Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel21 juli 2021Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 3 min

Nieuwe overeenkomst beschermt EU-burgers in het VK en vice versa

Dit jaar is er een nieuwe overeenkomst tussen de EU en het VK in werking getreden. De overeenkomst is voornamelijk gericht op de bescherming van de rechten en keuzemogelijkheden van EU-burgers die in het VK wonen en werken en van Britse burgers die in de EU wonen.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (EU-UK Trade and Cooperation Agreement) erkent de rechten van EU-burgers die buiten de EU wonen en van Britse burgers die in de EU wonen, en omvat hoofdlijnen van de overeengekomen regelingen op het gebied van handel en kansen. De oorspronkelijk in december 2020 overeengekomen wet heeft betrekking op de rechten van burgers, een financieel akkoord tussen het VK en de EU en omvat een protocol inzake Ierland en Noord-Ierland.

Sinds de beslissing van het VK uit 2016 om zich uit de EU terug te trekken en het officiële vertrek uit de EU in 2020 zijn tal van discussies gevoerd om ervoor te zorgen dat de levenskeuzes, de veiligheid en de sociale zekerheid van EU-burgers die in het VK wonen, bescherming genieten. De formele onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU, die in maart 2020 begonnen, hebben geresulteerd in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK EU-UK Trade and Cooperation Agreement.

Bescherming van het recht op wonen, werken en studeren

De wet is sinds begin dit jaar van toepassing en waarborgt de rechten van meer dan 3 miljoen EU-burgers die in het VK wonen en meer dan 1 miljoen Britse onderdanen in lidstaten van de EU.

De wet zorgt ervoor dat burgers zowel binnen als buiten de EU kunnen blijven wonen, werken en studeren, en bestrijkt ook aspecten zoals grondrechten op het werk, gezondheids- en veiligheidsnormen en eerlijke arbeidsomstandigheden.

In de overeenkomst is bepaald dat EU-burgers die vóór 1 januari 2021 in het VK woonden daar kunnen blijven wonen, mits zij zich vóór 30 juni 2021 hebben laten registreren in het kader van de EU-vestigingsregeling. Degenen die na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk blijven werken en zich hebben laten registreren, hoeven geen grensarbeidersdocument aan te vragen.

Britse burgers die vóór 1 januari 2021 legaal in de EU verbleven en daarna in de EU zijn blijven wonen, moeten mogelijk een nieuwe verblijfstitel aanvragen in de lidstaat waarin zij wonen. Zij hebben ook het recht om in die lidstaat een grensarbeidersdocument aan te vragen.

De coördinatie van de sociale zekerheid blijft van toepassing

EU-burgers die al voor het eind van de overgangsperiode permanent woonden en werkten in het VK (of vice versa), profiteren ook van een volledige coördinatie van de socialezekerheidswetgeving. In de toekomst zullen alle EU-regels betreffende socialezekerheidsrechten in dergelijke gevallen van toepassing blijven.

Er is ook sprake van gedeeltelijke coördinatie voor EU-burgers die niet permanent in het VK woonden, maar voor het eind van de overgangsperiode nog onderworpen waren aan de socialezekerheidswetgeving van het Verenigd Koninkrijk (of vice versa). Dit geldt bijvoorbeeld voor regels inzake gelijke behandeling, ziekte- en gezinsuitkeringen en voor het combineren van rechten en plichten uit verschillende perioden van verblijf.

De EU en het VK hebben ook overeenkomsten gesloten met Zwitserland en de EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) om mensen in driehoekssituaties te beschermen (bijvoorbeeld een Brits onderdaan die aan het eind van de overgangsperiode in de EU woonde of werkte en die kinderen heeft die in een andere EU-lidstaat woonden).

Meer informatie over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK vindt u op:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_nl

 

Links:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_nl

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.