Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok6. septembra 2022Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Vediete tím na diaľku? Ako účinne riadiť svoj medzinárodný tím

Hoci práca na diaľku sa pre mnohých ľudí stala bežnou, môže byť ťažké riadiť medzinárodný tím, pričom však tím na diaľku nemusí predstavovať výzvu. V článku sa dočítate, ako možno potenciál medzinárodného tímu premeniť na najväčšiu výhodu.

Leading from a distance? Here’s how to effectively manage your international team

1. Použite vhodný softvér

V dôsledku pandémie COVID-19 existuje pri výbere práce a spolupráce na diaľku viac možností ako kedykoľvek predtým. Ani celá táto široká škála výberu však nemusí byť dobrá, najmä ak váš tím nepoužíva jednotný systém. Vašou zodpovednosťou ako manažéra je vyhodnotiť dostupný softvér a zabezpečiť, aby vaša vybraná platforma podporovala efektívnu spoluprácu. Medzi funkcie, ktorým treba venovať pozornosť, môže patriť videotelefonovanie/záznam, rýchle zasielanie správ, zdieľanie obrazovky, online/offline ukazovateľ a dostupnosť softvéru v každej krajine, kde sa nachádzajú členovia vášho tímu.

2. Naplánujte denné schôdze

Naplánovaním pravidelných denných virtuálnych schôdzí si môžete pre svoj medzinárodný tím vytvoriť jednotný pracovný model. Pri plánovaní schôdze však nezabudnite zohľadniť rôzne časové pásma svojich zamestnancov. Hoci je dôležité, aby boli vaše stretnutia produktívne, mali by ste tiež umožniť, aby mal váš tím dostatok času na neformálne rozhovory. Poskytnutie príležitostí na socializáciu pre váš tím pomôže udržať si priateľské a profesionálne vzťahy, podporiť zdravé pracovné prostredie a zlepšiť ich pracovnú angažovanosť, a to aj napriek geografickej vzdialenosti.

3. Zorganizujte cestu do medzinárodných kancelárií

Majte na zreteli, že napriek vzdialenosti medzi členmi vášho tímu, stretnutie s nimi nie je nemožné! Zvážte organizáciu ciest pre váš tím, aby ste sa stretli a spolupracovali osobne. To vám môže pomôcť vzájomne komunikovať spôsobmi, ktoré nie sú možné pri práci na diaľku. Váš tím sa môže lepšie spoznať a mať viac príležitostí na spontánne rozhovory o práci a živote.

4. Buďte si vedomý kultúrnych rozdielov

Je dôležité, aby ste si ako manažér uvedomovali všetky kultúrne rozdiely, ktoré môžu existovať v rámci vášho tímu, najmä ak sú jeho členovia vo viacerých krajinách. Patrí sem predpísaný štýl obliekania, úrovne formálnych postupov a vhodné témy na diskusiu medzi kolegami, ako aj jazyk, ktorý používate na vzájomnú komunikáciu. Buďte transparentní, pokiaľ ide o to, čo očakávate od členov svojho tímu. Je veľmi dôležité spýtať sa ich na to, čo očakávajú oni od vás a od seba navzájom. Kultúrne rozdiely môžu byť nepatrné, takže ich odhalenie pri spolupráci a úsilí o zmiernenie súvisiacich nedorozumení pomôže zvýšiť súdržnosť tímu a znížiť pravdepodobnosť konfliktu.

5. Poskytnite svojmu tímu alternatívne miesta na prácu

Napokon zvážte, či vášmu tímu v prípade nepredvídaných problémov pri práci z domu poskytnete možnosti pracovať inde. Náhle problémy s internetovým pripojením, deti na prázdninách alebo dokonca hluční susedia môžu spôsobovať rozptýlenie ľudí, ktorí pracujú na diaľku. Tieto prekážky sú často nepredvídateľné a môžu ovplyvniť produktivitu vášho tímu, nie sú však nevyriešiteľné. Poskytnite svojmu tímu prístup k alternatívnym pracoviskám, kde môžu pracovať nerušene, ako je napríklad najbližšia kancelária vašej organizácie, miestne spoločné pracovné priestory alebo jednodňové kancelárske priestory v oblasti bydliska.

Ďalšie informácie o tom, ako podporiť svojich zamestnancov, nájdete v našom článku s názvom Ako sa stať vynikajúcim zamestnávateľom.

 

Súvisiace odkazy:

Ako sa stať vynikajúcim zamestnávateľom

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieRady a tipy
Súvisiace sekcie
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.