Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy1 września 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Jak motywować pracowników wracających do pracy po pandemii COVID-19

Pandemia mocno dotknęła przedsiębiorstwa, a w szczególności pracowników. Niepewność zatrudnienia, programy przestojów ekonomicznych i obawy o zdrowie wpłynęły na osłabienie motywacji tysięcy pracowników w Europie. Przygotowaliśmy kilka wskazówek dla pracodawców, jak wzmocnić morale pracowników.

How to motivate employees returning to work after COVID-19
Unsplash

Sprawdź motywację swoich pracowników za pomocą ankiety

Ważnym czynnikiem wpływającym na produktywność i motywację pracowników jest obserwowanie ich zdrowia psychicznego. Wielu z nich odczuwa niepokój związany z powrotem do pracy, spowodowany stresem wywołanym pandemią. Być może niektórzy odczuli skutki COVID-19 osobiście, zaś dla innych powrót do biura po miesiącach samoizolacji jest źródłem stresu.

Z tego względu warto sprawdzić, jakie emocje towarzyszą pracownikom, i zidentyfikować ich wątpliwości lub obawy związane z powrotem do pracy. Ankietę można również uzupełnić o spotkania indywidualne, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz sytuacji. Wyniki pozwolą wyznaczyć cele odpowiadające aktualnym możliwościom pracowników, bez ryzyka dalszego spadku ich motywacji.

Określ cele krótkoterminowe

Chociaż wskaźnik liczby szczepień wzrasta, przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że Europa nadal znajduje się w stanie zagrożenia pandemią. Sytuacja może ulec zmianie z dnia na dzień, dlatego pracodawcy powinni wyznaczać swoim pracownikom krótkoterminowe cele (np. miesięczne lub kwartalne).

Podejście to przynosi dwojakie korzyści. Po pierwsze, ustalenie krótkoterminowych celów dla pracowników pozwala przedsiębiorstwu zachować elastyczność i szybko dostosować się do nieoczekiwanych zmian. Po drugie, pozwoli ono pracownikom szybciej osiągać wyniki i zdobywać uznanie. Takie „szybkie sukcesy” mogą pozytywnie wpłynąć na morale i motywację pracowników, dając im wiarę we własne możliwości.

Wyznaczaj proste i realistyczne cele cząstkowe

Cel cząstkowy to dodatkowy cel, który możesz wyznaczyć swoim pracownikom, jeżeli uda im się zrealizować cel początkowy. Jest to doskonały sposób na utrzymanie produktywności przedsiębiorstwa, jednak lepiej nie stawiać pracownikom zbyt wielu ambitnych celów cząstkowych po powrocie do pracy w biurze. Najlepiej zacząć od prostych celów i stawiać je realistycznie, aby uniknąć wczesnego efektu wypalenia. Kiedy pracownicy zaczną przyzwyczajać się do obciążenia pracą, można stopniowo zwiększać stawiane im cele.

Popraw morale dzięki wspólnym celom

Włączenie pracowników w wyznaczanie wspólnych celów jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki temu możesz sprawić, że zespół będzie bardziej zaangażowany w swoją pracę. Nie wspominając już o tym, że wzmocni to Twoją przejrzystość jako pracodawcy.

Poza zaangażowaniem wszystkich pracowników w wyznaczanie celów warto również określić wspólne cele dla poszczególnych zespołów, aby usprawnić pracę zespołową i współpracę. Po wielu miesiącach pracy w domu pracownicy mogli stracić kontakt z niektórymi kolegami, więc jest to świetny sposób na odnowienie ich relacji zawodowych.

W miarę łagodzenia ograniczeń pracownicy przygotowują się, aby wrócić do miejsc pracy, i być może zastanawiają się, jak to będzie wyglądać. Przedstawiamy nasze cztery najbardziej przydatne wskazówki, jak powitać pracowników z powrotem w miejscu pracy.

 

Powiązane linki:

Cztery wskazówki, jak powitać pracowników z powrotem w miejscu pracy po pandemii COVID-19

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.