Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article21 juli 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion2 min read

Ny avtale beskytter EU-borgere i Storbritannia og omvendt

En ny avtale mellom EU og Storbritannia har trådt i kraft i år. Den fokuserer på å beskytte rettighetene og valgene til EU-borgere som bor og arbeider i Storbritannia, samt britiske borgere som bor i EU.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia, EU-UK Trade and Cooperation Agreement, anerkjenner rettighetene til EU-borgere som bor utenfor EU, samt britiske borgere som bor i EU, og skisserer avtalte fremgangsmåter for handel og muligheter. Lovgivningen ble først avtalt i desember 2020 og dekker borgernes rettigheter, et økonomisk oppgjør mellom Storbritannia og EU og protokoll for Irland og Nord-Irland.

Siden Storbritannia først valgte å trekke seg ut av EU i 2016 og offisielt forlot EU i 2020, har mange diskusjoner funnet sted for å sikre beskyttelse for livsvalgene, tryggheten og sikkerheten til EU-borgere som bor i Storbritannia. Formelle forhandlinger om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU begynte i mars 2020, og resulterte i EU-UK Trade and Cooperation Agreement (handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia).

Retten til å leve, jobbe og studere er beskyttet

Lovgivningen har blitt implementert fra begynnelsen av dette året, og skal sikre rettighetene til over tre millioner EU-borgere som bor i Storbritannia, samt over én million britiske statsborgere i EU-land.

Den er utformet for å sikre at innbyggerne fremdeles er i stand til å leve, jobbe og studere både i og utenfor EU, og omfatter også aspekter som inkluderer grunnleggende rettigheter på arbeidsplassen, helse- og sikkerhetsstandarder for arbeidsplasser og rettferdige arbeidsforhold.

Avtalen erklærer at EU-borgere boende i Storbritannia før 1. januar 2021 kan fortsette å bo der, forutsatt at de søkte til EUs bosettingsordning før 30. juni 2021. De som fortsatt å jobbe i Storbritannia etter 1. januar 2021 og har søkt om ordningen, vil ikke bli pålagt å søke om et grensearbeiderdokument.

Britiske statsborgere bosatt lovlig i EU før 1. januar 2021 og som fortsetter å bo i EU deretter, kan måtte søke om ny bosettingsstatus i medlemsstaten de bor i. De har også rett til å søke om et grensearbeiderdokument i denne medlemsstaten.

Koordinering av folketrygd gjelder fremdeles

EU-borgere som har bodd og jobbet kontinuerlig i Storbritannia (eller omvendt) siden før overgangsperiodens kan også benytte seg av full koordinering av lovgivningen om folketrygd. Fremover vil alle EU-regler om retten til folketrygd fortsette å gjelde i slike tilfeller.

Delvis koordinering er også på plass for EU-borgere som ikke har bodd kontinuerlig i Storbritannia, men som fortsatt har vært underlagt britisk lov om folketrygd før overgangsperiodens slutt (eller omvendt). Dette gjelder for eksempel regler om likebehandling, sykdoms- og familierelaterte ytelser samt å kombinere rettigheter og plikter fra forskjellige oppholdsperioder.

EU og Storbritannia har også inngått avtaler med Sveits og EØS/EFTA-stater (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) for å beskytte mennesker i triangulære situasjoner (for eksempel en britisk statsborger som er bosatt eller arbeider i EU ved slutten av overgangsperioden, men med barn som bor i et annet EU-land).

For mer informasjon om handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia besøker du:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

Relevante lenker:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURESjobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.