Põhisisu juurde
EURES
Artikkel7. juuni 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Projekt MobiliseSME: piiriülesest vahetusplatvormist saavad kasu sajad väikeettevõtted ja nende töötajad

Euroopa Liidu ühtne turg on maailma suurim kaubanduspiirkond, mis pakub ainulaadseid võimalusi ettevõtetele tegevuse laiendamiseks ning annab riikide ettevõtjatele ja töötajatele võimaluse kohtuda ja üksteiselt õppida.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Üks selliseid piiriüleseid vahetusi edukalt toetanud projekte on Euroopa Liidu rahastatud projekt MobiliseSME, mis on väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKE) kokku viiv platvorm.

Projekti põhimõte on lihtne: VKEde töötajad töötavad vahetustöötajatena Euroopa Liidu muude liikmesriikide VKEdes. Eesmärk on laiendada kutseoskusi, saada rahvusvahelisi kogemusi ja vahetada parimaid tavasid.

Tööandjad saavad arendada töötajate oskusi ja kasutada välispartnerite pakutavaid uusi võimalusi, samuti õppida välismaalt tulnud töötajate kõrvaltvaataja kogemusest.

Vahetusprogrammil on olnud oluline mõju, sest 2016. aasta novembrist 2017. aasta juunini registreerus platvormil üle 400 ettevõtte ja toimus üle 50 vahetuse. Lugejad võivad projekti mäletada, sest juulis 2017 oli sellest EURESe portaalis artikkel.

Oktoobris 2017 avaldatud MobiliseSME hindamisaruandes rõhutati positiivset tagasisidet ettevõtetelt, kes olid seni projektis osalenud. Kokku 91% töötajaid saatnud ja 95% töötajaid vastu võtnud ettevõtetest oli leitud töötajatega rahul, 90% ettevõtetest märkis, et nende piiriülene äritegevus areneb tänu vahetusele, ning 75% teatas, et saavad nüüd kasutusele võtta uusi tooteid ja teenuseid.

„MobiliseSME aitas meid väga täita eesmärki – arendada töötajate tehnilisi ja turundusoskusi, ja see andis kiiresti tulemusi,“ ütles Emanuele D’Angella, Hispaanias tegutsev Itaalia ettevõtja, kes võttis vastu teiste ettevõtete töötajaid.

Ka projektis osalenud töötajate tagasiside oli positiivne: 90% külalistöötajatest oli omandanud soovitud uusi oskusi ja 81% märkis, et vahetus toetas nende kutsearengut ja tulevasi karjäärivõimalusi.

„MobiliseSME aitas meil mõista uusi turuvõimalusi välismaal, mida on VKEde piiratud vahenditega väga raske korraldada,“ ütles Triin Tammearu Eestist, kes külastas programmi raames Ühendkuningriigi ettevõtet.

Pärast ülimalt edukat katseprojekti keskendub MobiliseSME nüüd tulevikule ja projekti loojad mõtlevad laiemalt.

„Kõigepealt suurendame projekti ulatust kõigile liikmesriikidele, tuginedes rohkem riikide VKEde võrgustikele ja ettevõtlust toetavatele organisatsioonidele, et teavitada ettevõtteid vahetusprogrammi olemasolust,“ selgitab Stefan Moritz, organisatsiooni European Entrepreneurs CEA-PME tegevdirektor. CEA-PME on Euroopa suurim VKEde vabatahtlik liit ja juhib projekti MobiliseSME konsortsiumi.

Moritz ütleb, et projekti lõppeesmärk on rajada omalaadne „VKEde Erasmus“ ehk laiaulatuslik vahetusprogramm nagu on üliõpilaste vahetusprogramm Erasmus, üks Euroopa Liidu tippalgatusi.

Ta märgib: „Andmed näitavad, et Euroopas on sellise liikuvuskava vastu väga suur huvi. Eesmärk on vajadus täita ja anda VKEdele lihtne võimalus valmistuda üleilmastumiseks: minna ja õppida teistelt.“

Projekt on seni olnud väga edukas, kuid Moritzi sõnul on „projekti MobiliseSME edu väärtuslik üksnes siis, kui sellest algab midagi suuremat“.

Ta ütleb: „Arvestades programmi laiendamise tohutut kasu, on väga oluline, et jätkame samas tempos.“

Projekti MobiliseSME rahastas Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI), mida vahetult juhib Euroopa Komisjon. See sisaldab kolme tööhõivekava: EURES, PROGRESS ja mikrokrediidirahastu „Progress“.

 

Seotud lingid

300 väike- ja kesksuurt ettevõtet vahetavad edukalt töötajaid

MobiliseSME – hindamise lõpparuanne

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

EURES

PROGRESS

Mikrokrediidirahastu „Progress“

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Töö- ja elutingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusEURESe parim tavaEURESe välisuudisedVälised sidusrühmadTööturuuudised/liikumisuudisedEduloodNoorus
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.