Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия21 Юли 2021 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Новото споразумение защитава гражданите на ЕС в Обединеното кралство и обратното

Тази година влезе в сила ново споразумение между ЕС и Обединеното кралство. Тo е съсредоточенo върху защитата на правата и избора на гражданите на ЕС, които живеят и работят в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство признава правата на гражданите на ЕС, живеещи извън ЕС, както и на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, и очертава договорените подходи към търговията и възможностите. Първоначално договорено през декември 2020 г., законодателството обхваща правата на гражданите, финансово споразумение между Обединеното кралство и ЕС и протокол за Ирландия и Северна Ирландия.

Откакто Обединеното кралство за пръв път избра да се оттегли от ЕС през 2016 г. и официално напусна ЕС през 2020 г., бяха проведени много дискусии, за да се гарантира, че житейският избор, безопасността и сигурността на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, са защитени. Официалните преговори относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС започнаха през март 2020 г., а резултатът им е Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство.

Защитени права на живот, работа и учене

Законодателството се прилага от началото на тази година, като се работи за защита на правата на над 3 милиона граждани на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на над 1 милион граждани на Обединеното кралство в държавите от ЕС.

Тo има за цел да гарантира, че гражданите все още могат да живеят, работят и учат както в ЕС, така и извън него, и обхваща също така аспекти като основните права на работното място, стандартите за здравословни и безопасни условия на труд и справедливите условия на труд.

В споразумението се посочва, че гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство отпреди 1 януари 2021 г., могат да продължат да живеят там, при условие че са кандидатствали по схемата за уседналост за ЕС преди 30 юни 2021 г. От лицата, които продължават да работят в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. и които са кандидатствали за схемата, няма да се изисква да кандидатстват за документ на пограничен работник.

На гражданите на Обединеното кралство, законно пребиваващи в ЕС отпреди 1 януари 2021 г., които продължават да пребивават в ЕС след това, може да се наложи да кандидатстват за нов статут на пребиваване в държавата членка, в която живеят. Те също така имат право да кандидатстват за документ на пограничен работник в тази държава членка.

Координацията на социалното осигуряване все още се прилага

Гражданите на ЕС, които живеят и работят непрекъснато в Обединеното кралство (или обратното) отпреди края на преходния период, също се ползват от пълна координация на законодателството в областта на социалното осигуряване. В бъдеще всички правила на ЕС относно правата на социално осигуряване ще продължат да се прилагат в такива случаи.

Частична координация е налице и за гражданите на ЕС, които не живеят постоянно в Обединеното кралство, но все още са били обект на законодателството на Обединеното кралство в областта на социалното осигуряване преди края на преходния период (или обратното). Това се отнася например за правилата относно равното третиране, обезщетенията за болест и семейните обезщетения и съчетаването на права и задължения от различни периоди на пребиваване.

ЕС и Обединеното кралство са сключили също споразумения с Швейцария и членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) за защита на хората в тристранни ситуации (напр. гражданин на Обединеното кралство, пребиваващ или работещ в ЕС в края на преходния период, но с деца, живеещи в друга държава — членка на ЕС).

За повече информация относно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство посетете:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_bg

 

Връзки по темата:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_bg

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

EURES База данни на EURES за работни места

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Новини от пазара на труда/новини за мобилността
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.