Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta15 Iúil 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Conas agallamh poist rathúil ar líne a eagrú

Mar gheall ar COVID-19 b’éigean do go leor fostóirí agallaimh poist a reáchtáil ar líne. Maidir leo siúd nach bhfuil cur amach acu ar an bpróiseas, d’fhéadfadh sé a bheith scáfar déileáil leis na gnéithe sóisialta agus teicneolaíochta atá i gceist. Seo iad ár gcuid leideanna maidir le hagallamh poist rathúil ar líne a eagrú.

How to organise a successful online job interview
Unsplash

1.Bunaigh nós imeachta agus cuir é sin in iúl go soiléir

Áirithigh gur bunaíodh nós imeachta maidir le hagallaimh ar líne agus gur cuireadh é sin in iúl go soiléir do bhaill den fhoireann earcaíochta, agus d’iarrthóirí araon. D’fhéadfadh doiciméad foirne roinnte a bheith san áireamh anseo ina sonraítear athruithe tábhachtacha maidir le hagallaimh a bhogadh ar líne, mar shampla, nó nóta i bhfógraí poist a thugann le fios go ndéanfar agallaimh le haghaidh post go digiteach. D’fhéadfadh dea-chleachtas agallaimh a bheith ábhartha freisin, amhail fógraí teileafóin agus ríomhaireachta a mhúchadh, agus leideanna neamhbhriathartha a mheabhrú (teagmháil súl tríd an gceamara, léiriú aghaidhe, etc.). Tríd an bpróiseas a dhoiciméadú agus a chur in iúl ar an mbealach seo cuideofar le mearbhall agus cur isteach a íoslaghdú d’agallóirí agus d’agallaithe araon.

2.Seol treoracha céim ar chéim d’iarrthóirí

Seol treoracha céim ar chéim d’iarrthóirí don phróiseas agallaimh ar líne i bhfad roimh ré. I bhfianaise líon fairsing d’ardáin fhíschomhdhála atá ar fáil, d’fhéadfadh nach bhfuil cur amach ag cuid acu ar do rogha-ardán. Cuir san áireamh comhartha ar aon bhogearraí a bhféadfadh a bheith le híoslódáil acu, chomh maith le haon riachtanais maidir le hainm úsáideora agus pasfhocal. Is deis mhaith é seo freisin chun ionchais d’fhoirne a leagan amach maidir le hagallaimh iarrthóirí. An iarrfaidh agallóirí sampla oibre, mar shampla, nó an iarrfaidh siad ar iarrthóirí triail scríofa a dhéanamh? Cén t-am a gcuirfear tús leis an agallamh agus cén t-am a gcríochnófar é, agus cé a bheidh á óstáil?

Smaoinigh ar iarraidh ar iarrthóirí a bheith páirteach ina n-agallaimh cúpla nóiméad níos luaithe lena áirithiú go bhfuil gach rud ag obair i gceart. Mar bheart réamhchúraim, d’fhéadfá uimhir theileafóin chúltaca a sholáthar ar féidir le hiarrthóirí teacht ort, agus d’fhéadfá a mholadh dóibh déanamh amhlaidh.

3.Déan cleachtadh

Mol d’agallóirí agallamh cleachtaidh a óstáil le comhghleacaí roimh na cruinnithe a bheidh acu le hiarrthóirí. D’fhéadfaí fadhbanna nascachta míchlú a tharraingt ar do chuideachta, mar sin ba chóir d’agallóirí a áirithiú go bhfuil siad eolach ar an teicneolaíocht atá i gceist roimh ré. Ar an mbealach sin bheadh am ann aon fhadhbanna a fhiosrú agus a réiteach. Áirítear leis seo seiceáil go bhfuil micreafón, ceamara gréasáin, fuaim agus nasc idirlín a ríomhaire ag obair i gceart.

4.Déan obair leantach

Tar éis duit agallamh ar líne a óstáil, déan obair leantach trí nóta a sheoladh chuig an iarrthóir chun do bhuíochas a ghabháil leo as a gcuid ama. B’fhéidir gur mhaith leat freisin aiseolas a iarraidh ar an bpróiseas agallaimh: cad a d’oibrigh go maith, agus cad a d’fhéadfadh a bheith níos fearr? Leis sin, beidh tú in ann an t-eispéireas a fheabhsú d’iarrthóirí amach anseo.

Más ábhartha, cuir iarrthóirí ar an eolas maidir leis na chéad chéimeanna eile a d’fhéadfadh a bheith ann, lena n-áirítear cá fhad go dtí go gcuirfear na torthaí in iúl dóibh, agus maidir le haon agallaimh bhreise, measúnuithe breise nó seiceálacha cúlra breise a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil.

Tá súil againn go mbeidh na leideanna seo ina gcabhrú leat agallamh poist rathúil ar líne a eagrú!

Le tuilleadh comhairle a fháil maidir le déileáil le tionchar na paindéime ar shaol na hoibre, féach ar ár seacht bpríomhleid chun imní a laghdú faoi fhilleadh ar an oifig.

 

Naisc ghaolmhara:

Na 7 bpríomhleid chun imní a laghdú faoi fhilleadh ar an oifig

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtNuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachtaTreochtaí earcaíochta
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.