Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet1 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Kif timmotiva lill-impjegati li jerġgħu lura għax-xogħol wara l-COVID-19

Il-pandemija kienet diffiċli għan-negozji u l-impjegati b’mod partikolari. In-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi, l-iskemi ta’ assenza bil-permess, u t-tħassib dwar is-saħħa naqqsu l-motivazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema fl-Ewropa. Ħejjejna ftit suġġerimenti għall-impjegaturi biex tingħata spinta lill-moral tal-impjegati.

How to motivate employees returning to work after COVID-19
Unsplash

Evalwa l-motivazzjoni tal-impjegati tiegħek bi stħarriġ

Il-monitoraġġ tas-saħħa mentali tal-impjegati tiegħek huwa essenzjali biex ikun hemm forza tax-xogħol produttiva u motivata. Ħafna impjegati jirrapportaw ansjetà minħabba r-ritorn għax-xogħol ikkawżata minn stress iġġenerat mill-pandemija. Xi impjegati setgħu ġew affettwati personalment mill-COVID-19, filwaqt li oħrajn jafu jsibu r-ritorn għall-uffiċċju stressanti wara xhur ta’ awtoiżolament.

Minħabba dan, hija idea tajba li tevalwa dawn l-emozzjonijiet u tidentifika kwalunkwe nuqqas ta’ sigurtà jew ansjetà fost il-persunal tiegħek dwar ir-ritorn għax-xogħol. Dan l-istħarriġ jista’ jiġi kkomplementat ukoll minn laqgħat individwali biex ikollok stampa aktar ċara. Ir-riżultati se jippermettulek tistabbilixxi għanijiet skont il-kapaċitajiet attwali tal-impjegati tiegħek mingħajr ma tirriskja li tkompli tnaqqas il-motivazzjoni tagħhom.

Stabbiliment ta’ għanijiet għal żmien qasir

Jista’ jkun veru li r-rati tat-tilqim qegħdin jiżdiedu, iżda n-negozji m’għandhomx jinsew li l-Ewropa għadha fi stat ta’ emerġenza pandemika. Peress li l-affarijiet xorta jistgħu jinbidlu ħesrem mil-lum għall-għada, huwa importanti li l-impjegaturi jistabbilixxu miri għal żmien qasir għall-persunal tagħhom (eż. kull xahar jew kull tliet xhur).

Dan l-approċċ huwa ta’ benefiċċju b’żewġ modi. L-ewwel nett, l-istabbiliment ta’ miri għal żmien qasir għall-impjegati tiegħek jippermetti lin-negozju tiegħek jibqa’ flessibbli u jadatta malajr għal bidliet mhux mistennija. U t-tieni nett, dan se jippermetti lill-impjegati tiegħek jiksbu riżultati u jiksbu rikonoxximent aktar malajr. Tali “rebħiet rapidi” jistgħu jaffettwaw il-moral u l-motivazzjoni tal-persunal tiegħek b’mod pożittiv, u jagħtuhom fiduċja fil-ħiliet tagħhom stess.

Stabilixxi għanijiet estiżi żgħar u realistiċi

Għan estiż huwa għan addizzjonali li tistabbilixxi għall-ħaddiema tiegħek f’każ li jaqbżu l-għan inizjali tagħhom. Għalkemm dawn huma mod tajjeb ħafna biex iżżomm in-negozju tiegħek produttiv, ikun aħjar jekk ma tagħtix lill-persunal tiegħek diversi għanijiet estiżi ambizzjużi ftit wara r-ritorn tagħhom fl-uffiċċju. Ibda biż-żgħir u żomm l-għanijiet estiżi tiegħek realistiċi sabiex tevita eżawriment bikri. Hekk kif l-impjegati tiegħek jibdew jidraw l-ammont ta’ xogħol tagħhom, tista’ gradwalment iżżid l-għanijiet.

Agħti spinta lill-moral b’miri kondiviżi

L-involviment tal-impjegati tiegħek fid-definizzjoni tal-għanijiet tagħhom qatt ma kien aktar importanti milli hu bħalissa. Billi tinvolvi lit-tim tiegħek fl-istabbiliment tal-miri tagħhom stess, tista’ tgħinhom isiru aktar investiti f’xogħolhom. Barra minn hekk, dan se jżid it-trasparenza tiegħek bħala impjegatur.

Minbarra li tinvolvi lit-tim fl-istabbiliment tal-għanijiet, tista’ wkoll tistabbilixxi miri kondiviżi għal timijiet differenti biex tingħata spinta lix-xogħol f’tim u l-kollaborazzjoni. Wara xhur ta’ xogħol mid-dar, l-impjegati tiegħek jaf ikunu tilfu l-konnessjoni ma’ xi wħud mill-kollegi tagħhom, għalhekk dan huwa mod tajjeb ħafna biex jerġgħu jqanqlu r-relazzjonijiet tax-xogħol tagħhom.

Hekk kif ir-restrizzjonijiet jibdew jonqsu, l-impjegati qed iħejju rwieħhom biex jirritornaw fil-post tax-xogħol u jistgħu jkunu qed jistaqsu kif se tkun is-sitwazzjoni. Dawn huma l-aqwa erba’ suġġerimenti tagħna biex nilqgħu l-persunal lura fuq il-post tax-xogħol tagħhom.

 

Links relatati:

Erba’ suġġerimenti biex nilqgħu l-persunal lura fuq il-post tax-xogħol wara l-COVID-19

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjieg Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.