Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy21 lipca 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 3 min

Nowa umowa chroni obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie i odwrotnie

Nowa umowa między UE a Zjednoczonym Królestwem weszła w życie w tym roku. Koncentruje się ona na ochronie praw i wyborów obywateli UE mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (Umowa o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE) uznaje prawa obywateli UE mieszkających poza UE, a także obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE oraz określa uzgodnione strategie w zakresie handlu i możliwości. Uzgodnione po raz pierwszy w grudniu 2020 r. przepisy obejmują prawa obywateli, porozumienie finansowe między Zjednoczonym Królestwem a UE oraz protokół dotyczący Irlandii i Irlandii Północnej.

Odkąd Zjednoczone Królestwo zdecydowało się na wystąpienie z UE w 2016 r. i oficjalnie opuściło UE w 2020 r., przeprowadzono wiele dyskusji mających na celu zapewnienie ochrony wyborów życiowych i bezpieczeństwa obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. Formalne negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a UE rozpoczęły się w marcu 2020 r., a ich wynikiem jest EU-UK Trade and Cooperation Agreement.

Ochrona praw do życia, pracy i nauki

Przepisy te są wdrażane od początku tego roku, by chronić prawa ponad 3 mln obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie i ponad 1 mln obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w krajach UE.

Ich celem jest zapewnienie obywatelom dalszej możliwości życia, pracy i studiowania zarówno w UE, jak i poza nią, a także uwzględnienie aspektów takich jak prawa podstawowe w miejscu pracy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawiedliwe warunki pracy.

Porozumienie stanowi, że obywatele UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 stycznia 2021 r. mogą nadal mieszkać w tym kraju, pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2021 r. złożyli wniosek do systemu przyznawania obywatelom UE statusu osoby osiedlonej. Osoby nadal pracujące w Zjednoczonym Królestwie po dniu 1 stycznia 2021 r. i które złożyły wniosek do systemu, nie będą zobowiązane do ubiegania się o dokument pracownika przygranicznego.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa legalnie zamieszkujący w UE przed dniem 1 stycznia 2021 r., którzy po tej dacie nadal mieszkają w UE, mogą być zmuszeni do ubiegania się o nowy status pobytu w państwie członkowskim, w którym mieszkają. Mają oni również prawo do ubiegania się o dokument pracownika przygranicznego w tym państwie członkowskim.

Nadal obowiązuje koordynacja zabezpieczenia społecznego

Obywatele UE, którzy stale mieszkają i pracują w Zjednoczonym Królestwie (lub odwrotnie) od czasu poprzedzającego zakończenie okresu przejściowego, również korzystają z pełnej koordynacji przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego. W przyszłości wszystkie przepisy UE dotyczące praw do zabezpieczenia społecznego będą nadal miały zastosowanie w takich przypadkach.

Istnieje również częściowa koordynacja w przypadku obywateli UE, którzy nie mieszkali stale w Zjednoczonym Królestwie, ale jeszcze przed zakończeniem okresu przejściowego podlegali brytyjskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (lub odwrotnie). Dotyczy to na przykład przepisów w zakresie równego traktowania, świadczeń chorobowych i rodzinnych oraz łączenia praw i obowiązków z różnych okresów pobytu.

UE i Zjednoczone Królestwo zawarły również umowy ze Szwajcarią i państwami EFTA należącymi do EOG (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią) w celu ochrony osób znajdujących się w sytuacji trójstronnej (takich jak obywatel Zjednoczonego Królestwa mieszkający lub pracujący w UE po zakończeniu okresu przejściowego, ale z dziećmi mieszkającymi w innym państwie członkowskim UE).

Więcej informacji na temat umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem można znaleźć na stronie:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pl

 

Powiązane linki:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_pl

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

EURES Baza ofert pracy

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.