Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok1. septembra 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Ako motivovať zamestnancov, aby sa po pandémii COVID-19 vrátili do práce

Pandémia bola náročná pre zamestnávateľov, ale najmä pre zamestnancov. Neistota zamestnania, režimy skráteného pracovného času a obavy o zdravie znížili motiváciu tisícov pracovníkov v Európe. Pripravili sme niekoľko tipov pre zamestnávateľov, ako zlepšiť morálku zamestnancov.

How to motivate employees returning to work after COVID-19
Unsplash

Zmerajte motiváciu zamestnancov prieskumom

Monitorovanie duševného zdravia zamestnancov je kľúčom k produktívnej a motivovanej pracovnej sile. Veľa zamestnancov uvádza úzkosť z návratu do práce v dôsledku stresu, ktorý vyvolala pandémia. Niektorí zamestnanci možno prekonali ochorenie COVID-19, pre iných môže byť návrat do kancelárie po mesiacoch domácej izolácie stresujúci.

Preto sa odporúča položiť zamestnancom niekoľko otázok, aby ste získali prehľad o ich emóciách a identifikovali prípadné neistoty alebo obavy v súvislosti s návratom do práce. Prieskum možno doplniť aj individuálnymi pohovormi a vytvoriť si ucelenejší obraz. Na základe výsledkov môžete určiť ciele podľa aktuálnych schopností zamestnancov bez rizika, že sa ich motivácia ešte zhorší.

Stanovte krátkodobé ciele

Zaočkovanosť sa síce zvyšuje, ale zamestnávatelia by nemali zabúdať na to, že Európa je ešte stále v núdzovom stave v dôsledku pandémie. Keďže situácia sa zo dňa na deň môže veľmi rýchlo zmeniť, dôležité je, aby zamestnávatelia stanovili svojim zamestnancom krátkodobé ciele (napr. mesačné alebo štvrťročné).

Tento prístup má dve základné výhody. Po prvé, stanovenie krátkodobých cieľov pre zamestnancov umožní podniku zachovať si flexibilitu a rýchlo sa prispôsobiť neočakávaným zmenám. Po druhé, zamestnancom umožní rýchlejšie dosiahnuť výsledky a získať uznanie. Takéto tzv. rýchle úspechy môžu priaznivo vplývať na morálku a motiváciu zamestnancov a povzbudiť ich dôveru vo vlastné schopnosti.

Stanovte malé a realistické bonusové ciele

Bonusový cieľ je doplňujúci cieľ, ktorý stanovíte zamestnancom pre prípad, že presiahnu svoj pôvodný cieľ. Hoci takéto ciele predstavujú vynikajúci spôsob, ako udržať produktivitu podniku, neodporúča sa dať zamestnancom viacero ambicióznych bonusových cieľov ihneď po návrate do práce. Začnite v malom a dbajte o to, aby boli bonusové ciele realistické, aby ste predišli skorému vyhoreniu. Keď si zamestnanci začnú zvykať na pracovné tempo, postupne môžete ciele zvyšovať.

Podporujte morálku spoločnými cieľmi

Ešte nikdy nebola účasť zamestnancov na určovaní cieľov taká dôležitá ako teraz. Zapojením tímu do definovania vlastných cieľov môže podnietiť jeho angažovanosť. Navyše ako zamestnávateľ konáte transparentnejšie.

Okrem zapojenia tímu do definovania cieľov môžete určiť aj spoločné ciele pre rôzne tímy, aby ste podporili tímovú prácu a spoluprácu. Po mesiacoch práce z domu zamestnanci možno stratili kontakt s niektorými kolegami, preto je to pre nich vynikajúci spôsob, ako si obnoviť pracovné vzťahy.

Obmedzenia sa postupne uvoľňujú a zamestnanci sa pripravujú na návrat na pracovisko, pričom zrejme premýšľajú nad tým, ako to bude celé prebiehať. Ponúkame vám štyri hlavné tipy, ako prijať zamestnancov opäť na pracovisku.

 

Súvisiace odkazy:

Štyri tipy, ako prijať zamestnancov opäť na pracovisku po skončení pandémie COVID-19

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSprávy z trhu práce/správy o mobilite
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.