Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

Elamine ja töötamine

Elamine ja töötamine Euroopas

Elamisest ja töötamisest

Välismaale kolimisega kaasnevad tähtsad praktilised, õiguslikud ja halduslikud küsimused võivad ajada segadusse. EURESe portaali elu- ja töötingimuste jaotise eesmärk on aidata teha teile välismaale kolimine nii lihtsaks kui võimalik, jagades vajalikku eelteavet. Siit saate samuti teada, millistes valdkondades ei ole vabade töökohtade arv tasakaalus töötajate arvuga nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis, mis võib teid innustada tööotsingutel teiste sektorite suunas vaatama.

Kuigi õigus elada ja töötada teises Euroopa Liidu liikmesriigis on Euroopa Liidu üks põhivabadusi ning kehtib EMP ja EFTA lepingute alusel ka Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi suhtes, kohaldatakse osade Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanike suhtes teatud üleminekusätteid. Lisateavet üleminekusätete kohaldamise kohta eri EURESe riikides leiate portaali jaotisest „Vaba liikumine” või järgmiselt lingilt:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=et

Kas töötate oma tööandja soovil lühiajaliselt väljaspool seda liikmesriiki, kus asub teie alaline töökoht? Kui jah, siis olete te lähetatud töötaja. Teie töötingimusi reguleerivate eeskirjade kohta saate lisateavet Europa portaali sektsioonist „Lähetatud töötajad”.

Üksikasjalikuma teabe ja abi saamiseks võite alati võtta ühendust oma kohaliku EURESe nõustajaga või selle riigi EURESe nõustajaga, kuhu soovite kolida.