys obrovských pro vyhledávání nášlapných min a detekování tuberkulózy.
 • Greenpeace (Kanada/Nizozemsko): Světově známá ekologická nevládní organizace Greenpeace byla založena v Kanadě, nyní sídlí v Nizozemsku a pobočky má ve více než 40 zemích.

CO… dělá EU pro spolupráci s nevládními organizacemi v Evropě?

Jednou z priorit strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, kterou vypracovala Evropská komise, je vytvářet a posilovat partnerství mezi orgány EU, vnitrostátními a regionálními vládami a evropskými zúčastněnými subjekty.

Některá generální ředitelství Komise též úzce spolupracují s nevládními organizacemi prostřednictvím aktivit, jako jsou zasedání pořádaná dvakrát ročně, na která jsou zvány nevládní organizace, aby diskutovaly o aktuálním dění (GŘ JUST, zasedání pořádá ve spolupráci se sociální platformou), a účast na dialogu zúčastněných subjektů s nevládními organizacemi a sociálními partnery na úrovni EU (GŘ EMPL, v rámci Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení).

Evropský hospodářský a sociální výbor je poradní instituce Evropské unie, jejíž členové zastupují zaměstnavatele, zaměstnance a různé zájmy. Jedním z hlavních témat výboru je občanská společnost, zejména to, jak důležití jsou odhodlaní lidé a organizace pro politický pokrok. Nedávno konaná akce Dny občanské společnosti 2017 (26.–27. června) poukázala na úlohu organizací občanské společnosti jako mostu mezi lidmi a evropskými orgány a na to, jak mohou EU poskytnout nové úhly pohledu a řešení.

PROČ… pracovat pro nevládní organizaci?

Jedním z největších přínosů práce pro nevládní organizaci je pocit, že skutečně měníte svět nebo životy těch, kteří v něm žijí. Nevládní organizace vám mohou umožnit na vlastní oči vidět dopad své tvrdé práce, což je nesmírně obohacující jak z profesního, tak osobního hlediska.

Jelikož organizační struktura nevládní organizace často nebývá tak hierarchicky uspořádaná jako v tradičním podniku, může vám také nabídnout více příležitostí k rozvoji různých dovedností díky práci v různých oblastech.

KDE… najdu informace o příležitostech v nevládních organizacích?

Na portálu EURES najdete širokou škálu nabídek pracovních příležitostí, stáží a možností učňovské přípravy ve společnostech z celé Evropy, včetně nevládních organizací.

On-line inzerce pracovních míst často umožňují filtrovat dostupná pracovní místa podle „typu organizace“, díky čemuž můžete snadno vyhledávat příležitosti v nevládních organizacích v oblasti, která vás zajímá. Při rychlém hledání na internetu narazíte na seznam hlavních internetových stránek s nabídkou pracovních míst ve vaší zemi.

Na internetových stránkách, jako jsou stránky Euro Brussels, Global JobsImpact Pool, také najdete spoustu příležitostí v evropských i celosvětových nevládních organizacích, tak se na ně také podívejte.

Najít pracovní příležitost je teprve první krok. Potřebujete ještě vyladit životopis, napsat skvělý motivační dopiszvládnout pohovor na jedničku… a s tím vším vám pomůžeme.

 

Související odkazy:

Seznamu prvních 500 nevládních organizací na světě v roce 2016

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Strategie Evropa 2020

Sociální platformou

Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dny občanské společnosti 2017

širokou škálu nabídek pracovních příležitostí, stáží a možností učňovské přípravy

Včetně nevládních organizací

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Napsat skvělý motivační dopis

Zvládnout pohovor na jedničku

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
 • Rady a tipy
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Mládí
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.