Siirry pääsisältöön
EURES
Uutisartikkeli7. kesäkuuta 2018Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

MobiliseSME: rajatylittävä vaihtofoorumi hyödyttää satoja pienyrityksiä ja niiden työntekijöitä

EU:n sisämarkkinat on maailman laajin kauppa-alue, jolla yritykset voivat laajentaa liiketoimintaansa ja jolla myös eri maiden yrittäjät ja työntekijät voivat tavata toisiaan ja oppia toisiltaan.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Yksi hankkeista, jolla on luotu mahdollisuuksia tällaisiin rajatylittäviin vaihtoihin, on EU:n rahoittama MobiliseSME-hanke, joka on eräänlainen tapaamisfoorumi pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset).

Hankkeen periaate on yksinkertainen: pk-yritysten työntekijät voivat pyrkiä vaihtoon muussa EU:n jäsenvaltioissa sijaitseviin pk-yrityksiin. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden taitoja, saada kansainvälistä kokemusta ja vaihtaa parhaita käytäntöjä.

Työnantajat voivat puolestaan kehittää henkilöstönsä taitoja, avata uusia mahdollisuuksia ulkomaisten kumppanien kanssa ja oppia uutta ulkomailta yritykseen tulleiden työntekijöiden tarjoaman ulkopuolisen näkökulman ansiosta.

Vaihto-ohjelmalla on ollut sen perustamisesta alkaen merkittävä vaikutus: yli 400 yritystä on ilmoittautunut foorumille, ja marraskuun 2016 ja kesäkuun 2017 välisenä aikana toteutettiin yli 50 vaihtoa. Joillekin lukijoille hanke saattaa kuulostaa tutulta, sillä siitä julkaistiin artikkeli EURES-portaalissa heinäkuussa 2017.

Lokakuussa 2017 julkaistussa MobiliseSME-hanketta koskevassa arviointiraportissa tuotiin esiin jo hankkeesta hyötyneiden tahojen myönteisiä kokemuksia. Yhteensä 91 prosenttia työntekijöitä lähettäneistä yrityksistä ja 95 prosenttia vastaanottaneista yrityksistä oli tyytyväisiä vaihtoon. Yrityksistä 90 prosenttia ilmoitti voivansa kehittää rajatylittävää liiketoimintaansa vaihdon ansiosta, ja 75 prosenttia ilmoitti voivansa nyt tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluja.

”MobiliseSME todella auttoi meitä saavuttamaan tavoitteemme kehittää työntekijöidemme teknisiä taitoja ja markkinointitaitoja, ja näimme tuloksia lyhyessä ajassa”, kertoo Emanuele D’Angella, Espanjassa toimiva italialainen yrittäjä, joka otti vastaan työntekijöitä muista yrityksistä.

Osallistuvilta työntekijöiltä saatu palaute oli niin ikään myönteistä. Vierailevista työntekijöistä 90 prosenttia sai odotustensa mukaisesti uusia taitoja, ja 81 prosenttia työntekijöistä ilmoitti, että vaihto edisti heidän ammatillista kehitystään ja tulevia uramahdollisuuksiaan.

”MobiliseSME auttoi meitä saamaan käsityksen uusista markkinamahdollisuuksista ulkomailla. Tähän on vaikea kyetä, sillä pk-yrityksillä on saatavillaan rajallisesti resursseja”, sanoi virolainen Triin Tammearu, joka vieraili ohjelman yhteydessä brittiläisessä yrityksessä.

Erittäin menestyksekkään pilottihankkeen jälkeen MobiliseSME-hankkeessa tarkastellaan nyt tulevaisuutta, ja hankkeesta vastaavilla tahoilla on selvästi suuria suunnitelmia.

”Ensimmäisenä askeleena olisi hankkeen koon laajentaminen sen kohdentamiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin ja useampien pk-yritysten verkostojen ja liiketoiminnan tukijärjestöjen hyödyntämiseksi, jotta yrityksille voidaan tiedottaa vaihto-ohjelmasta”, selittää European Entrepreneurs CEA-PME-liiton pääjohtaja Stefan Moritz. CEA-PME on Euroopan suurin liitto, johon kuuluu vapaaehtoisia pk-yrityksiä ja joka johtaa MobiliseSME-hankkeesta vastaavaa ryhmittymää.

Stefan Moritzin mukaan hankkeen perimmäisenä tavoitteena on kehittää eräänlainen ”Erasmus-ohjelma pk-yrityksille” eli laajamittainen vaihto-ohjelma, joka olisi verrattavissa EU:n opiskelijavaihtoja toteuttavaan lippulaivaohjelmaan.

”Tiedot osoittavat, että Euroopassa tällaisesta liikkuvuusohjelmasta ollaan todella kiinnostuneita”, hän kertoo. ”Pyrimme täyttämään tyhjiön antamalla pk-yrityksille tilaisuuden tarttua globalisaation haasteisiin yksinkertaisella tavalla: oppimalla toisiltamme.”

Hanke on ollut tähän mennessä erittäin menestyksekäs, mutta kuten Stefan Moritz toteaa, ”MobiliseSME-hankkeen menestyksellä on merkitystä vain, jos se on alkua suuremmalle prosessille”.

”Kun otetaan huomioon tämänkaltaisen ohjelman laajentamisesta saatavat merkittävät hyödyt, on erittäin tärkeää pitää tätä kehitystä yllä”, hän sanoo.

MobiliseSME-hanke on rahoitettu Euroopan komission suoraan hallinnoimasta työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta EU:n ohjelmasta (EaSI). Hanke tuo yhteen kolme seuraavaa työllisyyttä koskevaa ohjelmaa: EURES, PROGRESS-ohjelma ja Progress-mikrorahoitusjärjestely.

 

Asiaan liittyviä linkkejä

Vaihto-ohjelma toi nappiosumia 300 pk-yritykselle

Mobilise SME – lopullinen arviointiraportti

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta EU:n ohjelmasta

EURES

PROGRESS-ohjelma

Progress-mikrorahoitusjärjestely

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Löydä EURES-neuvonantaja

Työ- ja elinolot EURES-maissa

EURESin työtietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat verkkotapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Aiheet
Liiketoiminta / YrittäjyysEURESin paras käytäntöUlkoiset EURES-uutisetUlkopuoliset sidosryhmätTyömarkkinauutiset/liikkuvuusuutisetMenestystarinatNuoriso
Sektori
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.