Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

Ieteikumi un padomi

Šī sadaļa paredzēta darba meklētājiem universitātes un politehnikuma nozarēs un visiem, kam ir augstākā kvalifikācija: studentiem un absolventiem, skolotājiem un pētniekiem. Tā kā noteiktās darba nozarēs ir pieprasījums vairumā ES valstu, augsti kvalificētiem darba meklētājiem ir labas iespējas atrast darbu ārvalstīs.

Ja Jūs plānojat sākt profesionālo karjeru, atrast jaunu darbu vai gūt apmācības iespēju citā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī un/vai Šveicē, ieskatieties tālākajās sadaļās vai attiecīgajās saitēs.

Pāreja no studenta dzīves uz profesionālo dzīvi ārvalstīs

Pāreja no skolas uz darba dzīvi ir nedrošs periods. Vai Jūs drīz beigsiet (vai esat beidzis/beigusi) mācības? Vai vēlaties doties strādāt citā EEZ valstī? Ja Jums ir svešvalodu iemaņas, spēja piemēroties, esat neatlaidīgs(-a) un motivēts(-a) pielāgoties gan jaunam darbam, gan jaunai valstij un kultūras videi, tad Jums ir vajadzīgais raksturojums starptautiskas karjeras uzsākšanai!

SEŠI SOĻI LĪDZ PROFESIONĀLAI KARJERAI ĀRVALSTĪS

Mainīt studentu dzīvi pret profesionālo dzīvi ārvalstīs var būt biedējoši. Turklāt pieteikšanās darbam nereti ir izaicinājums un laikietilpīgs piedzīvojums! Lai šo pāreju padarītu vieglāku, tālāk norādīti seši soļi ar noderīgiem ieteikumiem un padomiem, ko Jūs varētu ņemt vērā pirms pārcelšanās uz citu valsti. Lūdzu, uzklikšķiniet uz katra punkta un iepazīstieties ar attiecīgo lapu.

Ieteikumi un padomi...

Papildu informācija un iespējas, kas palīdzēs pārejas laikā no studentu dzīves uz darba dzīvi ārvalstīs, ir atrodamas citās tīmekļa vietnēs, uzklikšķinot uz sadaļas “Informācija un darbs augstskolu absolventiem” sadaļā “Līdzīgas saites”.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi: vairāk nekā 1000 EURES padomdevēju labprāt informēs Jūs un palīdzēs visos ar Eiropas darba tirgu saistītos jautājumos. Lūdzam vispirms sazināties ar EURES padomdevēju Jūsu dzīvesvietas valstī. Atrodiet visu EURES padomdevēju kontaktinformāciju, uzklikšķinot uz sadaļas „Sazināties ar EURES padomdevēju”.

Pētnieku karjera

Pētnieki var izmantot iespējas studēt vai strādāt citās dalībvalstīs, kā arī gūt informāciju Eiropas Pētnieku mobilitātes portālā. Jauna tīmekļa vietne – “EURAXESS – pētnieki kustībā” (ec.europa.eu/euraxess) – tagad ir pieejama ar plašāku pakalpojumu klāstu. Tas ir centralizēts informācijas pakalpojums pētniekiem, kas vēlas pilnveidot karjeru un personīgo attīstību, pārceļoties uz citām valstīm. Šis bezmaksas personalizētais pakalpojums Jums sniedz visaptverošu jaunāko informāciju par darba piedāvājumiem un finansēšanas iespējām katrā studiju jomā visā Eiropā. Tas kalpo arī kā pirmā pieturvieta jautājumiem par Jūsu tiesībām, kā arī uzziņām par pētniecības un finansēšanas iestādēm, un tajā ir pieejamas vairākas saites, kas noder pirms un pēc pārcelšanās. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet sadaļu “Saistītās tēmas”.

JŪSU IEVĒRĪBAI

Lūdzu, ņemiet vērā, ka EURES portāla sadaļā “Dzīvošana un darbs” pieejami papildu norādījumi katrai EURES dalībvalstij atsevišķi par faktu lapas sadaļā “Ieteikumi un padomi” minētajām tēmām.

Jūs varat atrast atbildes arī uz citiem jautājumiem par Eiropas Savienību un pilsoņu brīvu pārvietošanos, lai dzīvotu, studētu un strādātu citā dalībvalstī, EUROPA portālā.