Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta6 Meán Fómhair 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Cian-treoir a thabhairt? Seo a leanas conas d’fhoireann idirnáisiúnta a bhainistiú go héifeachtach

Cé go bhfuil an chianobair anois ina gnáthriocht do go leor daoine, d’fhéadfadh deacracht a bheith ann maidir le foireann idirnáisiúnta a bhainistiú – ach ní gá go bhfuil foireann atá i bhfad i gcéin a bheith ina dúshlán. Léigh leat chun a fháil amach conas is féidir do shócmhainn is fearr a dhéanamh de d’fhoireann idirnáisiúnta.

Leading from a distance? Here’s how to effectively manage your international team

1. Úsáid na bogearraí cuí

Tar éis phaindéim COVID-19 tá níos mó roghanna ann ná a bhí riamh maidir le cianobair agus comhoibriú. Ach tá seans ann nach rud maith é go bhfuil na roghanna sin go léir ann, go háirithe más rud é nach bhfuil d’fhoireann ag baint úsáide as córas aontaithe. Mar bhainisteoir, is tusa atá freagrach as meastóireacht a dhéanamh ar na bogearraí atá ar fáil agus a áirithiú go dtacaíonn d’ardán roghnaithe le comhoibriú éifeachtach. I measc na ngnéithe ar chóir a lorg tá físghlaonna/fístaifeadadh, teachtaireachtaí meandracha, comhroinnt scáileáin, táscaire ar líne/as líne, agus infhaighteacht bogearraí i ngach ceann de thíortha d’fhoirne.

2. Sceidealaigh cruinnithe laethúla

Trí chruinnithe fíorúla laethúla a sceidealú ag tráth rialta, is féidir leat patrún oibre comhsheasmhach a chur ar bun do d'fhoireann idirnáisiúnta. Mar sin féin, bí cinnte criosanna ama éagsúla d’fhostaithe a chur san áireamh agus an cruinniú á sceidealú agat. Cé go bhfuil sé tábhachtach go mbíonn do chruinnithe táirgiúil i gcónaí, ba chóir duit a áirithiú freisin go bhfuil go leor ama ann do d’fhoireann comhrá neamhfhoirmiúil a dhéanamh le chéile. Trí dheiseanna a chur ar fáil do d’fhoireann chun bualadh le chéile, cuideofar lena gcaidrimh chairdiúla agus ghairmiúla a choimeád, timpeallacht oibre shláintiúil a chothú, agus a gcuid rannpháirtíochta ag an obair a fheabhsú, in ainneoin an fhaid gheografaigh atá i gceist.

3. Eagraigh taisteal chuig oifigí idirnáisiúnta

Cuimhnigh, in ainneoin an achair atá idir do bhaill foirne, nach bhfuil sé dodhéanta bualadh le chéile! Smaoinigh ar thaisteal a eagrú do d’fhoireann chun bualadh le chéile agus oibriú le chéile ar an láthair chéanna. Ar an mbealach sin is féidir ceangal ar bhealaí nach féidir a dhéanamh agus tú ag obair go cianda. Is féidir le d’fhoireann aithne a chur ar a chéile ar bhealach níos fearr, agus níos mó deiseanna comhráite ar a seasamh a bheith acu faoin obair agus faoin saol.

4. Bí ar an eolas faoi dhifríochtaí cultúrtha

Mar bhainisteoir, tá sé tábhachtach go bhfuil tú ar an eolas faoi aon difríochtaí cultúrtha a d’fhéadfadh a bheith ann laistigh de d’fhoireann, go háirithe má tá siad scaipthe ar fud tíortha éagsúla. Áirítear leis sin gnás feistis, leibhéil fhoirmiúlachta agus topaicí cuí le plé idir comhghleacaithe, chomh maith leis an teanga a úsáidtear chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile. Bí trédhearcach maidir lena bhfuil tú ag súil ó d’fhoireann, agus go ríthábhachtach, fiafraigh díobh cad iad na hionchais atá agat maidir leat féin agus lena chéile. D’fhéadfadh difríochtaí cultúrtha a bheith caolchúiseach, mar sin trí na difríochtaí sin a aithint i gcomhar agus trí iarrachtaí a dhéanamh míthuiscintí bainteacha a laghdú, beidh d’fhoireann níos aontaithe agus laghdófar an seans go mbeadh coimhlint ann.

5. Cuir áiteanna malartacha ar fáil do d’fhoireann chun a gcuid oibre a dhéanamh

Ar deireadh, smaoinigh ar roghanna a chur ar fáil do d’fhoireann chun a gcuid oibre a dhéanamh in áiteanna eile i gcás saincheisteanna gan choinne agus iad ag obair ón mbaile. D’fhéadfadh fadhbanna tobanna nascachta idirlín, leanaí ar laethanta saoire scoile, nó comharsana callánacha fiú cur isteach go mór ar dhaoine a oibríonn go cianda. Is minic a bhíonn na baic sin inchoiscthe agus d’fhéadfadh siad cur isteach ar tháirgiúlacht d’fhoirne, ach níl siad dosháraithe. Tabhair rochtain do d’fhoireann ar áiteanna malartacha chun a gcuid oibre a dhéanamh gan chur isteach, amhail oifig is gaire na heagraíochta, spásanna áitiúla comhoibre, nó spásanna oifige aon lae ina limistéir féin.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le conas tacú le d’fhostaithe, féach ar ár n-alt ar Conas a bheith i do dhea-fhostóir.

 

Naisc ghaolmhara:

Conas a bheith i do dhea-fhostóir

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Coinníollacha maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

EURES Féilire Imeachtaí

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtLeideanna agus Moltaí
Cuid(eanna) gaolmhara
Leideanna agus Moltaí
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.