Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva7. června 2018Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

MobiliseSME: platforma přeshraničních výměn pro stovky malých podniků a jejich zaměstnanců

Jednotný trh EU je největší obchodní zónou na světě a nabízí jedinečné příležitosti, jak rozšiřovat své podnikání, nejen podnikům, ale i příležitosti k vzájemným setkáním a vzájemnému učení pro podnikatele a zaměstnance z různých zemí.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Jedním z projektů, které tyto přeshraniční výměny podporují, je MobiliseSME financovaný EU, jenž je jakousi „seznamovací platformou“ pro malé a střední podniky (MSP).

Premisa tohoto projektu je prostá: zaměstnanci MSP se účastní výměnných stáží v MSP v jiných členských státech EU. Cílem je rozšíření jejich odborných dovedností, získání mezinárodních zkušeností a výměna osvědčených postupů.

Zaměstnavatelé zase mohou rozvíjet dovednosti svých zaměstnanců a otevírat nové příležitosti se zahraničními partnery a zároveň se od zaměstnanců ze zahraničí mohou učit díky pohledu zvenčí.

Tento výměnný program přinesl od svého založení už řadu změn: od listopadu 2016 do června 2017 se na platformě zaregistrovalo více než 400 společností a proběhlo více než 50 výměn. Projekt může být některým čtenářům povědomý, protože o něm v červenci 2017 pojednával článek na portále EURES.

Hodnoticí zpráva programu MobiliseSME, publikovaná v říjnu 2017, vyzdvihla pozitivní reakce těch, kteří projektu doposud využili. Celkem 91 % vysílajících společností a 95 % hostitelských společností uvedlo, že bylo s nalezeným pracovníkem spokojeno, 90 % společností bude podle svých slov rozvíjet díky výměně svou přeshraniční obchodní činnost a 75 % sdělilo, že nyní bude moci zavést nové produkty a služby.

„Program MobiliseSME nám opravdu pomohl naplnit náš cíl rozvíjet technické a marketingové dovednosti našich zaměstnanců, což se rychle projevilo na výsledcích,“ uvedl Emanuele D’Angella, italský podnikatel působící ve Španělsku, který přivítal zaměstnance z jiných společností.

Zpětná vazba od zaměstnanců, kteří se programu zúčastnili, byla stejně pozitivní: 90 % hostujících zaměstnanců získalo nové dovednosti, které očekávali, a 81 % jich uvedlo, že jim výměnný pobyt pomohl v profesním rozvoji a budoucích kariérních příležitostech.

„Program MobiliseSME nám pomohl porozumět novým příležitostem na trhu v zahraničí, což je velmi těžké s omezenými prostředky, které MSP mají k dispozici,“ řekl Triin Tammearu z Estonska, který v rámci programu navštívil společnost ve Spojeném království.

Po velmi úspěšném pilotním projektu nyní zaměřuje MobiliseSME svou pozornost na budoucnost a je jasné, že ti, kdo za projektem stojí, nemají malé plány.

„Prvním krokem bude rozšíření projektu tak, aby cílil na všechny členské státy a více využíval vnitrostátních sítí MSP a podnikatelských organizací, které by společnosti informovaly o existenci tohoto výměnného programu,“ vysvětluje Stefan Moritz, generální ředitel konfederace European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME je největší evropskou konfederací dobrovolně sdružených MSP a stojí v čele konsorcia projektu MobiliseSME.

Stefan Moritz uvádí, že hlavním cílem projektu je vytvoření jakéhosi programu „Erasmus pro MSP“, rozsáhlého výměnného programu srovnatelného s populárním programem studentských výměn v EU.

„Údaje ukazují, že v Evropě existuje skutečný zájem o takovýto program mobility,“ dodává. „Cílem je vyplnit tuto mezeru tím, že dáme MSP příležitost čelit globalizaci jednoduše: tím, že vyjedou ven a budou se učit od druhých.“

Projekt dosud dosáhl velkého úspěchu, ale jak nám Stefan Moritz řekl, „úspěch programu MobiliseSME je cenný pouze tehdy, pokud je to začátek většího procesu“.

„Vzhledem k obrovským výhodám plynoucím z rozšíření takovéhoto programu je velmi důležité, abychom udrželi tuto dynamiku,“ říká.

Projekt MobiliseSME byl financován z programu Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), který spravuje přímo Evropská komise. Propojuje tři programy v oblasti zaměstnanosti: EURES, PROGRESS a Evropský nástroj mikrofinancování Progress.

 

Související odkazy:

Díky programu výměn našlo potřebné pracovníky 300 malých a středních podniků

MobiliseSME – závěrečná hodnoticí zpráva

Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace

EURES

PROGRESS

Evropský nástroj mikrofinancování Progress

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce sítě EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí na portálu EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku:

EURES na Twitteru:

EURES na síti LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníOsvědčené postupy EURESExterní zprávy EURESExterní zainteresované stranyZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěPříběhy úspěchuMládí
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.