Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok21. júla 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Nová dohoda chráni občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a naopak

Tento rok nadobudla účinnosť nová dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Zameriava sa na ochranu práv a možností občanov EÚ, ktorí žijú a pracujú v Spojenom kráľovstve, a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

V dohode EU-UK Trade and Cooperation Agreement (Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom) sa uznávajú práva občanov EÚ žijúcich mimo EÚ, ako aj občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ a zároveň sa v nej uvádzajú dohodnuté prístupy k obchodu a príležitostiam. Právne predpisy, prvýkrát schválené v decembri 2020, sa týkajú práv občanov, finančného vyrovnania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a protokolu pre Írsko a Severné Írsko.

Odkedy sa Spojené kráľovstvo rozhodlo vystúpiť z EÚ v roku 2016 a oficiálne ju opustilo v roku 2020, prebehlo množstvo diskusií s cieľom zabezpečiť život, ochranu a bezpečnosť občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. Formálne rokovania o budúcnosti vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom as EÚ sa začali v marci 2020 a ich výsledkom je EU-UK Trade and Cooperation Agreement (Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom).

Ochrana práva na život, prácu a štúdium

Tieto právne predpisy sa uplatňujú od začiatku tohto roka a chránia práva viac ako tri milióny občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, a viac ako jeden milión občanov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ.

Boli navrhnuté tak, aby občania mohli aj naďalej žiť, pracovať a študovať v rámci EÚ aj mimo nej, a takisto aby sa týkali takých aspektov ako sú základné právo v práci, normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj spravodlivé pracovné podmienky.

V dohode sa uvádza, že občania EÚ, ktorí v Spojenom kráľovstve žili pred 1. januárom 2021, tam môžu naďalej zostať žiť za predpokladu, že sa do 30. júna 2021 prihlásili do pobytovej schémy pre občanov EÚ. Tí, ktorí pracujú v Spojenom kráľovstve aj po 1. januári 2021 a prihlásili sa do schémy, nemusia požiadať o doklad pre cezhraničných pracovníkov.

Je možné, že občania Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ pred 1. januárom 2021, ktorí zostanú ďalej bývať v EÚ, budú musieť požiadať o nový pobytový status v členskom štáte, v ktorom žijú. Takisto majú právo požiadať o doklad pre cezhraničných pracovníkov v danom členskom štáte.

Stále platí koordinácia sociálneho zabezpečenia

Na občanov EÚ, ktorí nepretržite žili a pracovali v Spojenom kráľovstve (a naopak) ešte pred koncom prechodného obdobia, sa takisto vzťahujú výhody úplnej koordinácie v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia. V budúcnosti budú v takýchto prípadoch naďalej platiť všetky predpisy EÚ týkajúce sa práv na sociálne zabezpečenie.

Takisto bola zavedená čiastočná koordinácia pre občanov EÚ, ktorí nežili nepretržite v Spojenom kráľovstve, avšak stále sa na nich vzťahujú právne prepisy Spojeného kráľovstva v oblasti sociálneho zabezpečenia pred koncom prechodného obdobia (a naopak). To platí, napríklad, pre predpisy týkajúce sa rovnakého zaobchádzania, nemocenských a rodinných dávok a kombinovania práv a povinností z rôznych dôb pobytu.

EÚ a Spojené kráľovstvo uzatvoril aj dohody so Švajčiarskom a štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), na ochranu ľudí v trojuholníkovej situácii (napr. občan Spojeného kráľovstva s pobytom alebo prácou v EÚ na konci prechodného obdobia, ktorého deti však žijú v inom členskom štáte EÚ).

Ak potrebujete viac informácií o Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, navštívte stránku:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_sk

 

Súvisiace odkazy:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_sk

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

EURES Databáza pracovných miest

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.