Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Leva och arbeta

Bor och arbetar i Europa

Om att leva och arbeta utomlands

Att tänka över de viktiga praktiska, juridiska och administrativa frågorna när man flyttar utomlands kan vara förvirrande. Syftet med sidorna om ”Arbets- och levnadsvillkor” på Euresportalen är att hjälpa dig flytta utomlands så smidigt som möjligt genom att ge dig all information på förhand. Du kan också få information om vilka sektorer som har en stor obalans mellan antal lediga tjänster och arbetstagare, både på kort och på lång sikt, vilket kan påverka vilka jobb du väljer att söka.

Trots att rätten att leva och arbeta i ett annat EU-land är en av EU:s grundläggande friheter och enligt EES- och Efta-avtalen också gäller Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, omfattas medborgare från några nyare EU-länder av vissa övergångsregler. Du hittar mer information om hur övergångsbestämmelserna tillämpas i de olika Eures-länderna i portalens avsnitt om fri rörlighet, eller genom att följa länken nedan.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sv

Arbetar du en begränsad tid för din arbetsgivare i en annan medlemsstat än den du normalt arbetar i? I så fall betraktas du som ”utstationerad arbetstagare” och du kan hitta mer information om reglerna för dina arbetsvillkor i avsnittet ‘Posted Workers’ (”Utstationerade arbetstagare”) på Europaportalen.

För mer utförlig information och hjälp kan du alltid kontakta din lokala Euresrådgivare eller en Euresrådgivare baserad i det land du vill flytta till.