Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta15 Meitheamh 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 3 nóiméad

Ní bhíonn sé rómhall riamh athoiliúint agus obair i dtír eile: Scéal Eddy Bomboko

Tar éis dó gairm a shaothrú mar amhránaí agus mar léiritheoir, chinn Eddy ón mBeilg tabhairt faoi athoiliúint mar chef agus é 38 mbliana d’aois. A bhuí le Comhairleoirí EURES, ní hé amháin gur éirigh leis a chuid oiliúna a chríochnú, ach d’éirigh leis obair i dtír eile freisin, rud a bhí sé ag iarraidh a dhéanamh ó bhí sé óg.

It’s never too late to reskill and work abroad: The story of Eddy Bomboko
EURES

Ní bhíonn sé rómhall riamh triail a bhaint as gairm nua

Cé gur mar amhránaí agus mar léiritheoir a thosaigh Eddy Bomboko a ghairm, chinn sé triail a bhaint as gairm nua tar éis dó roinnt blianta a chaitheamh i dtionscal an cheoil. “Nuair a bhí mé 38 mbliana d’aois, thuig mé nach éasca an rud é gairm ceoil a shaothrú sa Bheilg. Mar sin, chinn mé tabhairt faoi athoiliúint agus a éirí i mo chef,” arsa Eddy.

A bhuí le Actiris International (an rannóg soghluaisteachta idirnáisiúnta de chuid na Seirbhíse Fostaíochta Poiblí sa Bhruiséil, ar ball de EURES í freisin), chríochnaigh Eddy a chuid oiliúna agus, laistigh de mhí amháin, d’aimsigh sé post sa Bhruiséil.

An-fhonn air taithí oibre idirnáisiúnta a fháil

Lá amháin, fuair an chef óg ríomhphost ó Chomhairleoir EURES ó Actiris International faoi dheis an-spéisiúil sa Fhrainc. “Cúrsa oiliúna sé mhí ag an ionad saoire darb ainm Club Med in Haute-Savoie a bhí ann. Ós rud é go raibh fonn orm obair i dtír eile ó bhí mé óg, rinne mé iarratas láithreach. Bhí sé ina dheis iontach freisin níos mó a fhoghlaim faoin dóigh a n-oibríonn bialanna sa Fhrainc.”

Dúirt Eddy gur imir EURES ról lárnach mar idirghabhálaí idir é féin agus an fostóir. Bhí Actiris International i gceannas ar an agallamh poist a eagrú agus ar iarrthóirí a ghearrliostú don fhostóir.

“Gan a gcuid cúnaimh, ní bheinn in ann an deis seo a aimsiú,” arsa an chef óg. Ag féachaint siar dó, cuimhníonn Eddy go raibh an próiseas earcaíochta an-tapa.

“Thug an Comhairleoir ó EURES cuireadh dom dul chuig oifig Actiris chun agallamh a dhéanamh le Club Med. Nuair a bhain mé an oifig amach, bhí thart ar dheichniúr iarrthóirí eile ann. Le linn m’agallaimh, dúirt an fostóir gur shíl sé go raibh mo CV an-spéisiúil mar gheall ar mo chúlra mar ealaíontóir. D’inis an fostóir dom go mbeadh sé i dteagmháil liom go luath ach gur cheart dom tosú ag ullmhú chun bogadh chuig an bhFrainc.”

Tábhacht na taithí idirnáisiúnta

Tar éis dó roinnt taithí a ghnóthú sa Fhrainc, tá an chef óg réidh anois lena chéad eachtra eile. Creideann sé go bhfuil taithí oibre idirnáisiúnta fíor-riachtanach maidir le dul chun cinn gairme: “Cuireann sí a lán deiseanna ar fáil duit. San am i láthair, mar shampla, táim ag an gcéim roghnúcháin deiridh do phost ar an gCongó. Creidim gur chabhraigh mo thaithí in Club Med go mór liom an chéim sin a bhaint amach.”

Creideann Eddy nach éasca an rud é obair i dtír eile. “Is gá duit aibíocht ar leith a bheith agat. Is é sin le rá, is gá duit bheith réidh le bheith ar shiúl ó do theaghlach ar feadh tamaill. Tá sé tábhachtach tacaíocht a fháil ó dhaoine eile agus is cinnte go dteastaíonn dúil san eachtraíocht uait freisin.”

An bhfuil fonn ort dul ag eachtraíocht i dtír eile?  Beag beann ar an bpaindéim, tá Comhairleoirí EURES réidh le comhairle agus tacaíocht a thabhairt do chuardaitheoirí poist ionas gur féidir leo deiseanna a aimsiú ar fud na hEorpa. Téigh i dteagmháil le deasc chabhrach EURES chun tús a chur leis an bpróiseas inniu.

 

Naisc ghaolmhara:

Actiris International

Deasc Chabhrach EURES

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.