Ugrás a fő tartalomra
EURES (EURopean Employment Services)
Sajtócikk2021. július 21.Európai Munkaügyi Hatóság, A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás FőigazgatóságaOlvasási idő: 4 perc

Az új megállapodás védi az uniós polgárokat az Egyesült Királyságban, és az egyesült királysági állampolgárokat az EU-ban.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között új megállapodás lépett hatályba idén. Középpontjában az Egyesült Királyságban élő és dolgozó uniós polgárok, valamint az EU-ban élő egyesült királysági állampolgárok jogainak és döntéseinek védelme áll.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

Az EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás elismeri az EU-n kívül élő uniós polgárok, valamint az EU-ban élő egyesült királysági polgárok jogait, és körvonalazza a kereskedelemmel és egyéb lehetőségekkel kapcsolatos elfogadott megközelítéseket. Az először 2020 decemberében elfogadott jogszabály a polgárok jogaira, az Egyesült Királyság és az EU közötti pénzügyi elszámolásra, valamint az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvre terjed ki.

Mióta az Egyesült Királyság 2016-ban úgy döntött, hogy kilép az EU-ból, majd 2020-ban hivatalosan is elhagyta az Uniót, számos tárgyalásra került sor annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok életmódja, biztonsága és védelme garantálva legyen. 2020 márciusában kezdődtek el az Egyesült Királyság és az EU közötti jövőbeli kapcsolatokról szóló hivatalos tárgyalások, amelyek eredményeként létrejött az EU-Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás.

Az élethez, a munkához és a tanuláshoz való jog védelme

Az Egyesült Királyságban élő több mint 3 millió uniós polgár és az uniós országokban élő több mint 1 millió egyesült királysági állampolgár jogainak védelmét biztosító jogszabály végrehajtása ez év elején kezdődött.

Célja annak biztosítása, hogy a polgárok továbbra is az EU-n belül és kívül is élhessenek, dolgozhassanak és tanulhassanak, és kiterjed továbbá a munkahelyi alapjogokra, az egészségügyi és biztonsági normákra, valamint a tisztességes munkakörülményekre is.

A megállapodás kimondja, hogy a 2021. január 1-je előtt az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok továbbra is ott élhetnek, feltéve, hogy 2021. június 30. előtt jelentkeztek az uniós polgárok letelepedési rendszerébe. Azok, akik 2021. január 1-je után is az Egyesült Királyságban dolgoznak, és kérelmezték felvételüket a rendszerbe, nem kötelesek határ menti munkavállalói okmányt igényelni.

Azon egyesült királysági állampolgároknak, akik 2021. január 1-je előtt jogszerűen az EU-ban éltek, és akik ezt követően is az EU-ban élnek, előfordulhat, hogy új tartózkodási engedélyt kell kérelmezniük abban a tagállamban, ahol élnek. Joguk van arra is, hogy az adott tagállamban határ menti munkavállalói okmányt igényeljenek.

A szociális biztonsági rendszerek összehangolása továbbra is érvényes

Azok az uniós polgárok, akik az átmeneti időszak lejárta előtt is már folyamatosan az Egyesült Királyságban éltek és dolgoztak (illetve azok az egyesült királysági állampolgárok, akik az EU-n belül éltek és dolgoztak), szintén élvezhetik a szociális biztonsági jogszabályok teljes összehangolásából fakadó előnyöket. A szociális biztonsághoz való jogra vonatkozó valamennyi uniós jogszabály a jövőben is alkalmazandó lesz ilyen esetekben.

Azon uniós polgárok esetében, akik nem éltek folyamatosan az Egyesült Királyságban, de az átmeneti időszak vége előtt az Egyesült Királyság szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartoztak (illetve azok az egyesült királysági állampolgárok, akik nem éltek folyamatosan az EU-n belül, de az átmeneti időszak vége előtt az EU szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartoztak), részleges összehangolás van érvényben. Ez vonatkozik például az egyenlő bánásmódra, a betegségi ellátásokra és a családi ellátásokra vonatkozó szabályokra, valamint a különböző tartózkodási időszakokból eredő jogok és kötelezettségek kombinálására.

Az EU és az Egyesült Királyság emellett megállapodásokat kötött Svájccal és az EGT-tag EFTA-államokkal (Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal) a háromoldalú helyzetben lévő személyek védelme érdekében (például az átmeneti időszak végén az EU-ban élő vagy dolgozó egyesült királysági állampolgár, akinek a gyermeke egy másik uniós tagállamban él).

Az EU-Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodással kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi weboldalra:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_hu

 

Kapcsolódó linkek:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_hu

 

További információ:

Európai Foglalkoztatási Napok

Az Ön EURES-tanácsadója

Élet- és munkakörülmények az EURES-országokban

EURES állásadatbázis

Az EURES szolgáltatásai munkaadóknak

EURES rendezvénynaptár

Közelgő online események

Az EURES a Facebookon

Az EURES a Twitteren

Az EURES a LinkedInen

Témák
 • Munkaerőpiaci hírek/mobilitási hírek
Ágazat
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Jogi nyilatkozat

A cikkek célja az EURES portál felhasználóinak tájékoztatása az aktuális témákról és trendekről, valamint viták és viták ösztönzése. Tartalmuk nem feltétlenül tükrözi az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) vagy az Európai Bizottság álláspontját. Ezenkívül az EURES és az ELA nem támogatja a fent említett harmadik felek webhelyeit.