Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)

Χρήσιμες συμβουλές

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία και προέρχονται από το χώρο των πανεπιστημίων και των πολυτεχνείων, αλλά και εν γένει σε όσους διαθέτουν υψηλά προσόντα: φοιτητές και αποφοίτους, καθηγητές και ερευνητές. Καθώς ορισμένοι τομείς απασχόλησης παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι εργασίας που κατέχουν υψηλά προσόντα έχουν πολύ καλές πιθανότητες εύρεσης μιας θέσης εργασίας στο εξωτερικό.

Αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία, να βρείτε νέα εργασία ή να αναζητήσετε ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης σε μια άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και/ή στην Ελβετία, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις παρακάτω ενότητες και τους σχετικούς συνδέσμους.

Μετάβαση από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή στο εξωτερικό

Η μετάβαση από τη σχολή στην εργασία μπορεί να είναι μια περίοδος αβεβαιότητας. Πρόκειται να ολοκληρώσετε (ή έχετε ήδη ολοκληρώσει) τις σπουδές σας και επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε σε μία άλλη χώρα του ΕΟΧ; Εάν έχετε γνώσεις ξένων γλωσσών, είστε ευέλικτοι, διαθέτετε αποφασιστικότητα και κίνητρα για να προσαρμοστείτε σε μια νέα εργασία, μια ξένη χώρα και ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον, τότε έχετε το κατάλληλο προφίλ για μια διεθνή καριέρα!

6 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η μετάβαση από την φοιτητική στην επαγγελματική ζωή μπορεί να αποβεί δύσκολη. Συχνά η φάση της υποβολής αιτήσεων εργασίας είναι μια  χρονοβόρα διαδικασία αλλά και μια εμπειρία γεμάτη προκλήσεις! Για την όσο το δυνατόν ομαλότερη εξέλιξη της μεταβατικής αυτής περιόδου, παρακάτω παρατίθεται λίστα 6 βημάτων με χρήσιμες "υποδείξεις & συμβουλές", την οποία και σας προτρέπουμε να συμβουλευθείτε πριν αποφασίσετε να μετακινηθείτε σε μια άλλη χώρα. Επιλέξτε την επικεφαλίδα που σας ενδιαφέρει και συμβουλευτείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Υποδείξεις & συμβουλές ...

Για περισσότερες πληροφορίες και ευκαιρίες που θα διευκολύνουν τη μετάβασή σας από την φοιτητική στην επαγγελματική ζωή στο εξωτερικό, παρακαλούμε συμβουλευτείτε άλλους δικτυακούς τόπους επιλέγοντας "Πληροφορίες και θέσεις εργασίας για αποφοίτους" στην επικεφαλίδα "Σχετικοί σύνδεσμοι".

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: περισσότεροι από 1000 σύμβουλοι EURES είναι πρόθυμοι να σας συμβουλεύσουν και να σας βοηθήσουν σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Κάντε το πρώτο βήμα και επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES στη χώρα διαμονής σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβούλων EURES επιλέγοντας την επικεφαλίδα "Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES".

Σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας

Οι ερευνητές μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες φοίτησης και εργασίας σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και από την Πύλη κινητικότητας των ευρωπαίων ερευνητών. Παράλληλα ένας νέος δικτυακός τόπος είναι πλέον διαθέσιμος, το EURAXESS - Researchers in motion (Ερευνητές εν κινήσει) προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα εργαλείο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης για τους ερευνητές που επιθυμούν να προάγουν την επαγγελματική και προσωπική τους ανέλιξη μετακινούμενοι σε μια άλλη χώρα. Σκοπός αυτής της δωρεάν, εξατομικευμένης υπηρεσίας είναι η παροχή αναλυτικών, ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις εργασίας και δυνατότητες χρηματοδότησης για κάθε τομέα σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο αναφοράς όσον αφορά τα δικαιώματά σας, καθώς και τα δικαιώματα των ιδρυμάτων έρευνας και χρηματοδότησης, ενώ επίσης διαθέτει διάφορους συνδέσμους για την εξυπηρέτησή σας πριν και μετά από την μετακίνησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τα "Σχετικά θέματα".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι η ενότητα "Διαβίωση και εργασία" της πύλης EURES παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για καθένα από τα κράτη μέλη του δικτύου EURES στα ενημερωτικά δελτία της ενότητας "Υποδείξεις & συμβουλές".

Μπορείτε επίσης να βρείτε απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών για τη διαμονή, τη φοίτηση και την εργασία σε ένα άλλο κράτος μέλος στην πύλη EUROPA.