Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Bo & Arbeid

Bor og jobber i Europa

Om Bo & arbeid

Når du vurderer å flytte til utlandet, er det en del viktige praktiske, juridiske og administrative spørsmål du må tenke igjennom, som ofte kan være forvirrende. Formålet med sidene om leve- og arbeidsvilkår på EURES-portalen er å hjelpe deg med å framskaffe all denne informasjonen på forhånd slik at flytteprosessen går så knirkefritt som mulig. Du kan også finne ut hvilke sektorer som har en betydelig ubalanse mellom ledige stillinger og tilgjengelig arbeidskraft, både på kort og lengre sikt, noe som kan ha betydning for hvilket fokus du bør ha i jobbjakten.

Selv om retten til å bo og arbeide i et annet EØS-land er en av de grunnleggende rettighetene i EU og, gjennom EØS- og EFTA-avtalene, også i Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, er borgerne av noen av de nyeste medlemsstatene i EU underlagt visse overgangsregler. Du finner mer informasjon om hvilke overgangsordninger som gjelder i de forskjellige EURES-landene i seksjonen ”Fri bevegelighet”, eller ved å klikke på lenken under.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=no

Er du en av dem som i begrensede perioder utfører arbeid for din arbeidsgiver utenfor den medlemsstaten du normalt arbeider i? I så fall regnes du som "utstasjonert arbeidstaker" og kan finne mer informasjon om de reglene som gjelder for denne typen arbeidsforhold under "Utstasjonerte arbeidstakere" på Europa-portalen.

Hvis du trenger flere opplysninger, kan du alltid kontakte en EURES-konsulent i hjemlandet eller i landet du ønsker å flytte til, for å få hjelp.