Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия15 Юли 2021 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Как да организираме успешно онлайн интервю за работа

COVID-19 принуди много работодатели да започнат да провеждат интервютата си онлайн. За тези, които не са наясно с процеса, ориентирането както от социална, така и от технологична гледна точка може да е плашещо. Разгледайте нашите съвети за организиране на успешно онлайн интервю за работа.

How to organise a successful online job interview
Unsplash

1.Създайте процедура и ясно я оповестете

Уверете се, че е създадена процедура за онлайн интервюта и че тя е ясно оповестена както сред членовете на вашия екип за набиране на персонал, така и сред кандидатите. Това може да включва например документ, споделен с персонала, в който подробно се описват важните промени, довели до преминаване към онлайн интервюта или забележка в обявите за работа, чрез която се дава информация, че интервютата за дадена позиция ще се провеждат в онлайн среда. Най-добрите практики във връзка с интервютата, като изключване на звука на телефона и известията на компютъра, както и запомняне на невербални сигнали (контакт с очи през камерата, изражение на лицето и др.) също могат да бъдат от полза. Документирането и оповестяването на процеса по този начин ще помогне да се сведат до минимум объркването и смущението както за интервюиращите, така и за интервюираните лица.

2.Изпратете на кандидатите подробни инструкции

Изпратете на кандидатите подробни инструкции за процеса на онлайн интервюиране с достатъчно дълго предизвестие. Поради големия брой платформи за видеоконферентни връзки, някои кандидати може да не са запознати с избраната от вас платформа. Включете указание за всеки софтуер, който може да се наложи да бъде изтеглен, както и всички изисквания за потребителско име и парола. Това също е добра възможност да очертаете очакванията на вашия екип относно интервютата с кандидати. Възможно ли е интервюиращите да поискат пример от предишни проекти на кандидатите или ще ги помолят да се явят на писмен тест? В колко часа ще започне и завърши интервюто и от кой ще бъде домакин?

Помислете за това да поискате от кандидатите да се свържат с платформата за провеждане на техните интервюта няколко минути по-рано, за да се гарантира, че всичко работи правилно. Като предпазна мярка можете да предоставите и допълнителен телефонен номер, на който кандидатите могат да се свързват с вас, както и да им предложите да предоставят свой допълнителен телефонен номер за връзка.

3.Пробно интервю

Насърчавайте интервюиращите лица да организират пробно интервю с колега преди срещите им с кандидати. Проблеми с връзката могат да се отразят зле на вашата компания, така че интервюиращите трябва предварително да се запознаят с използваната технология, като осигурят време за отстраняване и разрешаване на проблемите. Това включва проверка дали микрофонът, уебкамерата, аудио и интернет връзката на техните компютри са изправно функциониращи.

4.Последващи действия

След като онлайн интервюто приключи, вашите последващи действия трябва да включват изпращане на лично съобщение до кандидата, за да му благодарите за отделеното от него време. Освен това можете да решите да поискате обратна връзка относно процеса на интервюиране: кои са били добрите страни и кое може да бъде подобрено? Това ще ви даде възможност да повишите удовлетвореността на бъдещите кандидати.

Ако е приложимо, уведомете кандидатите за всички предстоящи етапи, включително кога могат да научат дали успешно са преминали интервюто и дали могат да бъдат изискани някакви допълнителни интервюта, оценки или проверки на личните им досиета.

Надяваме се тези съвети да ви помогнат успешно да организирате онлайн интервю за работа!

За повече съвети за справяне с въздействието на пандемията върху света на труда, вижте нашите седем най-добри съвета за намаляване на тревожността, свързана с връщането на работа в офиса.

 

Връзки по темата:

Седемте най-добри съвета за намаляване на тревожността, свързана с връщането на работа в офиса

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Бизнес /ПредприемачествоНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаТенденции при набиране на персонал
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.