Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta13 Meitheamh 2017An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Aonach post nach bhfuil ach cliceáil ar chnaipe ar shiúl uait: Saineolaithe teicneolaíochta faisnéise ó gach cearn den Eoraip páirteach i Lá Fostaíochta Eorpach ar Líne na hÉireann

Samhlaigh gur cuardaitheoir poist thú a bhfuil cúlra agat i mbogearraí/teicneolaíocht faisnéise (TF) nó a bhfuil scileanna seirbhíse gnó agat agus tú ag iarraidh do ghairm a fhorbairt. Cá rachfá chun deiseanna nua a chuardach? Is beag seans go mbeifeá ag brabhsáil bileog ag aonach post. Ina ionad sin, is dóigh gur ar an Idirlíon a dhéanfá an chuid is mó de do thaighde, nó do thaighde go léir fiú.

A job fair just a click away: IT talent from all over Europe plugged-into Irish European Online Job Day
E(O)JD

Samhlaigh anois go bhféadfá freastal ar aonach post ar líne a chuimsíonn láithreoireachtaí cuideachta, folúntais, próiseas rianúil iarratais, agallaimh agus cruinnithe ar líne le fostóirí féideartha. Samhlaigh freisin nach bhfuil sé ach cliceáil ar chnaipe ar shiúl uait. Mar a tharlaíonn, is ann don aonach sin cheana féin.

Is ionann Laethanta Fostaíochta Eorpacha (ar Líne) agus sraith imeachtaí leanúnacha fuinniúla lena dtugtar cuardaitheoirí poist agus fostóirí le chéile chun deiseanna poist a chur chun cinn. Is cuma cé acu a reáchtáiltear iad ar an láthair nó ar líne, meaitseáiltear cuardaitheoirí poist le fostóirí i dtíortha Eorpacha eile ag aontaí earcaíochta ar fud na hEorpa. Faigheann rannpháirtithe comhairle phraiticiúil faoi mhaireachtáil agus obair thar lear freisin.

Agus tacaíocht dhíreach á fáil acu ón gCoimisiún Eorpach, rinne EURES Éireann/Seirbhís Fostaíochta Eorpaí na Roinne Coimirce Sóisialaí Lá Fostaíochta Eorpach (ar Líne) a reáchtáil an 4 Bealtaine 2017. Ba é “Cork where IT is @......check IT out” teideal an imeachta. Bhí an t-imeacht ar líne dírithe ar shaineolaithe TF agus Seirbhíse Gnó atá ann ar fud na hEorpa. Bhí sé mar aidhm leis saineolaithe Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) a mhealladh go Corcaigh, Éire, chun dul isteach sna cuideachtaí is fearr san earnáil - Apple, Dell, Google agus Logitech ina measc. (Féach cuideachtaí chun liosta iomlán a fháil de na cuideachtaí a d’fhreastail ar an imeacht).

An bhfuil tú ag teacht go Corcaigh?

Leag na heagraithe béim ar an bhfíric gur lonnaithe i gCorcaigh cheana féin atá 150 cuideachta eachtrach a fhostaíonn 28,500 duine faoi láthair. “Mar gheall ar an mbonn láidir atá uirthi cheana féin - a chuimsíonn cuideachtaí seanbhunaithe idirnáisiúnta agus cuideachtaí iontacha nua Éireannacha - agus mar gheall ar an dea-bhonneagar agus an dea-chaighdeán saoil atá le fáil inti, tá Corcaigh ina láthair tharraingteach do chuideachtaí agus do chuardaitheoirí poist araon”, a mhíníonn na Comhairleoirí áitiúla de chuid EURES. Tá deiseanna ar fáil duit i gCorcaigh, is cuma cé acu ba mhaith leat oibriú le mórchuideachta teicneolaíochta nó le cuideachta fhuinniúil nuathionscanta atá ag saothrú teicneolaíochtaí nua-aoise.

Ar líne agus san aon áit amháin

Bhí an t-imeacht ar siúl ar líne go hiomlán idir 10.00 agus 13.30 ar 4 Bealtaine agus craoladh go beo é. Is féidir leat an craoladh a rochtain ar líne anseo. Bhí deis ag cuardaitheoirí poist dul ar lorg post agus iarratas a dhéanamh orthu i bhfíor-am; dul i dteagmháil le fostóirí; agallaimh phoist a chur in áirithe; agus leas a bhaint as an bhfeidhm comhrá bheo chun ceisteanna a chur. Chomh maith leis sin, chuir EURES Éireann roinnt láithreoireachtaí ábhartha úsáideacha ar fáil do chuardaitheoirí poist ar an lá. Ceann amháin de na láithreoireachtaí sin ba ea ‘Do Chéad Phost EURES’, inar pléadh leis an tacaíocht airgeadais Eorpach atá ar fáil d’oibrithe taistil. Ba le ‘Maireachtáil agus Obair in Éirinn’ a pléadh i gceann de na láithreoireachtaí eile. Chuir fostóirí a riachtanais earcaíochta chun cinn trí fholúntais a fhoilsiú go díreach ar an ardán, agus leas á bhaint acu as an bhfeidhm lena ndéantar CVanna a scagadh agus a mheaitseáil go huathoibríoch, trí agallaimh ar líne a sceidealú agus a sheoladh ar an lá, agus trí sheisiún comhrá bheo a eagrú chun ceisteanna ó fhostaithe ionchasacha a fhreagairt.

Le tacaíocht dhíreach ón gCoimisiún Eorpach, ba é EURES Éireann/Seirbhís Fostaíochta Eorpach na Roinne Coimirce Sóisialaí a reáchtáil an Lá Fostaíochta Eorpach TFC ar Líne. Eagraíodh an t-imeacht mar chuid de mhórthionscnamh, mar atá an tSeachtain Fostaíochta Eorpach. Tá sé mar aidhm leis an tionscnamh feasacht a chothú ar na seirbhísí agus na tacaí atá ar fáil d’fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist trí Mhargadh Saothair na hEorpa. 

 

Naisc ghaolmhara:

Cork where IT is @......check IT out - leathanach an imeachta

Cork where IT is @......check IT out - postáil ar Facebook

EURES Éireann

#ICTJobsCork

#EURESJobDays

 

Léigh tuilleadh:

Aimsigh Comhairleoir EURES

Dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

EURES ar Google+

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Laethanta Fostaíochta/Imeachtaí
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.