Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article22 desember 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

Hvordan sikre de ansattes velferd under covid-19

Under pandemien har det vært mye snakk om arbeidstakeres velferd i forbindelse med at arbeidstakere i hele verden har måttet jobbe hjemmefra og har måttet finne en ny balanse mellom arbeid og fritid. Les våre fem beste tips om hvordan arbeidsgiverne kan bidra til at de ansatte kommer seg trygt gjennom krisen.

How to foster wellbeing among employees post COVID-19
How to foster wellbeing among employees post COVID-19
EURES
 1. Sørg for at de ansatte føler seg trygge

Mange er litt engstelige ved tanken på å gå ut av huset og være med større grupper av mennesker nå under pandemien. Det er viktig ikke bare å berolige de ansatte, men også å sikre at de rette rutinene er på plass slik at de føler seg trygge når de faktisk kommer på arbeidsplassen og skal jobbe. Dette kan for eksempel være et system for å reservere arbeidspult, en begrensning på antallet ansatte som kan møte samtidig, ha antibac og munnbind tilgjengelig, rengjøre lokalene grundig hver dag, gi de ansatte muligheten til å jobbe der de ønsker, og spørre hvilke ønsker de har for tiden framover med hensyn til jobben.

 1. Lytt til de ansatte

Den letteste måten å finne ut hvordan noen har det, er ved å snakke direkte med dem. Jevnlige oppdateringsmøter – på nettet eller med frammøte – kan gjøre arbeidsdagen mye bedre for de ansatte. En hyggelig samtale vil gi de ansatte mulighet til å fortelle om eventuelle problemer de opplever, og vil være en anledning for deg til å bidra til å finne en løsning før problemet blir verre. Hvis de ansatte føler seg trygge på at deres bekymringer blir tatt på alvor, vil de føle seg mye bedre, og det vil også bidra til å øke motivasjonen. Andre måter å finne ut hvordan folk har det, kan være anonyme spørreundersøkelser, gruppediskusjoner og tilbakemeldingsskjemaer.

 1. Skape og fremme muligheter for ansatte til å søke råd

En ansatt som får problemer på jobben eller hjemme, kan trenge noen å snakke med. Tenk på om det ikke er mulig å etablere en egen velferdsgruppe av frivillige som de ansatte kan henvende seg til om de trenger en fortrolig samtale og veiledning. De ansatte vil ikke nødvendigvis føle seg vel med å snakke med en i sin egen gruppe, så pass på at velferdsgruppen består av personer fra forskjellige avdelinger. Får medlemmene av denne gruppen et velferdskurs, vil de også stå bedre rustet til å støtte andre og gi bedre råd.

 1. Prioriter psykisk helse

I dag snakker man mer åpent om psykisk helse og velferd på arbeidsplassen. Mange arbeidsgivere har iverksatt tiltak for at dette skal bli prioritert og tar det med i sine prosedyrer, for eksempel ved å si at psykisk helse og velferd kan være gyldig fraværsgrunn en dag, og ved å innføre tiltak for å opprettholde velferden. Dette kan omfatte tilbud om støtte i form av veiledning til personer som strever. Å fremme velferd og øke oppmerksomheten om dette temaet på jobb kan bidra til å forebygge psykisk sykdom og gjøre sitt til at de ansatte føler seg både tryggere og mer tilfreds.

 1. Godta endringene pandemien har ført med seg

Pandemien har skapt mange forandringer, spesielt i arbeidslivet. Mange ansatte har følt på usikkerhet, men for mange virksomheter har pandemien også skapt utviklingsmuligheter. Hvis driften må omorganiseres, skifte fokus eller gjenoppbygges, kan dette i seg selv være spennende og gi de ansatte nye muligheter. Klarer de å godta endringene og tilpasse seg, vil de føle motivasjon i stedet for bekymring og vil da kunne løfte blikket og se framover. Når man gjør det beste ut av endringene, vil dessuten organisasjonen stå bedre rustet for framtiden, for eksempel ved å fortsette å bruke nettbaserte plattformer effektivt og tilby fleksible eller hybride arbeidsordninger.

Mer om personaladministrasjon gjennom covid-19 finner du under Hvordan motivere ansatte til å vende tilbake til arbeidet etter covid-19.

 

Relevante lenker:

Hvordan motivere ansatte til å vende tilbake til arbeidet etter covid-19

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Råd og tips
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.