Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Čo vám prináša nový Europass?

Europass je bezplatný súbor online nástrojov a informácií na pomoc pri riadení jednotlivých etáp vo vzdelávaní a profesionálnom rozvoji.

Europass môžete využívať ako súbor nástrojov, aby ste si na jednom mieste vedeli zaznamenať svoje absolvované vzdelanie, zamestnania, osobné skúsenosti a dosiahnuté úspechy. Môžete si vytvoriť životopis a sprievodné listy v rôznych podobách, lepšie porozumieť tomu, ako prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie, resp. spravovať príslušné doklady a dokumenty.

Oboznámte sa so všetkými nástrojmi, ktoré vám Europass ponúka:

  • Profil Europass vám umožní opísať svoje zručnosti, nájsť zaujímavé možnosti na rozvoj vzdelania a odborných skúseností, spravovať svoje žiadosti a vytvoriť životopis a sprievodné listy v rôznych podobách,
  • Digitálne diplomy a osvedčenia Europass umožňujú prijímať a sprístupňovať digitálne doklady o dosiahnutom vzdelaní, diplomy a osvedčenia zo vzdelávacích a školiacich inštitúcií. Tento online systém je bezpečný a bezplatný;
  • Jednoduchý prenos údajov zo siete EURES na vytvorenie profilu Europass alebo naopak, prezerať si ponuky v sieti EURES,
  • Cenné informácie a odkazy na zodpovedné miesta na úrovni EÚ a na národnej úrovni, čo vám pomôže na ceste za vzdelaním alebo kariérou.

Aj vzdelávacie inštitúcie, mladí pracujúci, tvorcovia politík, kariérni poradcovia a zamestnávatelia tu nájdu služby Europass, ktoré im môžu byť nápomocné.

Spoznajte Europass a vydajte sa na cestu za pracovnou kariérou!

Urobte ďalší krok a vytvorte si profil Europass, aby ste službu Europass využili na maximum.