Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article2 mars 2023European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

Millenniumsgenerasjonen og Gen Z på arbeidsplassen: likheter og forskjeller

Millenniumsgenerasjonen og Gen Z utgjør en stor del av den europeiske arbeidsstyrken. Hver gruppe har unike kompetanser og karakteristikker. Les mer om deres holdning til arbeid, så du bedre kan rekruttere, beholde og administrere ansatte fra disse to demografiske gruppene.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Vi i EURES er klar over at synspunktene i denne artikkelen ikke gjelder alle i Gen Z eller millenniumsgenerasjonen. Men det er blitt trukket opp enkelte generaliseringer for bedre å illustrere de vanligste likhetstrekkene og forskjellene mellom de to gruppene.

Hvem er millenniumsgenerasjonen og Gen Z?

Grunnet manglende enighet er det vanskelig å definere disse to demografiske gruppene nøyaktig. Grovt sett kan man si at millenniumsgenerasjonen er personer født mellom 1981 og 1995, og Gen Z er de født mellom 1995 og 2012.

Likhetspunkter mellom millenniumsgenerasjonen og Gen Z på arbeidsplassen

 • Tillit til teknologi

Millenniumsgenerasjonen og Gen Z er født inn i digitalkulturen og er vant til å lære og bruke nytt utstyr og ny programvare. Begge generasjoner forventer digitaliserte arbeidsprosesser når det er mulig, og dette omfatter intern og ekstern kommunikasjon (chat, e-post og lyd/videoanrop). Arbeidsgiverne må kunne tilpasse seg hvis de vil være mer attraktive for jobbsøkere i millenniums- og Z-generasjonen.

 • Bidra til å gjøre verden til et bedre sted

I henhold til Deloittes Global 2022 Gen Z and Millennial Survey legger begge generasjoner vekt på bedriftenes sosiale ansvar, og ønsker å jobbe for firmaer og organisasjoner som deler deres verdier. Begge er opptatt av miljø og politiske spørsmål, og det er viktig for dem at arbeidsgiveren gjør en forskjell innen fellesskapet de tilhører.

 • Øyeblikkelig anerkjennelse av god innsats

Begge generasjoner har tendens til å forvente øyeblikkelig anerkjennelse av arbeidet de har utført. Å gi belønninger gjennom en resultatbasert ordning kan for eksempel være en sterk motivasjonsdriver for dine medarbeidere.

 • Konsistent og åpen kommunikasjon

Studier viser at begge generasjoner forventer klar kommunikasjon fra arbeidsgiverne og at det etableres kanaler for regelmessig tilbakemelding (f.eks. ukentlige innhentingsmøter).

Forskjeller mellom millenniumsgenerasjonen og Gen Z på arbeidsplassen

 • Balanse mellom yrkes- og privatliv eller karriere

Millenniumsgenerasjonen later til å foretrekke en sunn likevekt mellom yrkes- og privatliv, mens Z-generasjonen derimot er mer karrieresugen og finansielt motivert. Hvis arbeidsstokken i din bedrift hovedsakelig teller ansatte i millenniums- og Z-generasjonene, er det smart å fokusere både på tiltak for god likevekt mellom jobb og fritid og økonomiske insentiver.

 • Arbeidsfleksibilitet eller -stabilitet

Studier viser at millenniumsgenerasjonen gjerne foretrekker arbeidsfleksibilitet og altså forventer at jobben tilpasser seg til dem. De har også lettere for å søke annet arbeid hvis jobben ikke lenger svarer til deres behov. Z-generasjonen er sterkere berørt av arbeidsledighet og gir gjerne fortrinn til jobbstabilitet og -sikkerhet.

 • Positiv eller direkte tilbakemelding

Som nevnt over ønsker begge generasjoner regelmessige tilbakemeldinger. Men mens Z-generasjonen foretrekker ærlige og direkte tilbakemeldinger, er millenniumsgenerasjon mer følsom overfor kritikk og reagerer bedre på tilbakemeldingene når de gis på en oppmuntrende, positiv måte.

 • Skriftlig/visuell kommunikasjon i forhold til videoer

De to generasjonene foretrekker forskjellige kommunikasjonsformer alt etter hvilke sosiale medier de helst anvender. Det er for eksempel mer sannsynlig at millenniumsgenerasjonen bruker Facebook, Twitter og LinkedIn, og de reagerer bedre på tekstbasert og visuell kommunikasjon (bilder). Z-generasjonen foretrekker derimot kortfattede videokommunikasjoner på plattformer som YouTube og TikTok. Dette bør du ta høyde for når du legger ut jobbtilbud eller utarbeider interne kommunikasjoner/kurs for de ansatte.

Det kan være utfordrende å levere negative tilbakemeldinger, men det er en viktig del av ledelsens arbeid og kan styrke forholdet til de ansatte hvis det gjøres på riktig måte. Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du kan oppnå dette.

 

Relevante lenker:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best

Slik leverer du negative tilbakemeldinger til ansatte på en varsom måte

Deloittes Global 2022 Gen Z and Millennial Survey

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • Råd og tips
 • Rekrutteringstrender
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.