Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Rady a tipy

Táto sekcia je venovaná uchádzačom o zamestnanie z univerzít a polytechnických smerov a vo všeobecnosti uchádzačom s vyššou kvalifikáciou: študentom, absolventom, učiteľom a výskumným pracovníkom. Niektoré pracovné odvetvia sú žiadané v konkrétnych krajinách EÚ, a preto majú uchádzači o prácu s vyššou kvalifikáciou veľkú šancu nájsť si prácu v zahraničí.

Ak chcete začať profesionálnu kariéru, nájsť si novú prácu alebo získať príležitosť na odbornú prípravu v jednej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a/alebo Švajčiarsku kráľovstve, prečítajte si nasledujúce sekcie a súvisiace odkazy.

Prechod zo študentského života do pracovného života v zahraničí

Prechod zo vzdelávacieho procesu do pracovného života môže byť neisté obdobie. Chystáte sa ukončiť (alebo ste ukončili) svoje štúdium? Chcete sa presťahovať a pracovať v inej krajine EHP? Ak ovládate cudzie jazyky a k vašim vlastnostiam patrí flexibilita, rozhodnosť a schopnosť prispôsobiť sa novej práci, životu a kultúre v novej krajine, v tom prípade máte ideálne podmienky na začatie medzinárodnej kariéry!

6 KROKOV AKO ZAČAŤ PROFESIONÁLNU KARIÉRU V ZAHRANIČÍ

Prechod zo vzdelávacieho procesu do pracovného života v zahraničí môže byť odrádzajúci. Uchádzanie sa o prácu je často zložité a časovo náročné dobrodružstvo! V záujme uľahčenia tohto prechodu nasleduje 6 krokov alebo užitočné „tipy a triky“, ktoré si môžete prečítať pred tým, ako sa rozhodnete presťahovať do inej krajiny. Kliknutím na každú položku sa otvorí príslušná stránka.

Tipy a triky...

Ďalšie informácie a príležitosti, ktoré vám pomôžu pri prechode zo vzdelávacieho procesu do pracovného života v zahraničí, nájdete na iných webových lokalitách kliknutím na záložku Informácie a pracovné miesta pre absolventov v rubrike Odkazy s podobným zameraním.

A na záver: vyše 1000 poradcov siete EURES je pripravených poskytnúť vám informácie a pomoc pri všetkých záležitostiach týkajúcich sa európskeho pracovného trhu. Začnite kontaktovaním poradcu EURES v krajine vášho pobytu. Kontaktné údaje všetkých poradcov siete EURES nájdete kliknutím na „Kontaktovať poradcu EURES“. 

Pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov

Výskumní pracovníci môžu čerpať z možností na štúdium alebo prácu v iných členských štátoch a využívať pritom portál mobility výskumných pracovníkov. K dispozícii je teraz nová webová stránka – EURAXESS – výskumní pracovníci v pohybe so širokým rozsahom služieb. Je to jednoduché kontaktné miesto pre výskumných pracovníkov, ktorí chcú zlepšiť svoju kariéru a osobný rozvoj presunom do inej krajiny. Táto bezplatná personalizovaná služba vám poskytne všeobecné, aktualizované informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach financovania vo všetkých študijných zameraniach v celej Európe. Zároveň slúži ako prvé užitočné miesto, na ktoré sa môžete obrátiť ak máte otázky týkajúce sa vašich práv, ako aj práv výskumných a financujúcich inštitúcií, a kde nájdete niekoľko užitočných odkazov pre obdobie pred a po vašom presťahovaní. Viac sa dočítate v rubrike „Témy s podobným zameraním“.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že sekcia „Život a práca“ na portáli EURES poskytuje ďalšie špecifikácie pre jednotlivé členské štáty EURES v informačnej sekcii „Tipy a triky“.

Odpovede na iné otázky týkajúce sa Európskej únie a voľného pohybu občanov s cieľom žiť, študovať a pracovať v inom členskom štáte nájdetena portáli EUROPA.