Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta1 Meán Fómhair 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Conas fostaithe a spreagadh maidir le filleadh ar an obair tar éis COVID-19

Bhí deacrachtaí ag gnólachtaí agus ag fostaithe go sonrach mar gheall ar an bpaindéim. Tháinig laghdú ar spreagadh na mílte oibrí san Eoraip mar gheall ar éiginnteacht i ndáil le poist, scéimeanna scoir agus ábhair imní maidir leis an tsláinte. Tá roinnt leideanna ullmhaithe againn d’fhostóirí chun borradh a chur faoi mheanma a gcuid fostaithe.

How to motivate employees returning to work after COVID-19
Unsplash

Déan spreagadh d’fhostaithe a thomhas trí shuirbhé a dhéanamh

Tá sé ríthábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar mheabhairshláinte d’fhostaithe chun go mbeidh fórsa saothair táirgiúil agus spreagtha agat. Maíonn go leor fostaithe go bhfuil imní orthu maidir le filleadh ar an obair agus strus paindéime is cúis leis sin. B’fhéidir go raibh tionchar pearsanta ag COVID-19 ar roinnt fostaithe, agus b’fhéidir go bhfuil strus ar fhostaithe eile maidir le filleadh ar an oifig tar éis míonna d’fhéinleithlisithe.

Sin é an fáth gur smaoineamh maith é na mothúcháin sin a thomhas agus aon easpa muiníne nó aon ábhar imní i measc d'fhoireann maidir le filleadh ar an obair a aithint. Is féidir an suirbhé seo a chomhlánú freisin i gcruinnithe duine le duine chun scéal níos doimhne a fháil. Leis na torthaí, beidh tú in ann spriocanna a shocrú de réir cumas reatha d’fhostaithe gan aon riosca a bheith ann go laghdófar tuilleadh an spreagadh atá acu.

Spriocanna gearrthéarmacha a shocrú

Cé go bhfuil méadú ag teacht ar rátaí vacsaínithe, ba chóir do ghnólachtaí a thuiscint go bhfuil an Eoraip fós i staid éigeandála paindéime. Toisc gur féidir cúrsaí a athrú go han-tapa thar oíche, tá sé tábhachtach go socróidh fostóirí spriocanna gearrthéarmacha dá bhfoireann (e.g. go míosúil nó go ráithiúil).

Tá an cur chuige seo tairbheach ar dhá bhealach. Ar an gcéad dul síos, trí spriocanna gearrthéarmacha a shocrú do d'fhostaithe, is féidir le do ghnólacht a bheith solúbtha i gcónaí agus cur in oiriúint go tapa maidir le hathruithe gan choinne. Agus ar an dara dul síos, cuirfidh sé seo ar chumas d’fhostaithe torthaí a bhaint amach agus aitheantas a fháil níos tapúla. Is féidir le ‘buanna tapa’ den chineál sin tionchar dearfach a imirt ar mheanma agus ar spreagadh na foirne, rud a thugann muinín dóibh as a gcumais féin.

Spriocanna stráice beaga agus réalaíocha a shocrú

Is sprioc stráice é sprioc breise a shocraíonn tú le haghaidh d’oibrithe i gcás go sáraíonn siad an sprioc tosaigh a tugadh dóibh. Cé gur bealach iontach iad seo chun do ghnólacht a choinneáil táirgiúil, is fearr gan ilspriocanna stráice uaillmhianacha a thabhairt don fhoireann go luath tar éis dóibh filleadh ar an oifig. Bíodh spriocanna stráice beaga agat ar dtús agus coinnigh iad réalaíoch chun cloíteacht luath a sheachaint. De réir mar a bhíonn cleachtadh ag d’fhostaithe leis an ualach oibre atá acu, is féidir leat na spriocanna a mhéadú de réir a chéile.

Borradh a chur faoin meanma trí spriocanna comhroinnte a úsáid

Tá sé níos tábhachtaí ná mar a bhí riamh go mbíonn d’fhostaithe páirteach maidir lena spriocanna féin a shainmhíniú. Trí pháirt a thabhairt do d’fhoireann chun a spriocanna féin a shocrú, is féidir leat cabhrú leo infheistiú tuilleadh ina gcuid oibre. Ina theannta sin, cuirfidh sé sin le do thrédhearcacht mar fhostóir.

Chomh maith le páirt a ghlacadh don fhoireann maidir le spriocanna a shocrú, is féidir leat comhspriocanna a shocrú d’fhoirne éagsúla chun borradh a chur faoi obair foirne agus faoi chomhoibriú. Tar éis dóibh míonna a chaitheamh ar obair ón mbaile, b’fhéidir gur chaith d’fhostaithe nasc le cuid dá gcomhghleacaithe, mar sin is bealach iontach é seo dóibh a gcaidreamh oibre a athmhúscailt.

De réir mar a mhaolaítear srianta, tá fostaithe ag ullmhú don fhilleadh ar an áit oibre agus tá seans ann go bhfuil siad éiginnte faoin gcuma a bheidh air sin. Is iad seo a leanas na ceithre phríomhleid atá againn le haghaidh baill foirne a thabhairt ar ais ina n-áit oibre.

 

Naisc ghaolmhara:

Ceithre leid le haghaidh baill foirne a thabhairt ar ais ina n-áit oibre tar éis COVID-19

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtNuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.