Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva22. prosince 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Jak podpořit dobré pracovní podmínky zaměstnanců po odeznění pandemie COVID-19

Dobré pracovní podmínky se během pandemie stávají stále populárnějším tématem, protože zaměstnanci po celém světě se při práci z domova snaží najít novou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přečtěte si pět našich nejdůležitějších tipů, jak po krizi zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

How to foster wellbeing among employees post COVID-19
How to foster wellbeing among employees post COVID-19
EURES
 1. Zajistěte, aby se vaši zaměstnanci cítili bezpečně

V současné pandemii se řada lidí obává rizik spojených s opuštěním domu a kontaktem s velkými skupinami lidí. Je důležité uklidnit zaměstnance a rovněž zavést správná pravidla, aby se při práci a na pracovišti cítili bezpečně. Může jít například o systém pro rezervaci pracovních stolů, omezení počtu osob na pracovišti, poskytování dezinfekčních prostředků, roušek a respirátorů, každodenní důkladný úklid pracoviště, umožnění zaměstnancům pracovat z místa, kde se cítí pohodlně, a dotazování týkající se toho, co by jim v budoucnu více vyhovovalo.

 1. Naslouchejte svým zaměstnancům

Nejjednodušší způsob zjišťování toho, jak se někdo cítí, je promluvit si s ním přímo. Organizování pravidelných virtuálních nebo osobních setkání k výměně novinek může lidem výrazně zlepšit den. Díky přátelským rozhovorům zaměstnanci dostanou příležitost sdělit vám, zda se potýkají s nějakými problémy, a vy jim tak můžete pomoci najít řešení dříve, než se problém zhorší. Pokud vyslyšíte obavy zaměstnanců, zlepšíte celkově pracovní podmínky a morálku zaměstnanců na pracovišti. Mezi další způsoby zjišťování toho, jak se lidé cítí, patří anonymní průzkumy, skupinové diskuse a formuláře zpětné vazby.

 1. Vytvořte a podporujte možnosti vyžádání poradenství

Ať už se někdo potýká s problémem v práci nebo doma, může mu pomoci, pokud si o tom má s někým promluvit. Můžete například vytvořit tým dobrovolníků pro dobré pracovní podmínky, se kterými mohou zaměstnanci vést důvěrné rozhovory a které mohou žádat o poradenství. Nemusí chtít mluvit s někým z vlastního týmu, proto se snažte zapojit lidi z různých oddělení. Můžete poskytnout školení o dobrých pracovních podmínkách a zlepšit tak připravenost zaměstnanců na poskytování podpory ostatním a kvalitu jejich poradenství.

 1. Zařaďte duševní zdraví mezi priority

V současnosti se na pracovišti o duševním zdraví a dobrých pracovních podmínkách mluví otevřeněji. Mnoho zaměstnavatelů podniklo kroky k tomu, aby se toto téma stalo prioritou, a zahrnuli toto téma do svých pracovních podmínek, například tím, že ho zařadili mezi důvody k výběru dovolené a zavedli opatření k udržení dobrých pracovních podmínek. Mimo jiné se jedná o nabídku podpory, například poradenství pro ty, kteří se potýkají s problémy. Podpora dobrých pracovních podmínek a zvyšování povědomí o těchto podmínkách na pracovišti může pomoci předcházet duševním onemocněním a zajistit bezpečnost zaměstnanců a to, aby byli šťastnější a ve větším bezpečí.

 1. Přijměte změny způsobené pandemií

Pandemie s sebou přinesla mnoho změn, zejména pokud jde o práci. Z toho plyne značná nejistota zaměstnanců. Je to ale také příležitost k rozvoji podniků. Restrukturalizace, změna zaměření a obnova mohou být vzrušující a vést k rozšíření příležitostí zaměstnanců. Pokud tyto změny přijmete a přizpůsobíte se jim, váš tým se nebude znepokojovat. Naopak, bude motivovaný a bude se těšit na budoucnost. Využití nových změn vám také pomůže připravit vaši organizaci na budoucnost. Například můžete pokračovat v efektivním využívání on-line platforem a nabízet flexibilní nebo hybridní pracovní podmínky.

Další informace o řízení zaměstnanců po pandemii COVID-19 si přečtěte v našem článku Jak motivovat zaměstnance vracející se do práce po pandemii COVID-19.

 

Související odkazy:

Jak motivovat zaměstnance vracející se do práce po pandemii COVID-19

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Rady a tipy
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.