Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

Leven & werken

Leven & werken in Europa

Over leven & werken

Wanneer u overweegt om naar een ander land te verhuizen, rijzen vaak heel wat praktische, wettelijke en administratieve vragen die u danig in de war kunnen brengen. De pagina Levens- en arbeidsomstandigheden op het EURES-portaal heeft tot doel uw verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen door u op voorhand uitgebreid te informeren. U kunt ook nagaan in welke sectoren het verschil tussen het aantal vacatures en het aantal werknemers het grootst is, zowel op kortere als op langere termijn, zodat u gerichter kunt zoeken naar een baan.

Hoewel het recht om in een andere lidstaat van de EU te wonen en te werken een van de fundamentele vrijheden van de EU is en op grond van de EER- en de EVA-overeenkomst ook van toepassing is op Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, gelden voor de burgers uit een aantal recenter toegetreden EU-lidstaten bepaalde overgangsregels. Nadere informatie over de wijze waarop de overgangsregelingen in de verschillende EURES-landen worden toegepast, vindt u in de rubriek ‘Vrij verkeer’ van het portaal of op de onderstaande site.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=1172

Werkt u momenteel voor uw werkgever tijdelijk in een andere lidstaat dan die waarin u gewoonlijk werkt? Dan wordt u beschouwd als een ‘gedetacheerde werknemer’. U vindt aanvullende informatie over de regels betreffende uw arbeidsvoorwaarden in de rubriek ‘Gedetacheerde werknemers‘ op het Europa-portaal.

U kunt steeds contact opnemen met uw lokale EURES-adviseur voor uitvoeriger informatie of met een EURES-adviseur in het land waarnaar u wilt verhuizen voor hulp.