Direct naar de inhoud
EURES
Nieuwsartikel2 maart 2023Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

Millennials en Gen Z op het werk: overeenkomsten en verschillen

Millennials en Gen Z’ers vormen een groot deel van de Europese beroepsbevolking en hebben elk unieke vaardigheden en kenmerken. Lees meer over hun opvattingen over werk, zodat u werknemers uit deze twee demografische groepen beter kunt aanwerven, behouden en managen.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Bij EURES zijn wij ons ervan bewust dat de uiteenzettingen in dit artikel niet van toepassing hoeven te zijn op alle millennials of leden van Generatie Z. De gemaakte generaliseringen hebben tot doel de meest voorkomende overeenkomsten en verschillen tussen de twee groepen beter te illustreren.

Wie behoren er tot de millennials en Gen Z?

Het is moeilijk een exacte definitie van deze twee demografische groepen te geven, aangezien hierover geen consensus bestaat. Algemeen kan worden gesteld dat millennials mensen zijn die ruwweg tussen 1981 en 1995 geboren zijn, terwijl Generatie Z de jaargangen 1995 tot 2012 omvat.

Overeenkomsten tussen millennials en Gen Z’ers op het werk

  • Vertrouwen op technologie

Als digitale natives zijn millennials en Gen Z’ers gewend om nieuwe apparatuur en software te leren gebruiken. Beide generaties verwachten dat werkprocessen waar mogelijk zijn gedigitaliseerd, met name interne en externe communicatie (chat, e-mail en audio/video calls). Werkgevers moeten hierin kunnen voorzien als zij aantrekkelijk willen zijn voor werkzoekende millennials en G Z’ers.

  • Bijdragen aan een groter goed

Volgens de Global 2022 Gen Z and Millennial Survey van Deloitte vinden beide generaties maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en willen zij zich inzetten voor bedrijven en organisaties waarvan zij de waarden onderschrijven. Aangezien beide demografische groepen veel aandacht besteden aan milieu- en politieke kwesties, is het voor hen belangrijk dat hun werkgever een verschil maakt in de samenleving.

  • Onmiddellijke erkenning van prestaties

Leden van beide generaties verwachten onmiddellijke erkenning voor het werk dat zij hebben verricht. De erkenning van kleine verdiensten door middel van een prestatiegerichte regeling kan bijvoorbeeld een grote motivatie zijn voor uw werknemers.

  • Consistente en open communicatie

Uit studies blijkt dat leden van beide generaties verwachten dat hun werkgevers duidelijk met hen communiceren en kanalen voor regelmatige feedback opzetten (bv. wekelijkse bijpraatsessies).

Verschillen tussen millennials en Gen Z op het werk

  • Evenwicht tussen werk en privéleven en loopbaanontwikkeling

Terwijl millennials doorgaans een goede balans tussen werk en privéleven op prijs stellen, zijn Gen Z’ers doorgaans meer carrièregericht en financieel gemotiveerd. Als de werknemers van uw bedrijf dus voornamelijk uit millennials en Gen Z’ers bestaan, doet u er goed aan om de juiste voorwaarden voor het evenwicht tussen werk en privéleven en financiële prikkels te bieden.

  • Arbeidsflexibiliteit versus arbeidsstabiliteit

Uit studies blijkt dat millennials de voorkeur geven aan flexibiliteit in hun baan, d.w.z. dat zij verwachten dat de baan is afgestemd op hun behoeften. Zij zullen ook vaker van baan veranderen als hun baan hieraan niet langer voldoet. Inmiddels zijn Gen Z’ers harder getroffen door werkloosheid, waardoor zij geneigd zijn de voorkeur te geven aan vast werk en baanzekerheid.

  • Positieve versus directe feedback

Zoals hierboven vermeld, stellen leden van beide generaties regelmatige feedback op prijs. Hoewel Gen Z’ers de voorkeur geven aan directe feedback, zijn millennials doorgaans gevoeliger voor kritiek en reageren zij beter op aanmoedigingen en positieve feedback.

  • Schriftelijke/visuele communicatie versus video

Leden van beide generaties geven de voorkeur aan bepaalde vormen van communicatie op basis van de socialemediaplatforms van hun voorkeur. Zo maken millennials vooral gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn, waardoor zij beter reageren op tekst- en visuele communicatie (afbeeldingen). Inmiddels geven Gen Z’ers de voorkeur aan korte videocommunicatie, omdat zij meer gebruikmaken van platforms als YouTube en TikTok. Houd hiermee rekening bij het publiceren van vacatures of het voorbereiden van interne communicatie/trainingen voor uw werknemers.

Soms kan het moeilijk zijn om negatieve feedback te geven. Toch is dit een belangrijke taak van elke leidinggevende en kan het uw relatie met uw werknemers zelfs versterken als u het op de juiste manier aanpakt. Lees verder voor meer feedback-tips.

 

Links:

Gen Z ‘Stans’ Feedback - Here’s How to Structure It Best

Negatieve feedback op een voorzichtige manier aan werknemers meedelen

De Global 2022 Gen Z and Millennial Survey vanDeloitte

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
Bedrijf/OndernemerschapHints en tipsWervingstrends
Gerelateerde sectie(s)
Hints en tipsArbeidsmarktinformatie
Sector
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.