Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Život a práca

Žiť a pracovať v Európe

O živote a práci

Premýšľanie o dôležitých praktických, právnych a administratívnych záležitostiach pri zvažovaní sťahovania sa do zahraničia môže byť pre vás mätúce. Cieľom stránok Životné a pracovné podmienky na portáli EURES je pomôcť čo najviac uľahčiť vaše sťahovanie do zahraničia, a to poskytnutím informácií vopred. Môžete tiež zistiť, ktoré sektory majú výraznú nerovnováhu medzi voľnými miestami a pracovníkmi z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, čo môže ovplyvniť zameranie vášho hľadania práce.

Hoci právo žiť a pracovať v inej krajine EÚ je jedným zo základných slobôd EÚ a platí aj pre Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko podľa dohôd EHP a EZVO, občania z niektorých novších krajín EÚ podliehajú určitým prechodným pravidlám. Viac informácií o spôsobe aplikovania prechodných dohôd v rôznych krajinách EURES nájdete na portáli v sekcii „Voľný pohyb“ alebo na nasledujúcom odkaze.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sk

Patríte medzi ľudí, ktorí pracujú obmedzený čas pre svojho zamestnávateľa mimo členského štátu, v ktorom obvykle pracujú? Ak áno, ste považovaný za „vyslaného pracovníka“ a viac informácií o pravidlách upravujúcich vaše pracovné podmienky nájdete v sekcii „Vyslaní zamestnanci“na portáli Europa.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, vždy sa môžete obrátiť s prosbou o pomoc na vášho miestneho poradcu EURES alebo poradcu EURES v krajine, do ktorej sa chcete presťahovať.