Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel29 november 2017Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Hur EU:s regler skyddar dina pensioner

Oavsett om du påbörjar ditt första Eures-äventyr eller om du närmar dig pensionen efter en lång karriär där du arbetat på olika platser i Europeiska unionen kan det kännas som en utmaning att samordna de olika pensionsförmånerna. Men EU-lagstiftningen gör det enkelt att ansöka om allmän och privat pension på ett rättvist sätt.

How EU rules protect your pensions
Еuropa

Här är några tips för att hålla ordning på pensionen.

Flyttar du för att jobba? Registrera dig i ditt nya hemvistland.

Om du flyttar från ett EU-land till ett annat för att arbeta, se då till att du registrerar dig i ditt nya hemvistland så snart som möjligt så att du får förmånerna du har rätt till när du uppnått pensionsåldern. Kom ihåg att förmånssystemen skiljer sig åt mellan länderna. Kontrollera därför dina rättigheter till socialförsäkring när du anländer.

Ska du gå i pension? Börja processen i ditt hemvistland.

Om du har arbetat i tre EU-länder under de senaste tio åren och du har rätt till allmän pension i alla tre länderna bör du ansöka om dessa pensioner i det land där du arbetade senast. Det landet kommer sedan att samordna tillsammans med de andra två länderna så att du får alla pensioner som du har rätt till.

Hur beräknas min pension?

När den behöriga myndigheten i värdlandet har bearbetat din ansökan om flera pensioner får du antingen samtliga pensioner eller den nationella pensionen från ditt värdland, beroende på vilken som är högst. Även om du inte arbetade tillräckligt länge i ett land för att ha rätt till pensionsförmåner kan du fortfarande få en proportionell pension från det landet. Detta är möjligt eftersom pensionerna beräknas mot bakgrund av den totala tiden som du har arbetat inom EU.

Pensionär i ett nytt land? Ansök där du arbetade senast.

Om du blir pensionär utomlands i ett nytt EU-land ska du påbörja processen för att få rätt till dina pensionsförmåner hos det berörda statliga organet i det land där du arbetade senast.

Hur fungerar pensionärsskatt?

Om du blir pensionär i ett nytt EU-land och du tillbringar mer än halva året i det landet kan du betraktas som skattskyldig. Om så är fallet kan du bli tvungen att betala skatt på pensionen som du får från andra länder. Kontrollera dubbelbeskattningsavtalet för att vara säker.

Vad gäller för kompletterande pensioner?

Kompletterande pensionsförmåner skiljer sig från allmän pension eftersom de ofta betalas ut av en arbetsgivare och administreras av ett privat företag. Om du har en kompletterande pension i ett land och sedan flyttar till ett annat land har du fortfarande samma rätt till kompletterande pension som om du skulle ha varit kvar i det första landet.

Prata med behörigt organ i ditt hemvistland för att få mer information om skatter och pensionslagstiftning som kan påverka dig. Har du frågor om rörlighet för jobb i Europa kan du prata med en Euresrådgivare nära dig.

 

Länkar:

Europeiska kommissionen – Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ditt Europa – jobba utomlands

Ditt Europa – Din socialförsäkring utomlands

Ditt Europa – Allmän pension utomlands

Ditt Europa – Nationella kontaktpunkter för att ansöka om pension

Ditt Europa – Pensionärer utomlands

Ditt Europa – Kompletterande pensioner utomlands

Ditt Europa – Dubbelbeskattning av pensioner

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på webben

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Teman
Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
Relaterade avsnitt
Hjälp & stödLeva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.