Направо към основното съдържание
Лого
EURES

Препоръки и съвети

Разделът е предназначен за търсещите работа от университети и политехнически висши училища, както и за всички, които имат висше образование: студенти и дипломирани висшисти, преподаватели и изследователи. В конкретни държави от ЕС има търсене на работна ръка за определени сектори — поради това висококвалифицираните кандидати имат добри шансове да си намерят работа в чужбина.

Ако имате намерение да започнете професионална кариера, да намерите нова работа или възможност за обучение в друга страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и/или Швейцария, прегледайте разделите по-долу и съответните връзки.

Преход от студентския живот към професионален живот в чужбина

Преходът от училището към работата е период на несигурност. Скоро ли ще завършите (или сте завършили) обучението си? Искате ли да се преместите и да работите в друга страна от ЕИП? Ако знаете чужди езици, ако лесно се приспособявате, ако сте упорит (упорита) и мотивиран (мотивирана) да се адаптирате към нова работа и към нова страна и културна среда, вие сте подходящ (подходяща) да започнете международна кариера!

6 СТЪПКИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА В ЧУЖБИНА

Преходът от студентския живот към професионален живот в чужбина може да бъде плашещ. Самото кандидатстване за работа често е предизвикателно занимание, което поглъща много време! По-долу са изброени 6 стъпки с полезни „съвети и идеи“, които може би е редно да обмислите, преди да се преместите в друга страна, с цел да направите прехода по-плавен. Кликнете върху всяко заглавие и прегледайте съответната страница.

Съвети и идеи...

За допълнителна информация и възможности, които биха ви помогнали да осъществите прехода от студентския към професионалния живот, прегледайте други уебсайтове, като изберете „Информация и работни места за завършващи“ в „Свързани препратки“.

Не на последно място: повече от 1000 съветници на EURES са готови да ви консултират и да ви помогнат по всички въпроси, свързани с европейския пазар на труда. Започнете, като се свържете със съветник на EURES в страната ви на пребиваване. Данни за контакт със съветниците на EURES можете да намерите, като изберете „Свържете се със съветник от EURES“.

Изследователски кариери

Изследователите могат да се възползват от възможности за обучение или работа в други държави-членки, както и от Европейския портал за мобилност на изследователите. На разположение на потребителите е нов уебсайт — „EURAXESS - Мобилни изследователи“ — с разширен обхват на услугите. Това е „едно гише“ за изследователи, които се стремят да напреднат в кариерата и личното развитие чрез преместване в други страни. Целта на тази безплатна персонализирана услуга е да ви предостави обстойна и актуална информация за свободни работни места и възможности за финансиране във всички изследователски области в Европа. Друга нейна функция е да служи като първа отправна точка по въпросите на вашите права и правата на изследователски и финансиращи институции, както и да посочи препратки, които ще ви бъдат в помощ преди и след преместването. За допълнителна информация вижте „Свързани теми“.

БЕЛЕЖКА

Обърнете внимание, че раздел „Условия на живот и труд“ на портала EURES предоставя допълнителни подробности за отделните страни-членки на EURES в справочния раздел „Съвети и идеи“.

Отговори на други въпроси относно Европейския съюз и свободното движение на граждани с цел живот, учене и работа в друга държава-членка можете да намерите на портала EUROPA.